Softver za izradu prozora, vrata i fasada

UVEK ZA JEDAN POTEZ ISPRED DRUGIH

Proizvođači prozora, vrata i fasada sve češće koriste softverske aplikacije za konstruisanje i kalkulaciju. Ti sistemi mogu da ubrzaju tokove, uštede poslove i uvećaju fleksibilnost. Jedno od najuspešnijih rešenja je sistem LogiKal kompanije Orgadata AG.

Saša Ivanović
Foto: Orgadata, Saša Ivanović

U roku od samo nekoliko godina, nemačka softverska kompanija se probila u mnogim zemljama i postala vodeća kako na tržištu tako i u tehnološkom smislu. Kompanija je specifična po svojoj orijentaciji na preduzeća koja se bave metalogradnjom i proizvodnjom profilnih sistema od aluminijuma, čelika i kombinacije drveta i aluminijuma. „Ako to građevinski tehničar poželi, program ga može voditi korak po korak kroz projekat metalogradnje“, objašnjava Saša Ivanović, rukovodilac regionalnog prodajnog sektora kompanije Orgadata. Na taj način se i u stresnim radnim danima ništa ne može propustiti.
Svi profilni sistemi u jednom softveru

LogiKal je softver za sve usluge konstruisanja i kalkulacije prilikom izrade prozora, vrata i fasada. „LogiKal je posebno pogodan softver za gotovo sve profilne sisteme“, dodaje Saša Ivanović. Tako stručnjak iz oblasti prerade metala može u softveru LogiKal odabrati željeni profilni sistem i raditi s njim. I kod ostalih materijala korisnici imaju gotovo neograničenu slobodu izbora: npr. umeci, okovi, stakla, varijante spojeva ili spoljašnje površine.

U LogiKal su takođe uneti i dobavljači, njihovi proizvodi i uslovi poslovanja.

Logička provera kao doprinos

Tokom unosa podataka softver sve vreme u pozadini proverava njihovu logičnost. Odgovara li dužina utičnih klinova odabranim profilnim štapovima?

Između ostalog, softver i to proverava. Kontrola je od značaja, jer obezbeđuje tehničku ostvarivost svih unosa. Osim toga postoji mogućnost kreiranja razne dokumentacije: za arhitekte i investitore, vrednost izolacije kao i statičko preliminarno dimenzioniranje.

Specifikacija profita iz projekata

Koliki su sopstveni troškovi konstrukcije i šta još preostaje nakon završenog posla?

Kod projekata iz oblasti metalogradnje ovo su odlučujuća pitanja. „Uz pomoć softvera LogiKal korisnik dobija brze odgovore na sva ova pitanja“, nastalja Saša Ivanović. Prilikom kalkulisanja sistem može između ostalog automatski iskoristiti sve konstrukcione unose, dodatne troškove i troškove rada. Uz to se za svakog dobavljača uzimaju u obzir ugovorene cene i uslovi prodaje. Na taj način je moguće unapred brzo prepoznati da li se neki posao isplati ili ne. Zanimljiva je i opcionalna mogućnost zadavanja minimalnog profita metaloprerađivačkog preduzeća za konkretne projekte. Sve podatke i cene softver prilagođava svakoj traženoj graničnoj zaradi.

Upravljanje mašinama

Uz sve navedeno, softver LogiKal omogućava upravljanje gotovo svim važnim mašinama, npr. testerama, CNC mašinama, kao i automatima za zavarivanje i zaptivanje. I tu LogiKal pruža nezavisnost.

Recimo da neki stručnjak iz oblasti prerade metala želi da investira u CNC mašinu. „Nikakav problem, jer softver LogiKal već poznaje rad novih mašina“, raduje se Ivanović. Metaloprerađivači se osim toga mogu osloniti i na svoje uobičajene softverske aplikacije. „Na taj način korisnici uz pomoć softvera LogiKal trajno štite slobodu po pitanju korporativnih investicionih odluka“, nastavlja Ivanović.

Da li je uopšte moguće izvesti željena rezanja, probušiti potrebne rupe, izraditi profile i obraditi materijal na sopstvenim mašinama?

Sistem kontroliše i to. Pritiskom na dugme LogiKal ispisuje upravljačke datoteke i prenosi ih mašinama. Za Ivanovića prednost je očigledna: „U radionicama stručnjaci iz oblasti prerade metala imaju jako malo posla – postavljaju profile u mašine.“ Sve ostalo na sebe preuzima savršena uigrana ekipa koju čine softver i mašine.

Obrada na profilima
Prikaz obrada na profilima

Ušteda poslova, vremena i novca

Mnogobrojne dodirne tačke sa drugim softverskim aplikacijama takođe nude korisnicima prednost. Korisnici tako recimo uz pomoć softvera LogiKal mogu voditi i svoju kompletnu korespondenciju. To je omogućeno direktnom vezom sa programom Word.

Sistem pritom automatski preuzima sve relevantne crteže i kalkulacione detalje i unosi ih u ponude, porudžbine, otpremnice, naloge itd. Ostale veze i integracije postoje npr. sa ERP i PPS sistemima i aplikacijama koje obrađuju podatke o staklenim baštama. S druge strane, tehnički ilustratori su oduševljeni CAD mogućnostima:

CAD sistem se takođe može koristiti u softveru LogiKal, a uz to se svi elementi uključujući i sve podatke mogu direktno preneti u AutoCAD. „Ovakva i druga rešenja čine da sve više metaloprerađivačkih preduzeća koristi softver kompanije Orgadata“, dodaje Ivanović. „To je zato što uz LogiKal trajno štedite posao vreme i novac.“

logo

ORGADATA AG
Am Nesseufer 14, 26789 Leer, Nemačka
T: +49 (0) 491 927 827
F: +49 (0) 491 927 828

Saša Ivanović
M: +381 603 253 351
sasa.ivanovic@orgadata.com

Prethodni tekstProizvodnja vrata
Sledeći tekstSimbolika vrata u tradicionalnoj kulturi