Specijalizovani građevinski časopis “Prozori+Vrata”

Marketing Press
Izdavač: Marketing Press
Časopis “Prozori+Vrata”
Filipa Višnjića 17a, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6333 824
Mob: +381 64 6462 980
www.prozorivrata.com

Prozori + Vrata na društvenim mrežama :

Glavni i odgovorni urednik:

Predrag Rađen

Dizajn i priprema časopisa:

Andrea Pauzenberger

Web administrator:

Damir Oskomanović

Redakcija se ne mora slagati sa mišljenjem autora i izjavama sagovornika.
Redakcija ne preuzima odgovornost za sadržaj reklamnih poruka.