3D konfiguratori za pregradne panele i vrata

3D Konfiguratori su alati koji omogućavaju efikasno i interaktivno predstavljanje i kreiranje ponude proizvođača, a kupcima nude da sami dođu do željene varijante i oblika proizvoda koja je sadržana u proizvodnom programu.

Inovativni alat za zajedničko stvaranje vrednosti

3D konfiguratori se primenjuju u različitim oblastima uključujući i građevinsku industriju. Oni mogu biti kreirani za različite grupe korisnika od zaposlenih u kompanijama do kupaca i mogu se jednostavno koristiti uz pomoć interneta i web stranice na kojoj se nalaze.

U zavisnosti od grupe korisnika za koje su kreirani, 3D konfiguratori mogu ponuditi različit spektar funkcionalnosti.

Izvođačima radova mogu pomoći u jednostavnom kreiranju ponude sa automatizovanom izradom crteža za fabrikaciju. Uz jednostavan interfejs i sa mogućnošću unosa 2D ili 3D crteža, dimenzija prostorija ili drugih ulaznih parametara, konfiguratori omogućavaju kreiranje cene u realnom vremenu, sa svakom izmenom parametara. Takođe omogućavaju praćenje ponašanja i interakcije kupaca sa proizvodom preko internet analitike što kompanijama omogućava da bolje razumeju potrebe i želje svojih kupaca. Vreme koje kupci provedu u prilagođavanju određenog tipa proizvoda, može biti korisna informacija za razvoj novih modela prema potrebama korisnika.

DDC-Make 3D konfiguratori za vrata
DDC-Make 3D konfigurator za vrata

Istovremeno 3D konfiguratori omogućavaju kupcima da brzo i jednostavno projektuju preko interneta uz jedinstveno i interaktivno 3D vizuelno iskustvo, imaju ažurirane cene sa svakom promenom u dizajnu. Direktno učešće kupca u kreiranju proizvoda štedi vreme i novac, smanjuje napore utrošene u rešavanje problema u procesu projektovanja i menja stav kupca prema proizvodu. Brojna istraživanja, pokazala su da su kupci spremni da ulože više ukoliko imaju mogućnost personalizacije proizvoda.

Na tržištu već postoji nekoliko firmi koje se bave prodajom i proizvodnjom vrata i prozora, a koje imaju konfiguratore, kao što su Fensternorm iz Nemačke, koja koristi Trocal i Schüco profile, ali najčešće takvi konfiguratori nude samo jednostavnija tipska rešenja prozora i vrata prikazana kroz 2D crtež.

Pomenute prednosti i značaj 3D konfiguratora prepoznala je Start-up firma DDC-make koja je realizovala nekoliko 3D konfiguratora za potrebe arhitektonske i građevinske industrije. Start-up DDC-make pokrenuo je tim arhitekata i inženjera iz Centra za Digitalni Dizajn, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U ovom tekstu opisaćemo dva različita tipa konfiguratora koja je DDC-make napravio za potrebe industrije stolarije i pregradnih sistema.

3D konfigurator za izradu pregradnih panela

3D konfigurator za pregradne panele nastao je iz potrebe za bržim i jednostavnijim stvaranjem ponude za klijenta. DDC-make je zajedno sa svojim partnerom Spacious AG razvila konfigurator za potrebe kompanije G.Meier AG iz Švajcarske koja se bavi izradom pregradnih panela u enterijerima. Ideja sa kojom je kompanija G.Meier AG krenula, bila je da se napravi konfigurator pomoću kojeg klijent unosom dimenzija prostorije i tipom pregradnog prostora, sam kreira rešenje, pre nego što kontaktira firmu. Na taj način drastično se skraćuje vreme u komunikaciji između klijenta i izvođača. Dodatno G.Meier konfigurator (www.g-meier.ch/konfigurator) ponudio je klijentima novo iskustvo u procesu projektovanja i edukaciju o ponudi materijala i profila sa kojima radi.

Tipovi pregradnih  prostora koje klijent sam može da izabere
Tipovi pregradnih
prostora koje klijent sam može da izabere

Nakon prethodne analize najčešćih zahteva od strane klijenata za kreiranjem pregradnih panela napravljeno je 5 konfiguratora pomoću kojih se mogu praviti različiti tipovi podela kancelarijskih prostora primenom aluminijumskih okvira, stakla i melaminski oplemenjenih ploča. Za zadate veličine prostorija, konfigurator automatski određuje podelu na takav način da rastojanja između vertikalnih profila uvek budu međusobno jednaka i da se kreću u rasponu između 70 i 100 cm i da se automatski izbegnu svi slučajevi koji nisu izvodljivi. U zavisnosti od dužine pregradnog zida, konfigurator automatski određuje broj podela vertikalnim profilima. Takvom podelom istovremeno su ispunjeni estetski zahtevi kao i optimalna iskorišćenost materijala.

