Uticaj PVC stolarije na svet prozora i vrata

PVC stolarija je relativno nov proizvod, ali danas stičemo utisak kao da se koristi mnogo duže. Prozori i vrata od PVC-a imaju toliko rasprostranjenu upotrebu da je teško zamisliti da je ova stolarija u upotrebi tek nešto manje od jednog veka.

Razvoj proizvodnje PVC stolarije

* PVC stolarija je poslednjih 70 godina postala ozbiljan rival prozorima i vratima napravljenim od tradicionalnijih materijala kao što je drvo. Svaki materijal, naravno, ima svoje prednosti i mane ,ali ono što izdvaja PVC stolariju je izuzetna energetska efikasnost.*

Osim toga, prozori i vrata od PVC-a nude odličan izbor kada je fleksibilnost dizajna u pitanju, lako se održavaju i mogu da budu odlična ušteda novca na duge staze.

Razvoj prozora tokom vekova je veoma zanimljiv. Najraniji prozori nisu bili ništa više od „rupe u zidu“ i njihova uloga bila je da propuste vazduh u čovekovo prvo sklonište. Tokom vremena, a najverovatnije da bi se zaštitili od vremenskih uslova i nepogoda kao i od upada uljeza kao što su manje životinje i insekti, ljudi su na ove prve prozore počeli da postavljaju životinjske kože, platna ili drvo. Kako je vreme odmicalo izum šalukatri koje su mogle da se otvore i zatvore postao je neminovan, a prozori su polako počeli da dobijaju dvojaku funkciju. Oni su treballi da obezbede dovoljnu količinu vazduha u prostoru, ali i da obezbede prodor svetlosti u unutrašnje prostore. Vremenom, upotreba prozora na objektu postala je ujedno i funkcionalan i estetski čin.

Moderan dizajn GEALAN-KUBUS® - PVC stolarija
GEALAN-KUBUS®

Tokom vekova za prozore i vrata su se koristili različiti materijali, kamen, drvo, metal. PVC je na scenu stupio tek polovinom 20. veka. PVC stolarija se uporedo počela razvijati u Evropi i SAD-u. U SAD-u prozori od vinila bili su zamisao tri domišljata biznismena dok su u Evropi oni počeli da se istražuju usled nedostataka sirovina. Posle Drugog svetskog rata u Nemačkoj je usled ratnih razaranja i pokušaja da se razoreno popravi vladala velika nestašica materijala kao što su drvo, aluminijum i čelik. U želji da što efikasnije i brže saniraju ruševine Nemci su počeli da eksperimentišu sa termoplastikom i vinilom i da koriste ove materijale u izradi prozora i vrata. U SAD-u je razlog uglavnom ležao u činjenici da su tri entuzijastična biznismena želela da nađu alternativu za tadašnje prozore od aluminijuma koji su u to vreme bili odlični provodnici toplote i, stoga, izuzetno energetski neefikasni.

* Tokom narednih godina evropljani i amerikancu su razmenjivali informacije, tehnike i tehnologije za izradu prozora i vrata od plastike da bi krajem 60-ih godina prošlog veka prvi prozori i vrata od PVC-a počeli masovno da se proizvode kao rezultat zajedničkog istraživanja i truda. *

Ovi prvi masovno proizvedeni prozori i vrata su po izgledu bili veoma slični prozorima i vratima od drveta i aluminijuma. Proizvođač je namerno ciljao na ovu sličnost ne bi li novi proizvod što više približio tržištu. Međutim, tržište na početku nije bilo mnogo zainteresovano. Ljudi su u ovom periodu plastiku koja je tada bila nov materijal, izjednačavali sa proizvodima manjeg kvaliteta. Ono što se pravilo od plastike bile su igračke za decu, kante za đubre, stvari koje su se brzo lomile i lako potrošile.

GEALAN-KUBUS® - PVC stolarija
GEALAN-KUBUS®

Potencijalni kupci i korisnici stolarije od PVC-a nisu mogli da zamisle da jedan praktičan i nadasve koristan proizvod kao što je prozor, ili vrata, bude napravljen od materijala kao što je plastika. Potrošači prosto nisu bili spremni za nov materijal kao što je plastika, a posebno nisu bili spremni da ovako nov materijal vide na važnim elementima svog objekta kao što su prozori i vrata. Takođe, ovi prvi prozori od plastike bili su duplo skuplji od aluminijumskih prozora i ovo u velikoj meri objašnjava njihovu inicijalnu nepopularnost. Osim toga, sam materijal od koga su prozori i vrata bili napravljeni je na početku bio u izvesnoj meri nestabilan i trebalo je posvetiti više vremena njegovom razvoju.

