Krovni prozori sa opšivkama

Moderna tehnologija prerade drveta i pripreme sirovina, testiranje i kontrola kvaliteta u svakoj fazi procesa od strane nezavisnih labaratorija, garancija su za visok kvalitet krovnih prozora. Zahvaljujući industrijskom dizajnerskom rešenju, presvlačenja delova u metal, krovni prozori dobijaju moderan i atraktivan izgled.

Krovni prozor sa opšivkom
Slika 2 – Krovni prozor sa opšivkom

Važan elemenat ispravne instalacije krovnih prozora jesu opšivke. Precizno dizajnirani sistem elemenata opšivki omogućava trajno prijanjanje na spoju između prozora i krova. Glavni zadatak opšivke je da vrši drenažu vode i snega što dalje od prozora kao i da ga zaštiti od vetra.

Opšivke su precizno izrađene tako da odgovaraju određenoj veličini prozora i pružaju vodonepropusno zaptivanje između krovnog prozora i krovnog pokrivača. Konstruisane su tako da sigurno odvode vodu i odgovaraju specifičnim krovnim pokrivačima.

Opšivka oko krovnih prozora
Slika 3 – Opšivka oko krovnih prozora

Problem sa curenjem vode kroz / oko krovnog prozora

Kod krovnih pokrivača tipa tegole jako je teško ugraditi opšivku prozora. Većina modela prozora su prvenstveno namenjeni za ugradnju na crep ili salonit ploče. Najveći problem je utvrditi mesto curenja vode. Ukoliko je to oko krvonih prozora onda treba prozore izvaditi, uraditi nove limene opšivke i sve to zadihtovati sa gornje strane tj između opšivke i tegole.

Važan elemenat ispravne instalacije krovnih prozora
Slika 4 – Važan elemenat ispravne instalacije krovnih prozora

Opšivke se izrađuju od aluminijuma, obložene debljim slojem laka. Osnovna boja je sivo-smeđa, zahvaljujući kojoj se prozori dobro prilagođavaju standardnim bojama krovnih materijala. Sastavni delovi opšivke se montiraju radionički, dok se bakarna opšivka isporučuje po posebnom zahtevu.

Spremni za zimu
Slika 5 – Spremni za zimu