Aluminijum, prozori i vrata – elegancija na delu

Aluminijum je danas izuzetno popularan materijal za prozore i vrata na objektima različitih tipologija i funkcija. Jednako uspešno se koristi kako na javnim tako i na privatnim objektima, iako su tokom istorije ovi materijali, prevashodno zbog svojih nedostataka kada se radi o toplotnoj provodljivosti, bili rezervisani za javne objekte različitih namena, pre svega poslovne zgrade.

Preteča prozora od aluminijuma bili su metalni prozori koji su nastali uporedo sa razvojem čeličnih konstrukcija. Prvi metalni prozori su imali eleganciju današnjih prozora od aluminijuma – tanak metalni okvir je omogućavao veću prozorsku površinu i elegantniji izgled. Tokom vremena, kako se tehnologija izrade prozora i vrata razvijala, čelik je postepeno zamenjen aluminijumom koji ima ogromnu prednost u odnosu na čelik kada se radi o materijalu za ramove za prozore i vrata – neuporedivo je lakši. Aluminijum je omogućio novi izgled, ali i upotrebu aluminijumskih elemenata za prozore i vrata za ogromne površine.

Energetska efikasnost aluminijumskih ramova se postiže upotrebom više komora
Energetska efikasnost aluminijumskih ramova se postiže upotrebom više komora

S obzirom da je metal odličan toplotni provodnik, baš kao i staklo, metalni prozori su u početku bili izuzetno energetski neefikasni i kao posledicu su imali prehladne ili pregrejane prostore. Danas se, zahvaljujući modernim tehnikama i tehnologijama, aluminijumski prozori mogu pohvaliti odličnom energetskom efikasnošću i malom toplotnom provodljivošću što u velikoj meri proširuje njihovu upotrebu i čini ih privlačnijim za mnogo veći spektar prostora. Energetska efikasnost ramova se postiže upotrebom više komora i ispuna od materijala kojiimaju termoizolaciona svojstva. Takođe, trend korišćenja stakla sa različitim energetski efikasnim premazima može se primetiti i kod prozora od aluminijuma, baš kao i korišćenje višeslojnog stakla sa ispunama od različitih gasova. Sve ovo danas postaje standard u proizvodnji prozora i vrata, kako sa strane energetske efikasnosti i ekologije tako i sa strane ekonomske održivosti jer očuvanje energije potrebne za korišćenje određenog prostora ima značajan efekat na novčana sredstva utrošena na potrošnju iste te energije.

Aluminijumski prozori i vrata su odličan izbor za sve arhitekte, dizajnere i kućevlasnike koji žele da postignu moderan izgled objekta. Ramovi ovih elemenata su veoma elegantni i često bez ikakvih ukrasa. S druge strane, ramovi mogu biti u različitim bojama što im daje mogućnost da se uklope sa ostatkom objekta ili da postanu interesantni estetski elementi na fasadi ukoliko je ram u jarkim bojama. Od velike je važnosti da ovaj završni sloj boje na ramovima aluminijumskih vrata i prozora bude odrađen profesionalno i sa kvalitetnim sirovinama – bojama, jer od kvaliteta nanošenja i kvaliteta boje zavisi i trajnost završnog sloja. Ukoliko je završni sloj kvalitetan aluminijumski prozori i vrata će biti izuzetno dugotrajni. Samo održavanje prozora i vrata od aluminijuma je gotovo nepotrebno što ih čini veoma privlačnim elementima. Međutim, ukoliko se završni sloj boje ošteti ovo može predstavljati problem, više u estetskom nego u funkcionalnom smislu.