* Međutim, inicijalna nepopularnost nije omela upotrebu prozora i vrata od novog materijala – plastike. Kako je vreme prolazilo stolarija od PVC-a se sve više razvijala, kako u pogledu unapređenja samog materijala tako i u pogledu unapređenja tehnika i tehnologija proizvodnje.*

Ovo je kao rezultat imalo značajno poboljšane performanse prozora i vrata od PVC-a kao i smanjenje troškova proizvodnje i, posledično, smanjenje krajnje cene proizvoda. Tokom 80-ih godina prošlog veka prozori i vrata od PVC-a su počeli da doživljavaju pravu ekspanziju.

RAU-FIPRO X Rehau
RAU-FIPRO X Rehau

U narednoj dekadi njihova proizvodnja i ugradnja porasla je za čitavih 125%. Stolarija od PVC-a je takođe postala stolarija izbora u ovom periodu, često premašujući korišćenje stolarije od drveta i aluminijuma, kako u slučaju kada se zamenjivala postojeća stolarija tako i u slučaju ugradnje nove. Ovaj rast i porast popularnosti prozora i vrata od PVC-a može se pripisati njihovom značajno poboljšanom kvaliltetu i performansama kao i upotrebi novih tehnologija i tehnika koje su se sve više razvijale i bile sve češće korišćene u proizvodnom procesu što je uticalo kako na kvalitet krajnjeg proizvoda tako i na njegovu cenu.

* Najznačajnija osobina prozora i vrata od PVC-a je njihova termička efikasnost. Što se tiče ove karakteristike može se reći da je PVC stolarija izazvala malu revoluciju u svetu prozora i vrata i izvršila ogroman uticaj na razvoj istih karakteristika kod konkurentskih materijala kao što su drvo ili aluminijum. *

Danas je ušteda energije postala imperativ koji sa sobom povlači ekološki ,ali i ekonomski aspekt. Štednjom se postiže pozitivan efekat na životnu sredinu i, što je za mnoge korisnike prostora veoma važno, pozitivan efekat na budžet koji se izdvaja za troškove električne energije.

REHAU Smart Guard pametni prozor
REHAU Smart Guard pametni prozor

Osim energetske efikasnosti postoji mnogo razloga za izbor stolarije od PVC-a za određeni projekat. Cena ovih prozora i vrata je veoma konkurentna i često se mogu naći visokokvalitetni prozori i vrata od PVC-a koji su pristupačni. Takođe, različiti prozvođači nude različite cene tako da se može odabrati proizvod dobrog kvaliteta koji odgovara dubini svakog džepa.

Stolarija od PVC-a je izuzetno dugotrajna i održava se lako. Jednom instalirani, prozori i vrata od PVC-a ne zahtevaju skoro nikakvo održavanje. Ukoliko se jave zaprljanja ramovi se mogu jednostavno prebrisati vlažnom krpom i eventualno blagim sredstvom za čišćenje. Osim toga može se zaboraviti na farbanje i nanošenje zaštitnih slojeva kod ovih prozora. Njihov rok trajanja je izuzetno dug, a pojedini proizvođači čak daju garanciju i do 30 godina na svoje proizvode. Prozori i vrata od PVC-a imali su veoma skromne početke.

Inoutic d.o.o.
Inoutic d.o.o.

Nastali iz preke potrebe zbog nedostatka sirovina i kao rezultat ideje da se koristi novi materijal, tokom vremena oni su se razvili i postali glavni izbor stolarije kako prilikom renoviranja tako i prilikom izgradnje novih objekata. Stolarija od PVC-a čini objekte energetski efikasnim, održava temperaturne promene u objektu na umerenom i udobnom nivou i vrlo su dugotrajni i otporni na spoljašnje uticaje i opterećenja. Kako nove tehnologije ovu vrstu elemenata sve više čine ekološkim tako postaje sve jasnije da prozore i vrata od PVC-a čeka svetla budućnost.

Autor: Irma Talović, d.i.a.