Da li bakterija može da bude materijal budućnosti?

Jedina stvar koja se u prirodi može naći u izobilju, a koja nije “popularna” zbog svoje funkcije, jeste – bakterija! Svaki komad materijala napravljen je od celuloze stvorene organski gajenim mikroorgnizmima. Dizajneri Stefan Schwabe i Jannis Hülsen stvorili su ove organizme kako bi dokazali da biotehnološki materijali mogu biti deo proizvodnog procesa različitih materijala.

Xylinum Cones projekat

Xylinum Cones projekat predstavlja proizvodnu liniju koja koristi žive organizme da bi formirala geometrijske objekte. Celuloza, nerastvorljiva supstanca glavni je sastojak biljnih ćelijskih zidova i vlakana kao što su pamuk. Bakterijska celuloza ima različite osobine i odlikuje se visokim kvalitetom, snagom, i većom mogućnošćui odupiranju vode.

Xylinum Cones projekat
Slika 2 – Xylinum Cones projekat

Motivacija

Glavna motivacija Xylinum Cones-a je da se dokaže reproduktivnost organski gajenih organizama, ali i da se uspostavi ravnoteža između geometrijske preciznosti i organske različitosti. Cilj projekta je da stvori transparentan proizvodni ciklus, zajedno sa opipljivim organizmima koji nam omogućavaju izgradnju sa novim materijalima.

Upotreba živih organizama da bi se formirali geometrijski objekti
Slika 3 – Upotreba živih organizama da bi se formirali geometrijski objekti

Tokom tri nedelje, bakterijska celuloza raste u modli, a potom se suši. Krajnji proizvod je nalik arhitektonskom crepu.

Još uvek nisu u potpunosti ispitana sva moguća polja primene ovog materijala, ali se stručnjaci nadaju da će u bliskoj budućnosti naći svoj put ka širokoj eksploataciji svakodnevnice. Do tada, ne preostaje ništa drugo no diviti se i podsticati maštu na mogućnosti upotrebe ovog nesvakidašnjeg “materijala”.