Projekat: Arhitektonski uticaj na transformaciju čitave ulice

Zajedničkim radom investitora i projektanta je formiran projektni zadatak, čime je arhitekta dobio priliku da od početka bude uveden u proces investicije.

Prilikom formulisanja projektnog zadatka, podrazumeva se da je cilj investitora da se projektom generiše što veća korisna stambena površina kako bi investicija bila isplativa. Međutim, dodatni projektni zahtev jeste da se na parceli od 598 m² formira objekat koji će biti prepoznatljiv po svom pristupu u oblikovanju, kao i da se, u procesu projektovanja, formira kvalitetan i opravdan stambeni prostor koji direktno prati standarde, zahteve tržišta ali i potrebe budućih korisnika u načinu stanovanja 21. veka.

Stambeno-poslovni objekat  u Šapcu
Stambeno-poslovni objekat projekat: Studio Praksa59 / foto: Aleksandar Lukić

Svedoci smo da naručioci posla/klijenti prilikom zahteva dosta utiču na sam proces projektovanja, ali ovde je arhitekta imao priliku i da zahtev klijenta direktno usmeri ka formiranju vrednosne arhitekture.

Koncept.

Glavna ideja za oblikovanje budućeg objekta je bio kontekst i okruženje u kom se objekat nalazi. Objekat se nalazi u ulici Ćirila i Metodija, za koju je Planom predviđena transformacija iz Zone stambenih jednoporodičnih objekata u Zonu višeporodičnog stanovanja niske spratnosti i koja se, svojom osom, direktno nastavlja na višeporodično stambeno naselje Trkalište u Šapcu, građeno 70-ih godina prošlog veka, koje se nalazi u neposrednoj blizini. Pozicija, pristup i način oblikovanja takvog naselja je bila inspiracija za budući objekat.

Stambeno-poslovni objekat  u Šapcu
Stambeno-poslovni objekat u Šapcu / produženi presek

Naša želja je bila da se pristupom u projektovanju, formira drugačiji pravac od onog koji imamo priliku da vidimo u Šapcu, a da se u ovom slučaju direktno ili indirektno referiše na socijalističko nasleđe u neposrednoj blizini. Takođe, želja da se navedenim pristupom utiče na buduću transformaciju cele ulice jeste i odluka da se umesto stambene jedinice u prizemlju objekta, formira poslovni prostor orijentisan ka ulici, čime se ostvaruje određenja neposredna komunikacija objekta, parcele i ulice u transformaciji.

Projekat Studio Praksa59
Stambeno-poslovni objekat projekat: Studio Praksa59 / foto: Aleksandar Lukić

Formiranje rasterskog paterna na fasadi uz upotrebu opeke sive boje na savremen način jeste indirektan oblikovni osvrt na veliko stambeno naselje u neposrednoj blizini. Takođe, bilo je potrebno dati određen savremeni akcenat objekta, što je učinjeno pozicioniranjem naizmenično prepuštenih konzolnih terasa sa jugoistočne strane objekta koji svojim oblikom i pozicijom prave otklon od pravilnog rastera na fasadi. Takođe, ovakav tip terasa čine izlazak iz zatvorenog stambenog prostora u spoljašnji na nivou stambene jedinice, u potpunosti opravdanim.

Projekat Studio Praksa59
Stambeno-poslovni objekat projekat: Studio Praksa59 / foto: Aleksandar Lukić

Pored karakterističnog pristupa oblikovanju, stambeno-poslovni objekat karakteriše formiranje manjeg broja stambenih jedinica (8) i poslovnog prostora u prizemlju, sa zajedničkom garažom i želja da se nastajanjem manje stambene zajednice utiče da budući stanari jednako koriste zajednički unutrašnji i spoljašnji prostor i formiraju određenu savremenu formu stambene komune.

Stambeno-poslovni objekat u Šapcu / Osnova sprata
Stambeno-poslovni objekat u Šapcu / Osnova sprata

Objekat sadrži osam stambenih jedinica, koji su tipski projektovani za svaki sprat. Stambene jedinice odgovaraju potrebama tržišta i formirani su po dva trosobna, dvoiposobna, dvosobna i jednosobna stana. Zajednička garaža je formirana u prizemlju objekta uz stanarske ostave za svaku stambenu jedinicu. U delu prizemlja je pozicioniran poslovni prostor orijentisan ka ulici.

