Završetak impozantne upravne zgrade „EcoBank“- a u Gani

Nakon gotovo 20 godina od otvaranja fabrike za ekstruziju aluminijumskih profila i 28 godina iskustva u dizajniranju, razvoju i proizvodnji sopstvenih aluminijumskih sistema profila za prozore, vrata i fasade, kompanija Tehnomarket postala je prepoznatljivo ime u svojoj branši.

Pored visokog kvaliteta proizvoda, klijentima je na raspolaganju savetodavna i tehnička podrška radi što efikasnije implementacije Tehnomarketovih sistema na projektima.

Sistemi iz ponude su atestirani na eminentnom evropskom institutu za ispitivanje materijala IFT Rozenhajm, u Nemačkoj, a zahvaljujući svom kvalitetu Tehnomarket je trenutno prisutan na tržištu Evrope, Amerike, Rusije, Bliskog Istoka i velikog dela Afrike.

U kompaniji Tehnomarket izuzetno su ponosni na činjenicu da je jedna od najvećih afričkih banaka odabrala baš njih za partnere na jednom ovako zahtevnom, kompleksnom projektu koji je počeo još 2014. godine. Danas, nakon zavšetka radova krajem 2017. godine, Ecobank upravna zgrada u Gani predstavlja izuzetan primer primene proizvoda firme Tehnomarket u celokupnom eksterijeru objekta, kao i u dobrom delu enterijera.

“EcoBank” headquarters, Accra, Ghana

Poslednjih godina Accra ubrzano postaje jedan od važnijih trgovinskih i ekonomskih centara, kako Gane, tako i cele zapadne Afrike, što se možda najbolje reflektuje kroz ulaganja u izuzetne arhitektonske projekte, poput GACC, potpuno novog kargo terminala internacionalnog aerodroma, zgrade NCA National Communication Authority ili impozantne upravne zgrade Ecobank-e, koja je za svoju novu centralu odabrala upravo ovaj dinamični grad sa sjajnom perspektivom.

Upravna zgrada Ecobank prostire se na više od 18.000m² najsavremenijeg poslovnog prostora i predstavlja uspešnu studiju savremene gradnje i implementacije novih proizvoda u sferi arhitektonskih aluminijumskih sistema. Svakako najupečatljiviji element predstavlja gotovo 13.000m² ostakljene aluminijumske fasade izvedene u Tehnomarket ALUMINIK CS55 Continual sistemu, dopunjenu perforiranim vertikalnim i fiksnim horizontalnim aluminijumskim brisolejima za kontrolisanu zaštitu od sunca, kao i zanimljivom double-skin ventilisanom fasadom od perforiranog aluminijumskog lima.

“EcoBank” headquarters, Accra, Ghana
Tehnomarket d.o.o. – “EcoBank” headquarters, Accra, Ghana
“EcoBank” headquarters, Accra, Ghana
Tehnomarket d.o.o. – “EcoBank” headquarters, Accra, Ghana

Aluminik CS55 Continual ostakljena fasada postavljena je na većem delu kompleksa kao dinamični, slojeviti omotač u obliku elipse u svojoj osnovi, dok u gornjoj zoni kule dominira specifična staklena kruna koja celokupnoj gornjoj konstrukciji daje posebnu transparentnost. Svakako jedna od fokalnih tačaka, kruna predstavlja izuzetno zanimljiv detalj gde se staklena fasada produžava iznad krovne ivice objekta u svojevrsni skulpturni element koji upečatljivo naglašava lučni, gotovo organski oblik objekta i primarnog staklenog sloja. U samoj strukturi fasadnog rastera ritmički se smenjuju polja veće i manje širine, ponovljena na svim slojevima fasade, služeći kao okvir za instalaciju otvorivih prozorskih polja prema projektu. Ova igra elemenata dodatno je naglašena naizmeničnom panelnom ispunom uskih vertikalnih segmenata fasade, koji tonalno povezuju perforiranu DSF (Double Skin Facade) sa ostalim slojevima objekta u jednu integralnu, uravnoteženu celinu.

DSF fasada obložena je Euramax limovima u Moonstone plavičasto-zlatnoj završnoj obradi, koji su postavljeni na jedinstvenu „custom made“ štapnu podkonstrukciju, namen- ski dizajniranu upravo za ovaj projekat. Ovakva podkonstrukcija, plastificirana u komplementarnom tonu, omogućava sigurno postavljanje perforiranih aluminijumskih panela sa znatnim izbačajem u odnosu na spoljnu ravan ostakljene fasade, i precizno trodimenzionalno pozicioniranje omotača u prostoru tako da prati osnovnu konturu objekta.

Još jedan zanimljiv detalj predstavlja VENT ventilisana fasada obložena prirodnim travertinom, instalirana u zoni glavnog ulaza u objekat, koja spaja zidove eksterijera i enterijera u vizuelnu celinu. Za ovu priliku upotrebljen je VENT Hide sistem podkonstrukcije, čija je glavna odlika nevidljivo fiksiranje masivnih ploča na noseću aluminijumsku podkonstukciju. Nevidljiva veza postiže se preciznim bušenjem konusnih otvora sa zadnje strane fasadnih ploča, u koje se montiraju Fischer ankeri koji se trajno fiksiraju mehaničkim i hemijskim putem, te se kasnije za njih vezuju posebni, sistemski nosači kojima se radionički pripremljene ploče lako, brzo i pre svega sigurno fiksiraju na aluminijumsku podkonstrukciju. Jedna od osobenosti travertina je njegova specifična struktura, te se mora voditi računa o pravcu sečenja prilikom proizvodnje ploča, kao i prilikom bušenja rupa i finalne montaže ankera. Drugi deo ventilisane fasade, postavljen kao obloga preko punih zidova, izveden je na VENT BOX sistemu podkonstrukcije, uz finalnu oblogu od CNC obrađenih Larson FR-B aluminijumskih kompozitnih panela španskog proizvođača Alucoil.

Sva spoljna ulazna i balkonska vrata na objektu izvedena su u Tehnomarket LINEAL PLUS 62 sistemu, koji nudi odličan balans performansi i svedenog dizajna koji se odlično uklapa sa savremenim konceptom objekta.

Primena Tehnomarketovih proizvoda nastavila se i u enterijeru objekta, u formi unutrašnjih vrata i namenski izrađenih staklenih pregrada, proizvedenih u TMH sistemu bez prekida termo mosta. Zanimljiv detalj ovih pregradnih zidova je direktan spoj staklenih panela u aluminijumskom ramu, bez dodatnih vertikalnih profila, što ističe transparentnost i čiste linije enterijera.

Mogućnost uvođenja specijalnih rešenja i kreiranja novih proizvoda za konkretnu namenu kroz saradnju sa Tehnomarketovim inženjerskim timom jedna je od stvari koja je omogućila vodećem arhitekti na projektu, gospodinu Mo Phala-i, jednom od direktora ARC Pratorie, da svoj koncept i inicijalni dizajn pretvori jedan od najambicioznijih završenih projekata u regionu čitave zapadne Afrike.

Projekat Ekobanke jasno nam pokazuje da domaći proizvodi, razvijeni i dizajnirani u Srbiji, i te kako mogu pronaći primenu na velikim svetskom objektima, što predstavlja izvrsne vesti za naše arhitekte i građevinare.

www.tehnomarket.com

Tehnomarket d.o.o
A. Skadarska 73, 26101 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799
E. profil@tehnomarket.com
W. www.tehnomarket.com