Video nadzor za veću bezbednost

Video nadzor je sistem i tehnologija za snimanje video materijala ili emitovanje uživo video signala sa ciljem praćenja i nadziranja objekta, prostorije, lokacije ili događaji. Osnovna namena je povećanje bezbednosti imovine i lica na mestu pokrivenom video nadzorom, a može se koristiti i u druge svrhe.

Najčešće se koristi za nadzor i zaštitu objekata, kao što su kuće, trgovine, banke, škole, bolnice i poslovni prostori. Mogu se postavljati tako da nadgledaju javni prostor u gradovima, za nadzor radnog okruženja u kompanijama, za nadzor proizvodnih procesa u industriji, za praćenje saobraćaja na putevima i u vozilima javnog prevoza i za druge namene.

Sistem video nadzora sastoji se iz jedne ili više kamera, video snimača, mrežne infrastrukture i monitora, koje softver uvezuje u funkcionalnu celinu za praćenje i snimanje određenog mesta.

Koje kamere se koriste u sistemima video nadzora

Kamere za video nadzor koriste različite tehnologije, kao što su analogni, digitalni i IP (Internet Protocol) format. Zavisno od sistema i potrebnog nivoa video nadzora povećava se i broj kamera koje “pokrivaju” lokaciju iz svih uglova. Postoji više vrsta kamera koje se mogu koristiti za video nadzor, a izbor se vrši prema zahtevima koji se video nadzoru daju u zadatak.

Analogni CCTV kamere su tradicionalne kamere koje koriste analogni signal za prenos slike na monitor ili digitalni video snimač (DVR). Njihova upotreba se ne smanjuje jer ispunjavaju osnovne uslove za pouzdan video nadzor.

PTZ kamere (Pan-Tilt-Zoom) se namenski koriste za praćenje pokretnih predmeta, a omogućavaju daljinsko upravljanje pozicijom i zumiranjem kamere.

Za razliku od njih fiksne kamere su statičke, ne mogu se pomerati i pogodne su za nadzor fiksnih lokacija (ulazi, hodnici). Kod postavljanja kamera treba odrediti visinu, nagib i orijentaciju, kako bi se obezbedio najpovoljniji ugao snimanja i pokriveni prostor.

IP kamere (Internet Protocol kamere) koriste digitalni signal i povezane su na IP mrežu. One daju više mogućnosti za video nadzor kao što je daljinsko upravljanje, analitika i mogućnost snimanja na cloud serverima.

Dome kamere mogu biti fiksne i pokretne, a smeštene su u kupoli tako da rade diskretnije.

Termalne kamere koriste infracrvenu tehnologiju za detekciju toplote i zato su pogodne za nadzor u uslovima smanjene vidljivosti tokom noći ili po magli.

Prilikom opredeljivanja za ugradnju video nadzora treba voditi računa da li se kamere koriste unutra ili napolju, jer su kamere za spoljnu upotrebu dodatno zaštićene za rad u različitim vremenskim uslovima.

Performanse dobrih video snimača

Video snimači beleže i čuvaju video materijal koji dobijaju sa kamera i omogućavaju njihovo pregledanje. Postoje dve vrste video snimača – DVR (Digital Video Recorder) ili NVR (Network Video Recorder). DVR se koristi za analogni video nadzor, a NVR za IP kamere. Snimači omogućavaju snimanje video zapisa u realnom vremenu ili prema unapred postavljenom rasporedu.

Nekoliko karakteristika je bitno da bi video snimač ispunio zahteve jasnog i detaljnog snimanja.

To je najpre podržavanje visoke rezolucije od 1080p ili više kako bi se omogućila bolja identifikacija lica, predmeta ili objekata na video zapisu.

Poželjan je i veći broj kanala što omogućava povezivanje više kamera za pokrivanje raznih uglova i šireg prostora.

Dovoljno kapaciteta za skladištenje je odlika dobrih video snimača, a to postižu podrškom za unutrašnje ili eksterne hard diskove i mogućnost proširenja kapaciteta prema potrebi. Napredni video nadzorni sistemi koriste softverske alate za analizu video zapisa. To obično uključuje detekciju pokreta, prepoznavanje lica, brojanje ljudi ili vozila, i druge funkcije za automatizaciju procesa nadzora.

Na uštedu skladišnog prostora utiče dobra kompresija video snimka (na primer H.264 ili H.265), što takođe utiče i na očuvanje kvaliteta slike.

Video snimači treba da omoguće udaljeni pristup putem pametnih telefona ili tableta za praćenje situacije u realnom vremenu kako bi korisnici mogli reagovati na događaje u realnom vremenu.

Korisno je da snimljeni materijal bude dobro zaštićen i da pristup bude omogućen samo uz ovlašćeni pristup sadržaju koji čuva video snimač.

Naprednija funkcija video snimača je da podržavaju opciju skladištenja u oblaku, upravo radi dodatne sigurnosti i pristupa podacima sa bilo koje lokacije.

Mrežna infrastruktura

Video nadzor se obično prikazuje na monitorima, postavljenim lokalno ili povezani daljinski preko interneta. To omogućava korisnicima da u realnom vremenu prate događaje, a mogu se pregledati i kasnije reprodukcijom video zapisa, uz mogućnost pretrage prema vremenu, premotavanjem, zavisno šta je u fokusu pregleda.

Da bi sve funkcionisalo kako treba bitna je ukupna mrežna infrastruktura video nadzora koja mora ispuniti zahteve pouzdanosti (efikasno prikupljanje, prenos i upravljanju video podacima), skalabilnosti (mogućnost nadogradnje sistema prema dodatnim zahtevima i praćenju tehnoloških unapređenja) i sigurnosti (čuvanje video materijala od neovlašćenog pristupa).

Pouzdanost, skalabilnost i sigurnost su ključne odlike za obezbeđivanje efikasnog i pouzdanog sistema video nadzora.