Sigurnosna vrata – jedan od preduslova za miran san

Protivprovalna vrata su nužan uslov sigurnosti doma, naročito kada statistički podatak ukazuje da se 85% stambenih provala odigra kroz ulazna vrata. Ipak, većina naših stanova i domova ne ispunjava taj prvi i nužan uslov sigurnosti. Protivprovalna vrata su nam poslednja na listi uređenja doma. Na šta zapravo treba obratiti pažnju?

Da bi vrata štitila dom, moraju se odlikovati čvrstinom strukture, imati sigurnosnu bravu, unutrašnja pojačanja. Brava je bitan faktor sigurnosti i veći broj tačaka zaključavanja jamči i veću sigurnost. Pored funkcionalnih zahteva, estetska karakteristika sigurnosnih vrata igra bitnu ulogu.

Osim uklapanja u okruženje, nagoveštavanja prijatnog i toplog doma, većina korisnika odlučuje se za sigurnosna vrata koja se ne izdvajaju od običnih svojim izgledom. Tako ova vrata mogu izgledati kao i bilo koja druga, ne skretati pažnju na sebe, ali ipak pružiti sigurnost doma i bezbedan osećaj.

Da bi se napravio pravilan izbor pri kupnji protivprovalnih vrata moraju se poznavati osnovne karakteristike takvih vrata i šta ih zapravo čini. Postoje različiti nivoi bezbednosti koja protivprovalna vrata obezbeđuju, i u zavisnosti od potreba se odlučuje koji je odgovarajući nivo.

Na evropskom tržištu protivprovalna vrata se klasifikuju u šest kategorija, odnosno nivoa sigurnosti. Usvojeni standard odnosi se na najveće dopuštene deformacije vrata i najkraće vreme koje ona mogu da izdrže u slučaju provale. Poslednji, šesti nivo, čine najjača sigurnosna vrata.

Ukoliko neko pokuša provalu, vrata šestog stepena mogu da izdrže najduže vreme odolevajući, i to i pri provalama u kojima se koriste najjače mašine i alati. Prvi nivo čine najlošija vrata, testirana samo na statička i dinamička opterećenja, a ne na pokušaj provale.

Proizvodnja sigurnosnih vrata

Treći nivo je prihvatljiva kategorija i ona koja se najčešće nudi širem spektru korisnika. Potvđeno je i uvaženo mišljenje da treći nivo sigurnosti zadovoljava traženu sigurnost doma od provala. Pored samog nivoa sigurnosti, u atestu vrata je poželjno obratiti pažnju i na ostale karakteristike, kao što su zvučna i termoizolacija, kao i kvalitet dihtovanja.

Prednost sigurnosnih vrata je pored sigurnosti, pružaju i u načelu poseduju otpornost na vatru, a takođe su i energetski su efikasna. Zimi sprečavaju prodor hladnog vazduha iz hodnika zgrade koji se uglavnom ne greju, ili direktno sa otvorenog prostora, dok tokom leta ne dozvoljavaju prodor toplog vazduha. Osim sigurnosti, protivprovalna vrata učestvuju i u smanjenim računima za utrošak energije.

Na sigurnost vrata utiču svi njihovi elementi. Čelične šarke u zatvorenom položaju služe da onemoguće podizanje plota pajserom. Čelični, metalni ili aluminijmski štok, naliven betonom ili ankerovan za betonski okvir vrata pruža adekvatnu zaštitu.

Pored dovratnika i vratnog krila, veliku ulogu u bezbednosti vrata nosi sama brava. Kod odabira protivprovalnih vrata nije preporučljivo na njoj štedeti. Preporučljivo je da ona svojim radom treba da zadovolji ključanje i do nekoliko hiljada puta. Postoji više vrsti sigurnosnih brava, i nisu sve brave za zatvaranje na više tačaka ujedno i sigurnosne.

Sigurnosna vrata

Razlikujemo brave koje se otvaraju sa sefovskim ključem, cilindričnim ključem, sefovskim i cilindričnim ključem, sa dva cilindrična ključa itd. Kod svih je zajedničko da se otvaraju povlačenjem fiksne ili okretne kugle prema sebi, a nakon povlačenja kugle, okretanjem ključa. Zatvaraju se sa unutrašnje strane lakim guranjem, dok kvaka služi samo za otvaranje vrata.

Mišljenje je da su brave sa sefovskim ključem bezbednije od onih sa cilindar ključem, ali odluku koja treba doneti u zavisnosti od potreba i mogućnosti. Brave sa cilindričnim ključem se nikada pri izlasku iz stana ne povlače za ključ u bravi. Zbog težine vrata, pri ovom potezu može doći do pomicanja cilindričnog uloška, pucanja nosača cilindra ili pločica u sefovskoj bravi, što može rezultovati oštećenjem vrata.

Još jedna bitna stavka je sam ključ i obavezno je raspitati se da li je zaštićeno umnožavanje ključeva, kako i u koliko primeraka dolazi. Da bi vrata zaista pružila sigurnost, potrebno je naravno i adekvatno i stručno ih montirati.

Kvalitetna sigurnosna vrata

Dok izgled sigurnosnih vrata može biti najrazličitiji, njihova sigurnost krije se u konstrukciji. Ona zavisi i od materijala od kojeg je sama ploča izrađena.

Većina vrata naših domova izgrađena je od iverice koja se može čak i jačim šutom probiti. Najbolja preporuka su sigurnosna metalna vrata. Upravo zbog toga, sama težina vrata može biti pokazatelj njihove sigurnosti.

Malo je verovatno da krilo teško 2kg može da spreči bilo kakav nasilni proboj. Ipak, kako sigurnost vrata zavisi od njihove konstrukcije, koja je najčešće dobro skrivena jer većina korisnika ne želi da skreće pažnju na sebe i da se njihova ulazna vrata vidno razlikuju od ostalih u zgradi ili okolini, jedini pravi pokazatelj sigurnosti mogu biti provereni prodavci i proizvođači i atest koji dolazi uz sama vrata.