Osim podele, korisnik ima mogućnost da odabere poziciju vrata i proveri izgled pregradnog zida sa vratima i sa različitim tipovima materijala. Korisnik može izabrati tri različite boje aluminijumskih profila, dva tipa vrata i bravarije, kao i sedam tipova stakla i 13 tipova pregradnih ploča u različitim bojama. Po potrebi, postojeći 3D konfiguratori se mogu veoma lako nadograditi sa dodatnim varijantama po željama kupaca. Konfigurator sadrži 14 tipova različitih parametara (dimenzije prostorije, boja nosača, materijal pregradnih zidova, tip vrata i okova itd.) grupisanih u logičke celine, kao što su dimenzije, materijalizacija, parametri vrata.

3D konfigurator za izradu pregradnih panela
3D konfigurator za izradu pregradnih panela

3D konfigurator se može jednostavno koristiti i na mobilnom telefonu i jednim klikom na dugme nudi opciju da pregradne panele vide u fizičkom prostoru preko ekrana telefona putem proširene realnosti. Nakon procesa kastomizacije, korisnik popunjava svoje podatke, tako da ga firma može kontaktirati i poslati mu ponudu kao i 3D model.

3D konfigurator za dizajn i odabir stolarije

Osim konfiguratora za pregradne panele, DDC-make je razvio i 3D Door Designer konfigurator. Pomenuti konfigurator je pre svega namenjen klijentu koji uz pomoć ovog online alata može veoma jednostavno da odluči kakva vrata želi da kupi ali i da kreira sopstvenu dekoraciju za vrata. 3D Konfiguratoru za vrata se može pristupiti preko web stranice www.ddc-make.com/3d-door-designer/.

Korisnici koji pristupe stranici putem telefona ili tablet uređaja mogu da izaberu opciju korišćenja proširene realnosti (Augmented Reality), i na taj način da vide vrata u svojoj prostoriji i da ih postave virtuelno na zid.

DDC-Make 3D Door Designer
DDC-Make 3D Door Designer

3D Door Designer konfigurator se veoma jednostavno može proširiti sa različitim tipovima materijala, dovratnika, kvaka prema zahtevima prodavca ili proizvođača kao i dostavljenim crtežima profila i drugih detalja koje kompanija ima u ponudi.

Ono što 3D Door Designer konfigurator posebno ističe jeste mogućnost ko-dizajna sa opcijom unikatnog urezivanja dekorativnih šara na frontovima (krilu) vrata. Konfigurator nudi opciju za uvoz dwg crteža šare ili dekoracije po želji kupca, koju aplikacija automatski centrira i skalira na veličinu vrata tako da korisnik može sam kreirati svoj patern, proveriti izgled direktno u 3D pogledu ili čak postaviti virtuelno na sopstvenom zidu uz pomoć proširene realnosti. Unikatno urezivanje može biti interesantan pristup kao način brendiranja projekta zgrada ili hotela sa logoom ili numeracijom vrata, ali i način da se stvore originalna rešenja za korisnika po ličnim afinitetima.

v
DDC-Make 3D Door Designer

Iskustvo koje ko-dizajn nudi u procesu digitalne prodaje je danas jedan od ključnih strategija u stvaranju dodatne vrednosti. Proces ko-dizajna suštinski menja ulogu kupca od potrošača proizvoda ka partneru u stvaranju dodatnih vrednosti.

DDC-make konfiguratori se veoma jednostavno ugrađuju na web stranicu kompanije koja želi da ga koristi. Uz jednostavno kopiranje i pejstovanje dela koda (iframe ), web 3D konfigurator se može vrlo jednostavno postaviti na WordPress ili na postojeću web stranicu bilo kog drugog tipa web sajta.

Uprkos sve većim inovacijama i poboljšanjima proizvoda, preduzeća ne mogu da zadovolje potrebe korisnika i održe rast bez novog okvira stvaranja vrednosti. 3D konfiguratori upravo omogućavaju stvaranje novog okvira kroz proces ko-kreacije proizvoda. Vrednosti danas nisu više samo ugrađene u proizvod, već se šire dalje na okruženje u okviru kojeg kupci mogu da grade nova iskustva, što čini osnov kompetitivne prednosti uspešnih preduzeća.

G-Meier konfigurator i 3D door Designer konfigurator su odlični primeri kako uz pomoć inovacija kupci i prodavci prozora i vrata mogu aktivno učestvovati u ko-kreaciji proizvoda i zajedno stvarati dodatnu vrednost.

Autori: Centar za Digitalni Dizajn
Fakultet tehničkih nauka, Univeritet u Novom Sadu