Tehnomarket Aluminik CS55 staklena fasada – Ghana Airport Cargo Centre

Moderne staklene fasade sve više su zastupljene u savremenoj arhitekturi gde efikasno zamenjuju tradicionalne materijale poput cigle, bloka ili betona, uz potpuno zadovoljavanje termoizolacionih, akustičnih, ergonomskih i estetskih parametara savremene gradnje.

Projekat: Ghana Airport Cargo center

Ghana Airport Cargo Centre nalazi se na Kotoka internacionalnom aerodromu u Akri, Gana. Ovaj impozantni projekat, koji potpisuju gospodin Zoran Radojičić, dipl. ing. arh i Energoprojekt, nagrađen je na 39. Salonu Arhitekture u Beogradu. Moderni kargo centar postao je potpuno operativan u avgustu 2016. godine, nakon 29 meseci izgradnje, i nudi 10,000 m² savremenog, energetski efikasnog poslovnog prostora, uz istu površinu odvojenu za optimizovanu kargo zonu. Na ovom objektu ugrađeno je preko 3,000m² Tehnomarket Aluminik CS55 staklene fasade, kao i potpuno novi, modularni fasadni brisoleji razvijeni posebno za ovaj projekat.

Pored elemenata fasade, na objektu se nalaze i prozori iz LINEAL serije, dok su u enterijeru ugrađena TMH 45 aluminijumska vrata.

Tipovi ostakljenih fasada

Prema spoljnom izgledu, Aluminik CS55 fasade možemo podeliti u tri osnovne grupe: kontinualne, strukturalne i kombinovane.

Glavna odlika kontinualnih fasada su jasno naglašeni horizontalni i vertikalni profili sa spoljne strane fasade. Vidni profili predstavljaju pritisne i pokrivne kape koje fiksiraju staklene ispune za primarnu konstrukciju fasade sačinjenu od aluminijumskih vertikalnih i horizontalnih stubova. U zoni parapeta može se koristiti i jednoslojno staklo, što važi za sve vrste Aluminik CS55 ostakljenih fasada.

Ovaj sistem nudi velike mogućnosti kombinovanja različitih profila kapa radi postizanja jedinstvenih efekata u završnom izgledu objekta.

Kontinualna fasada

Kontinualna fasada nudi opciju korišćenja dvoslojne i troslojne staklene ispune sa kojima se postižu izuzetno dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m²K za Tehnomarket Alumink CS55 sistem, atestiran na IFT institutu u Rozenhajmu.

Tehnomarket Aluminik CS55 staklena fasada – Ghana Airport Cargo Centre
Tehnomarket Aluminik CS55 staklena fasada – Ghana Airport Cargo Centre

Strukturalna aluminijumska ostakljena fasada

Strukturalna aluminijumska ostakljena fasada odlikuje se minimalističkim izgledom isključivo staklene vidne površine fasade, bez primene spoljnih profila za fiksiranje staklenih ispuna. Stakleni paneli se pričvršćuju za noseću fasadnu vertikalnu i horizontalnu aluminijumsku konstrukciju potpuno skrivenim veznim elementima. Fugne između stakala dodatno se ispunjavaju trajno elastičnim zaptivkama ili specijanim strukturalnim silikonima u crnoj boji.

Na ovaj način efikasno se kombinuju unapređena tehnička rešenja fasadnih sistema poslednje generacije sa prozračnim, luksuznim izgledom koji ovaj tip ostakljene fasade nudi.

Tehnomarket d.o.o. - Aluminik CS55 staklena fasada
Tehnomarket d.o.o. – Aluminik CS55 staklena fasada

Kombinovana aluminijumska ostakljena fasada

Sistem kombinovane aluminijumske ostakljene fasade predstavlja funkcionalnu kombinaciju prethodna dva, a odlikuje se naglašenim horizontalnim profilima kapa sa spoljne strane fasade, dok po vertikali ovi profili izostaju i ustupaju mesto strukturalnom načinu fiksiranja stakala za primarnu konstrukciju. Kombinacija strukturalnog i kontinualnog sistema nudi širok spektar mogućnosti implementacije različitih dizajnerskih rešenja u cilju naglašavanja unapred odabranih linija i pravaca na fasadama.

Uz opciju dvoslojne i troslojne staklene ispune kombinovana fasada nalazi primenu u svim segmentima moderne arhitekture, naročito u slučajevima posebnih zahteva u oblasti energetske efikasnosti i termičkih karakteristika kompletnog sistema.

Tehnomarket Aluminik CS55 ostakljene fasade predstavljaju optimalno, savremeno i energetski efikasno rešenje koje nudi niz prednosti u odnosu na klasične materijale i svojim performansama i estetikom sa punim pravom preuzima primat u savremenoj arhitekturi.

www.tehnomarket.com

Tehnomarket d.o.o
A. Skadarska 73, 26101 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799
E. profil@tehnomarket.com
W. www.tehnomarket.com