TEHNOMARKET ALUMINIK CS55 savremeni sistemi ostakljenih fasada u modernoj arhitekturi

Moderne staklene fasade imaju sve veći značaj u modernoj arhitekturi gde, uz pomoć novih materijala i naprednih tehničkih rešenja, efikasno zamenjuju tradicionalne materijale poput cigle, bloka ili betona. Dizajn ovakvih sistema, poput Tehnomarket Aluminik CS55 serije ostakljenih fasada, omogućava kompletno rešenje koje zadovoljave sve termoizolacione, akustične, ergonomske i estetske parametre savremene gradnje.

SASTAVNI DELOVI FASADE

Ostakljene aluminijumske fasade sastoje se od noseće aluminijumske konstrukcije, staklene ispune i, u slučaju kontinualnih i kombinovanih fasada, dekorativnih aluminijumskih kapa. U zavisnosti od lokacije objekta i zahteva projektanta odabiraju se odgovarajući dvoslojni ili troslojni paketi stakla sa specificiranim tehničkim karakteristikama – koeficijent termo provodljivosti (U vrednost), boja, solarni faktor, propusnost svetla, refleksija i slično. U zavisnosti od tipa fasade, za finalno fiksiranje staklenih panela koristi se mehanička veza uz pomoć profila ili lepljenje specijalnim masama namenjenim za strukturalno fasadno lepljenje.

TIPOVI OSTAKLJENIH FASADA

Prema spoljnom izgledu, Aluminik CS55 fasade možemo podeliti u tri osnovne grupe: kontinualne, strukturalne i kombinovane.

Glavna odlika kontinualnih fasada su jasno naglašene horizontalni i vertikalni profili sa spoljne strane fasade. Vidni profili predstavljaju pritisne i pokrivne kape koje fiksiraju staklene ispune za primarnu konstrukciju fasade sačinjenu od aluminijumskih vertikalnih i horizontalnih stubova. U zoni parapeta može se koristiti i jednoslojno staklo, što važi za sve vrste Aluminik CS55 ostakljenih fasada.

Ovaj sistem nudi velike mogućnosti kombinovanja različitih profila kapa radi postizanja jedinstvenih efekata u završnom izgledu objekta.

Foto: Tehnomarket d.o.o. - Aluminik CS55 kontinualna fasada
Foto: Tehnomarket d.o.o. – Aluminik CS55 kontinualna fasada

Kontinualna fasada nudi opciju korišćenja dvoslojne i troslojne staklene ispune sa kojima se postižu izuzetno dobre termičke performanse koje idu do izuzetnih Ucw=0,64W/m²K za Tehnomarket Alumink CS55 sistem, atestiran i IFT institutu u Rozenhajmu.

Strukturalna aluminijumska ostakljena fasada odlikuje se minimalističkim izgledom isključivo staklene vidne površine fasade, bez primene spoljnih profila za fiksiranje staklenih ispuna. Stakleni paneli se pričvršćuju za noseću fasadnu vertikalnu i horizontalnu aluminijumsku konstrukciju potpuno skrivenim veznim elementima. Fugne između stakala dodatno se ispunjavaju trajno elastičnim zaptivkama ili specijanim strukturalnim silikonima u crnoj boji.

Foto: Tehnomarket d.o.o. - Aluminik CS55 Strukturalna fasada
Foto: Tehnomarket d.o.o. – Aluminik CS55 Strukturalna fasada

Na ovaj način efikasno se kombinuju unapređena tehnička rešenja fasadnih sistema poslednje generacije sa prozračnim, luksuznim izgledom koji ovaj tip ostakljene fasade nudi.

Sistem kombinovane aluminijumske ostakljene fasade predstavlja funkcionalnu kombinaciju prethodna dva, i odlikuje se naglašenim horizontalnim profilima kapa sa spoljne strane fasade, dok po vertikali ovi profili izostaju i ustupaju mesto strukturalnom načinu fiksiranju stakala za primarnu konstrukciju. Kombinacija strukturalnog i kontinualnog sistema nudi širok spektar mogućnosti implementacije različitih dizajnerskih rešenja u cilju naglašavanja unapred odabranih linija i pravaca na fasadama.

Foto: Tehnomarket d.o.o. - Aluminik CS55 kombinovana fasada
Foto: Tehnomarket d.o.o. – Aluminik CS55 kombinovana fasada

Uz opciju dvoslojne i troslojne staklene ispune kombinovana fasada nalazi primenu u svim segmentima moderne arhitekture, naročito u slučajevima posebnih zahteva u oblasti energetske efikasnosti i termičkih karakteristika kompletnog sistema.

Tehnomarket Aluminik CS55 ostakljene fasade predstavljaju optimalno, savremeno i energetski efikasno rešenje koje nudi niz prednosti u odnosu na klasične materijale i svojim performansama i estetikom sa punim pravom preuzima primat u savremenoj arhitekturi.


www.tehnomarket.com

Tehnomarket d.o.o.
A. Skadarska 73, 26000 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799

Prodaja profila
A. Jabučki put 221, 26000 Pančevo, Srbija
T. +381 13 334 507
F. +381 13 377 564

Prodaja Larson panela
A. Skadarska 73, 26000 Pančevo, Srbija
T. +381 13 307 700
F. +381 13 307 799

E. panel@tehnomarket.com
W. www.tehnomarket.com