Takođe, u okviru dvorišta parcele, a na zadnjoj strani, projektovano je i izvedeno zajedničko zeleno dvorište uz određenu sadnju vegetacije, koje je dostupno svim stanarima za korišćenje.

Druga specifičnost jeste ulaganje u energetsku efikasnost objekta, odnosno da se, prilikom projektovanja i izvođenja, minimalna količina energije potroši na zagrevanje i hlađenje objekta, što je bio jedan od zahteva klijenta.
Izvođenje.

S obzirom da je objekat projektovan na način da izvođenje bude jednostavno u načinu zidanja, kombinovani masivno-skeletni sistem, najveći izazov je bio da se velika pažnja posveti detaljima, odnosno da bude izvedeno prema projektu, što na kraju odluči da li arhitektura ima vrednost.

Svi fasadni zidovi su zidani od termoizolacionog klima bloka debljine 25 cm, a pregradni zidovi su od termoizolacionog bloka debljine 12 cm. Kompletan objekat je termoizolovan kamenom vunom debljina 8 i 12 cm. Ravan krov objekta je obložen kamenom vunom u dva sloja po 10 cm. Fasada je urađena u rasterskom sistemu gde su polja obložena listelom od opeke sive boje debljine 20 mm lepljena na prethodno pripremljenu podlogu.

Od prozora i vrata umnogome zavise i funkcionalna svojstva svakog objekta, pre svega energetska efikasnost, osvetljenost, zatim i izgled enterijera i eksterijera, a na kraju od svega nabrojanog zavisi i kvalitet života. Kompletna stolarija objekta je urađena od PVC profila proizvođača REHAU, sa višeslojnim staklima. PVC stolarija je poslednjih decenija vrlo popularna u stambenoj gradnji budući da pruža izvrsnu toplotnu ali i zvučnu izolaciju. Kvalitetna fasadna stolarija je neophodna kako bi se toplotni gubici sveli na najmanju meri, što dalje rezultira manjim troškovima i finansijskoj uštedi.

Stambeno-poslovni objekat  u Šapcu
Stambeno-poslovni objekat projekat: Studio Praksa59 / foto: Aleksandar Lukić

Nijedan činilac na putu ka kvalitetnom prozoru ne treba da bude zanemaren jer je nužno da dobijemo proizvod koji će odgovoriti svim funkcionalnim i estetskim zahtevima i koji će nas dugo služiti, pružajući maksimalnu energetsku efikasnost objektu, što je u današnje vreme, vreme naglog i sve većeg poskupljenja energenata, definitivno postalo imperativ.

Stambeno-poslovni objekat  u Šapcu
Stambeno-poslovni objekat projekat: Studio Praksa59 / foto: Aleksandar Lukić

Važan koncept za postizanje što bolje energetske efikasnosti u zgradama je kvalitetna fasada/omotač zgrade koji čuva unutrašnjost od spoljašnjih uticaja, a to su vrata, prozori, zidovi, temelji, krovovi i izolacija. Svi delovi omotača zgrade treba da funkcionišu zajedno da bi održavali željenu toplotu zgrade zimi ali i prijatnu temperaturu tokom leta. Izolacija zgrade, na primer, će biti manje efektivna ukoliko krov, zidovi i plafoni dozvoljavaju veću propusnost vazduha ili skupljanje i zadržavanje vlage u izolaciji. Upotrebom navedenih materijala u procesu izvođenja, objekat je ispunio sve zahteve energetske efikasnosti, odnosno potrebna je minimalna količina energije za zagrevanje/hlađenje prostora.

Naziv projekta: Stambeno-poslovni objekat
Lokacija: Ulica Ćirila i Metodija br. 9, Šabac
Godina projektovanja: 2019.
Godina izgradnje: 2020-2021.
Površina: 869 m²
Autor: Studio Praksa59, Šabac
Projektant: Aleksandar Lukić, master.inž.arh.
Fotografija: Aleksandar Lukić, master.inž.arh.