Ulazna vrata – brana od neželjenih uticaja i pojava iz spoljašnjeg sveta

Ulazna vrata čine prvi kontakt sa unutrašnjim prostorom. One ga otvaraju, ali ujedno i štite od svih spoljnih i neželjenih faktora. Zato je svaki njihov aspekt važan: dizajn, boja i forma, materijal, kvalitet i sve ono što ih čini i za kuću vezuje.

Prvi utisak je važan

Neretko su ulazna vrata odabir arhitekte u fazi razrade glavnog projekta kada se određuje i bira stolarija prema nameni objekta i funkcijama koje treba da zadovolji. Naročito u kolektivnim stambenim objektima ona dolaze već ugrađena i ista na svim stanovima, a zapravo, baš ulazna vrata su element koji predstavljaju prvi susret, i to onaj koji odražava lični pečat.

Neretko su ulazna vrata odabir arhitekte

Iako se standardi stalno usavršavaju, kod nas još uvek veliki broj stanova štite ulazna vrata koja ne predstavljaju adekvatnu branu od neželjenih uticaja i pojava iz spoljašnjeg sveta.

postoji niz funkcija koja vrata moraju da zadovolje

Pored dizajna koji može biti manje ili više važan korisnicima prostora, postoji niz funkcija koja vrata moraju da zadovolje. Moraju biti kvalitetna i adekvatno odgovoriti na dugi niz godina i stalnog, svakodnevnog korišćenja i kretanja. Ništa manje važno, moraju posedovati izolaciona svojstva, da štite od buke i gubljenja toplote. Takođe, svakom korisniku je važno da poseduju dovoljnu čvrstinu i mehanizam koji štiti od neželjenih ulaza i provala. Pored vizuelnog aspekta, vrata moraju pružati sigurnost domu.

U prošlosti su vrata bila obavezan statusni simbol

U prošlosti su vrata bila obavezan statusni simbol. Na palatama, dvorovima, javnim i sakralnim objektima posebna pažnja se posvećivala ulazu. Već prvi susret naglašavao je gde se dolazi, pred koga se stupa i veličinu domaćina. Naglašeni ulazi sa portalima koji su često i nekoliko puta visine čoveka odavali su moć i raskoš onoga pred koga se stupa. Moderno doba i uređenje više ne podrazumevaju takvo isticanje, ali ništa manje nije važan prvi utisak, te je ulazni deo često prostor kome se posvećuje posebna pažnja.

Ulazna vrata koja danas srećemo na objektima različitih namena kreću se u veoma širokom spektru boja, dezena, oblika, materijala i svojstava. Mogu biti najrazličitjih stilova. Izbor zavisi od niza faktora – arhitektonskog stila objekta, veličine, materijala, spoljašnjih zidnih boja, funkcija i namene prostora, kao i onoga ko ga naseljava ili koristi i kakav utisak želi da postigne.

Najviše primenjivani materijali ulaznih vrata danas su puno drvo, metal, staklo, fiberglas i vinil

Najviše primenjivani materijali ulaznih vrata danas su puno drvo, metal, staklo, fiberglas i vinil. Vrata punog drveta krase prostore koji odišu stilom i čiji investitori cene kvalitet i voljni su da ga održavaju. Često se izrađuju po meri i po želji naručioca, što ide u prilog činjenici da već prvi kontakt s prostorima u koje one uvode naglašava da se radi o prostorima koji odišu jedinstvenim stilom. Drvo je topli, prirodni materijal, a puno drvo je masivno, čvrsto i odražava karakter i stav, suprotno logici široke potrošnje. Ipak, kao prirodni materijal koji ima odlične karakteristike ali je i podložan zubu vremena, ulazna vrata od punog drveta potrebno je adekvatno održavati i voditi odgovarajuću brigu o njima kako bi zadržala sve svoje karakteristike i kvalitet kroz duži niz vremena.

Čelična vrata i vrata od vinila dobro odgovaraju na bezbednosne zahteve

Čelična vrata i vrata od vinila dobro odgovaraju na bezbednosne zahteve. Pri tom, praktična su i ekonomična. Kao takva, najčešće se sreću u urbanim sredinama, dok su drvena vrata češća pojava u seoskim kućama, vilama i vikendicama, odnosno u mirnijim sredinama.

Jeftiniji modeli sigurnosnih vrata renomiranih proizvođača zadovoljavaju osnovne kriterijume kupaca

Jeftiniji modeli sigurnosnih vrata renomiranih proizvođača zadovoljavaju osnovne kriterijume kupaca, u smislu bezbednosti i funkcionalnosti vrata. Skuplji modeli su oni koji dolaze sa ojačanijim limovima, dodatnim bravama i kao i većom debljinom vrata, i kao takvi pružaju dodatnu sigurnost tamo gde je ona potrebna.

Sigurnosna vrata ne bi smela biti podložna nikakvim deformacijama

Sigurnosna vrata ne bi smela biti podložna nikakvim deformacijama, i njihova funkcionalnost treba da bude zagarantovana dugi niz godina. Najčešće je unutrašnjost ovakvih, sigurnosnih vrata, kada dolaze od renomiranih proizvođača ispunjena termo i zvučnom izolacijom. Takođe, važno je pri njihovom odabiru obratiti pažnju da li poseduju sve sertifikate za kvalitet i bezbednost.

Staklena ulazna vrata čest su izbor komercijalnih i uslužnih objekata, jer svojom transparentnošću doprinose izjednačavanju spoljnjeg i unutrašnjeg prostora, i na taj način pozivaju korisnike da uđu. Ukoliko se koriste u stambenim objektima važno je obratiti pažnju na činjenicu da propuštaju svetlost, a time i toplotu u objekat, i u skladu sa orijentacijom objekta razmotriti da li su pravilan izbor.

Staklo se kombinuje bilo sa drvetom ili pvc-om

U stambenim objektima je daleko češća kombinacija stakla i drugih materijala u kombinaciji na ulaznim vratima. Staklo se kombinuje bilo sa drvetom ili pvc-om, a često je peskirano ili ga krasi fini čelični rad.

Veličina vrata je još jedan faktor na koji treba obratiti pažnju. Postoje norme koje svaka vrata moraju da ispune u zavisnosti od položaja u objektu, kao i od njegove namene. Tako su ulazna vrata po pravilu najveća, a pri njihovoj zameni mora se obratiti pažnja na tačne dimenzije otvora jer varijacije postoje, a nedopustivo je ugraditi vrata koja ne naležu adekvatno na dimenzije za to predviđenog otvora.