Aluminijumski prozori se mogu pohvaliti odličnom energetskom efikasnošću
Aluminijumski prozori se mogu pohvaliti odličnom energetskom efikasnošću

Kada se radi o prenosu toplote, potrebno je koristiti ramove sa više komora i ispunom od adekvatnog materijala. Ukoliko je ovo slučaj sa prozorima i vratima od aluminijuma tada prenos toplote kao ni kondenzacija neće biti problem. Moderni ramovi od aluminijuma su proizvedeni po veoma visokim standardima i imaju visok stepen tolerancije. Ovo znači da su ovi elementi, iako imaju veći prenos toplote od drugih materijala, daleko više energetski efikasni nego što su nekada bili.

Ako govorimo o trajnosti aluminijumski prozori i vrata su superiorniji u odnosu na prozore i vrata od drugih materijala. Kod ovih elemenata nije potrebno brinuti o problemima kao što je lom konstrukcije, korozija ili raspadanja. Takođe, s obzirom da su od metala, vlaga i insekti neće oštetiti ramove tako da će njihov izgled biti sačuvan dugo vremena. Aluminijumski prozori i vrata mogu trajati generacijama i praktično ne zahtevaju nikakvo održavanje.

Sam dizajn i oblik aluminijuma se može veoma lako prilagoditi najrazličitijim projektima i tipologijama. Prozori i vrata sa aluminijumskim ramom mogu biti ogromnih površina bez brige za samu strukturu i čvrstinu elementa. Takođe, činjenica da se ramovi mogu dizajnirati i proizvesti u veoma malim dimenzijama čine da prozori i vrata od aluminijuma izgledaju veoma elegantno.

Aluminijum je izuzetno popularan materijal za prozore i vrata
Aluminijum je izuzetno popularan materijal za prozore i vrata

Kada se govori o energetskoj efikasnosti prozora i vrata od aluminijuma uglavnom se ima na umu njihov prenos toplote. Međutim, ono što je važno pomenuti, posebno kada se radi o industriji koja stvara ogromne količine otpada sa svakim projektom – građevinskoj industriji – je da su prozori i vrata od aluminijuma stoprocentno mogu reciklirati. Danas čovečanstvo pokušava da istraži različite načine da minimalizuje svoj uticaj na životnu sredinu. Ovo uključuje upotrebu održivih materijala, obnovljivih sirovina kao i njihovo recikliranje. Aluminijum je sa tačke obnovljivosti savršen pošto se može reciklirati unedogled. Metal koji je već bio korišćen se može topiti i koristiti za proizvodnju dugih elemenata bez smanjenja kvaliteta sirovine. Ovo ga čini veoma pogodnim za reciklažu i samim tim potreba za rudarenjem sirovog metala se smanjuje. Umesto prostog bacanja – odlaganja starih ramova za prozore i vrata od aluminijuma na smetlišta i deponije, oni se mogu reciklirati kada postanu nepovratno oštećeni ili im istekne životni vek. Sama procedura ponovnog korišćenja otpada od aluminijuma potroši svega 5% ukupne energije koja bi bila utrošena na iskopavanje i preradu sirove rude.

Lagani, a istovremeno čvrsti i otporni, alumijumski prozori i vrata mogu biti modifikovani kako bi se prilagodili različitim uslovima i kombinacijama. Ram malih dimenzija je jedna od najatraktivnijih odlika aluminijumskih prozora i vrata – kao rezultat uskog rama dobija se elegantniji izgled prozora, ali i veća staklena površina i posledično, veći pogled iz objekta na spoljašnji prostor. Aluminijumski prozori i vrata se danas koriste na najrazličitijim objektima sa jednakim uspehom. Istorijski problemi koje je aluminijum kao materijal koji je izuzetni toplotni provodnik imao su upotrebom modernih tehnologija svedeni na minimum tako da možemo reći da su alu prozori i vrata jednako termički efikasni kao i prozori i vrata napravljeni od drugih materijala. Osim toga, činjenica da su ovi prozori i vrata napravljeni od materijala koji se 100% mogu reciklirati čine ih privlačnim za sve dizajnere i arhitekte koji se brinu o zaštiti životne sredine.

Piše: Irma Talović, d.i.a.