Ostalo Nagnuti prozori za bolju dnevnu ventilaciju

Nagnuti prozori za bolju dnevnu ventilaciju

Izgled prostorije sa prozorima koji se otvaraju na kip

Paneli sadrže termički odvojen aluminijumski profilni sistem sa staklima izrađenim od polikarbonatnih mrežastih ploča

U zavisnosti od zahteva korisnika, paneli mogu biti opremljeni staklom debljine od 40-60mm. Ove ploče obezbeđuju dobar prenos svetlosti, prijatnu difuziju i dostižu izvanredne vrednosti.

Dnevni paneli mogu biti opremljeni sa izborom prozorskih sistema za aeraciju i ventilaciju.

Uloga nagnutih prozora

Često su oni atrakcija turista koji se tu zadese zbog veličanstvenog pogleda na panoramu grada. Turisti su u potpunosti sigurni pored takvog prozora. Primer je zgrada u Čikagu, koja može da primi osmorm ljudi dok se platforma lagano pomera ka spolja, zaustavljajući se u avanturističkom uglu za posmatranje.

Aluminijumsk okviri nagnutih prozora
Slika 2 – Aluminijumsk okviri nagnutih prozora

Čikago je bio dugo pionir u arhitekturi.

Tilt & Turn prozori

Tilt & Turn prozori su proizvedeni sa nemačkim Roto Hardvare-om. Ovi prozori se mogu ljuljati i nagnuti jednostavninm okretanjem ergonomske ručke.

Vrste nagnutih prozora

Postoje nekoliko vrsta nagnutih prozora od kojih svi mogu biti prilagođeni vašim potrebama.

Izgled nagnutih prozora
Slika 3 – Izgled nagnutih prozora

U zatvorenom položaju, nekoliko tačaka zaključavanja obezbeđuje dodatnu sigurnost, kao trostruki sistem: zakjučavanje, otvaranje, i naginjanje. Na ovaj način, prozori drže podalje neželjene insekate izvan, gde im je mesto. Za dnevnu ventilaciju prozor može biti nagnut. U ovom položaju on omogućava blago kretanje vazduha, obezbeđujući  i dalje sigurnost protiv uljeza.

Platforma u Čikagu namenjena za pannoramsko fotografisanje grada
Slika 4 – Platforma u Čikagu namenjena za pannoramsko fotografisanje grada

U okrentuom ili pomerenom iz ose položaju, možete dobiti veliku količinu ventilisanog vazduga za kratko vreme.

Dvokrilni prozori

Kada je primarno krilo otvoreno, drugo se može otvoriti jednostavnim podizanjem ručke-poluge. Ova poluga oslobađa više tačaka zaključavanja. Kada su oba prozorska krila otvorena, ne postoji centralna pregrada koja bi zaklonila pogled.

Čikago fotografisano sa nagnutih prozora zgrade
Slika 5 – Čikago fotografisano sa nagnutih prozora zgrade

Sa ovim stilom dvostrukog nagiba, proizvođači prozora garantuju da će ovi vrhunski multi-funkcionalni prozori uvek obavljati izuzetno svojju funkciju.

Prethodni tekst“Sculp IT” dodaje: “Najveći pivot prozor na svetu”
Sledeći tekstPokretne zavese imaju magičan uticaj