Obezbedite sebi maksimalan komfor u potkrovlju

Stručnjake, arhitekte, enterijeriste, inženjere i korisnike prostora ne prestaje da deli „večito“ pitanje – krovni prozor ili „badža“? Vertikalni krovni prozor, poznatiji kao „badža“ gubi bitku po mnogim stavkama. Mnogima čini prvi izbor kosi krovni prozor pre „badže“ koju bi izabrali samo ako baš moraju.

Kosi krovni prozor ili „badža“, koje su prednosti i mane? Potkrovni prostor smešten ispod kosih krovova predstavlja svojevrsni izazov u arhitekturi i uređenju doma. Intervencije na „krovu nad glavom“, na krovnom pokrivaču čija je uloga da štiti objekat od svih mogućih i tek naizgled nemogućih atmosferskih uticaja složeni su zahvati kojima se mora prići sa puno znanja i stručnosti. Upravo iz tih razloga dobar deo stručnjaka, ali i korisnika prostora, se opredeljuje za kose krovne prozore, čija ugradnja ne podrazumeva intervencije u konstrukciji krova.

Ljubica-velux_115695-03-XXL

Širina izbora kosih krovnih prozora na tržištu i njihova cena ide u prilog takvoj odluci. Ipak, i pored takvih činjenica, postoje i oni koji će se uvek i po svaku cenu odlučiti za krovnu „badžu“. Kao i sve u građevinarstvu, obe opcije imaju svoje prednosti i mane i pravi odgovor leži u željama korisnika i dobro izbalansiranom sagledavanju svih faktora i uslova, prednosti i rizika.

Krovne „badže“ predstavljaju vertikalne krovne prozore koje izlaze iz ravni kosog krova, te ne prate nagib krova već se vertikalno uzdižu. Kosi krovni prozori postavljaju se na ravan krova i prate njegovu kosinu, dok su badže vertikalni prozori na kosoj površini koji kao takvi bitno menaju i fasadu objekta.

Ljubica-velux_122728-01-XXL

Za razliku od kosih krovnih prozora, krovne badže iziskuju složeniju konstrukciju koju treba dograditi na krovnu površinu. Obično to uslovljava veću cenu izrade u odnosu na kosi krovni prozor, veći broj majstora raznih profila je potrebno angažovati (limari, tesari, fasaderi), a samim tim i radovi vremenski duže traju. A i postavlja se pitanje ko daje garanciju na izvedene radove.

Razlika između kosih krovnih prozora i vertikalnih, tj. badža ogleda se i u načinu na koji propuštaju svetlost. Kosi krovni prozori okrenuti su prema nebu i pružaju najviše svetlosti u prostor koji natrkivaju, dok kroz badže u potkrovni prostor ulaze značajno vertikalniji i suženiji snopovi svetla i tako manje osvetljavaju prostor.

Ograničena količina svetosti je zbog geometrije badže i krova daleko manja od one koja bi trebalo da se dobije od prozorskog okna iste površine, na šta posebno treba obratiti pažnju kada se badža nalazi na severnoj strani krova, koja je ujedno i najmanje osvetljena.

Ljubica-velux_123397-01-XXL

Iako je naizgled odluka jasna, stvar nije ipak tako jednostavna. Razlog odluke za badžu nekima je prvenstveno u estetici. U vertikalnom su položaju i kao kod svakog drugog prozora pružaju mogućnost sagledavanja spoljašnjosti kroz prozor, otvaraju vizure i otvaraju prijatne poglede na grad i okruženje sa visina potkrovnih prostora.

Kosi krovni prozori pružaju pogled ka nebu, dok vertikalni krovni prozori otvaraju vizure ka okruženju, bilo da su u pitanju krovovi grada ili zelenilo prirode. Na taj način „badže“ aktivno učestvuju u vizuelnom otvaranju prostora i u smeštaju ga u izgrađen ili neizgrađenu sredinu, rasterećuju osećaj sužavanja koji mogu stvarati kosine poktrovlja.

Ljubica-velux_115967-01-XXL

Prednost vertikalnog krovnog prozora je takođe i u njegovoj pristupačnosti i providnosti. Treba imati na umu da je kostur konstrukcije krovne badže lakše i racionalnije izvesti na strmim nego na krovovima blagog nagiba. Studije su potvrdile da kosi krovni prozori daju dva puta veći faktor dnevnog osvetljaja nego pri primeni vertikalnih krovnih prozora.

