Dizajn garažnih vrata

Instalacija garažnih vrata je važna svima kojima je potrebna dodatna zaštita za vozilo. Garažna vrata vrlo često imaju dekorativni karakter. Drugačiji stilovi vrata napravljeni su zahvaljujući različitim zahtevima kupaca a i samih kreatora.

Klizna garažna vrata

Ova vrata su jednostavna za korišćenje, koriste točkove koji omogućavaju lak pristup i manje greške u upotrebi. Klizna garažna vrata obično koriste dve vrste materijala: metalne i drvene. Metal košta manje nego drvene sirovine. Nedostatak ovih vrata je da se točak ili klizač lako zaglavi ukoliko živite u prljavom mestu. Održavajući klizače / točkove čistim, održavaju se i sama vrata.

Klizna garažna vrata
Slika 2 – Klizna garažna vrata

Rolo garažna vrata

Ova vrata su još jednostavnija za upotrebu od kliznih vrata. Obično su napravljena od čelika. Budući da je čelik elastičan metal koji može da se savija bez lomljenja ili promene oblika, rolo garažna vrata mogu biti dizajnirana u najnezamislivijim oblicima. Nedostatak ovih vrata je u buci koju stvaraju dok se otvaraju ili zatvaraju.

Rolo garažna vrata
Slika 3 – Rolo garažna vrata

Zajednički projekat garažnih vrata

Ono što definiše cenu ovih garažnih vrata jeste sam dizajn. Ovakva vrata najviše odgovaraju kućama rustičnog ili staromodnog izgleda.

Zajednički projekat garažnih vrata
Slika 4 – Zajednički projekat garažnih vrata

Uglavnom ljudi koriste svoje garaže kao ostave za sve od kosilice i sportske opreme, frižidera i zamrzivača, do alata i farbi. Ako ste jedan od mnogih koji koristi svoju garažu kao prostor za skladištenje umesto mesta za auto, onda je potrebno čistiti prostor jednom ili dva puta godišnje.

Drvena klizna garažna vrata
Slika 5 – Drvena klizna garažna vrata