Sa kosim krovnim prozorima treba biti obazriv da ne dođe do pregrejavanja jer su na direktnom udaru najjačeg sunca leti i tada treba imati uvidu da se obavezno uključi adekvatna zaštita od toplote bez sprečavanja pogleda i zaštita od svetlosti sa mogućnošću potpunog ili delimičnog zamračenja.

Ljubica-velux_119209-01-XXL-spoljna-tenda1

Ovakvu zaštitu ozbiljni proizvođači krovnih prozora imaju u svojoj ponudi, obezbeđujući maksimalan komfor svojim kupcima. Kod primene vertikalnih krovnih prozora manje je svetlosti u prostoru i manji je mogući stepen pregrejavanja potkrovlja, jedino u slučaju da se na kosim krovnim prozorima ne koriste nikakve roletne, ili tende. Nisu direktno izloženi udaru sunca i stoga se manje računa može voditi o zasenama i više uživati u (smanjenoj količini) svetlosti letnjih meseci.

Ukoliko se badža ugrađuje na već postojeći krov, cena njene ugradnje zavisi najviše od oblika same badže, vrste krovnog pokrivača i tipa postojeće krovne konstrukcije. Najvažnije je dobro izvesti spoj između postojećeg krovnog pokrivača i zida badže kako ne bi došlo do podlivanja i vlaženja prostorije. Obavezno je za drvenu konstrukciju badže koristiti suve grede, ne gražu sa stovarišta već stolarske suve grede, jer ukoliko je greda vlažna dolazi do ugibanja i slabljenja konstrukcije.

Na našim prostorima su široko zastupljeni prozori sa badžom, verovatno usled asocijacije na klasični prozor. Ukoliko nije u pitanju naknadno ugrađivanje krovnih prozora već projektovanje čitavog objekata, prozori sa badžom mogu da predstavljaju zanimljivo rešenje kojim se postiže određeno arhitektonsko akcentovanje u krovu, što se postiže naravno samo ako se objekat adekvatno projektuje i izvede.

Jedna od prednosti krovnih badža je u tome što uz njih ide i klasično prozorsko krilo, sa prozorom u vertikalnom položaju a to može biti zahvalno rešenje kada je krov manji, a potkrovlje „plitko“. Ugradnjom vertikalnih prozora moguće je „uštinuti“ još malo prostora i dobiti još koji kvadratni metar pune visine gde se može stajati uspravno, a samo poktkrovlje vizuelno i ambijentalno se povećava i postaje prijatnije za boravak.

Ljubica-velux_119472-01-XXLspoljna-tenda-2

Kvalitetni kosi krovni prozori uglavnom imaju ventilacione preklope i otvore koji obezbeđuju provetravanje čak i kad je prozor zatvoren, što ne dovodi u opasnost da kada dođe do padavina, one natope prostor.

Takođe sa kvalitetnim kosim krovnim prozorima možete da računate na kvalitetnu termo i hidroizolaciju. S obzirom na to da vertikalni krovni prozor propušta koncentrisaniji snop svetla i zapravo manje svetla u prostoru od običnog prozora, pri ugradnji ovakvih krovnih badža treba voditi računa o tome da se izračuna njihov pravi broj koje je potrebno ugraditi da se dobije odgovarajuća količina svetla u prostoru.

Ljubica-velux_119788-01-XXL

Pored krovnih badža, na tržištu, odlično rešenje ako i dalje postoji nedoumica oko krovnih prozora za kosi krov ili badža, su takozvani vertikalni elementi za kombinovanje koji se ugrađuju u nastavku kosih krovnih prozora.

Ovakva kombinacija je moguća kada kosi nagib krova naleže na niski zidić koji opisuje potkrovni prostor. Tada je moguće ugraditi kosi krovni prozor koji se nastavlja na vertikalni stakleni element i ta kombinacija kose staklene površine i vertikalne donosi maksimalno svetlosti u prostor, ujedno otvarajući vizure i proširujući pogled ka okolini.

Takođe, krovni balkoni i krovne terase su atraktivno rešenje koje je san mnogih stanovnika potkrovlja, a koji takođe stvaraju osećaj prostranosti i otvaraju dobar pogled ka okruženju.

foto:
www.velux.com

Prethodni tekstProizvodnja aluminijumske i PVC stolarije
Sledeći tekstHörmann motori za kapije