Prateći program najviše klase na glasstec 2022

U najistaknutije događaje sajma ubrajaju se glasstec konferencija, međunarodni kongres arhitekture i izložba inovacija glass technology live.

Ove godine će se paralelno uz glasstec održati stručni sajam decarbXpo koji će prikazati mnoštvo proizvoda i konsultantskih usluga vezanih za dekarbonizaciju u industriji i trgovini. Ulaznica za glasstec važi i za posetu sajmu decarbXpo.

Baza podataka glasstec izlagača je već sada dostupna onlajn. Ulaznice za glasstec 2022 se takođe već sada mogu obezbediti kroz Ticketshop.

Prateći program sajma glasstec

glasstec konferencija u hali 11 povezuje know-how iz teorije i prakse, i postavljena je u tematski kontekst pet globalnih trendova (zaštita od klimatskih promena, efikasna upotreba resursa, urbanizacija, održivost u stvaranju dodate vrednosti i blagostanje).

Pregled glasstec konferencijskog programa:

• Utorak, 20.9. – Obrada i oplemenjivanje stakla
Odgovorna obrada i oplemenjivanje uz očuvanje resursa
• Sreda, 21.9 – Proizvodnja stakla I
Na putu ka klimatskoj neutralnosti
• Četvrtak, 22.9. – Proizvodi i primene stakla I
Novi proizvodi od stakla i trendovi
• Petak, 23.9. – Proizvodi i primene stakla II
Solarna stakla i novi načini primene stakla

Dodatna predavanja u okviru glasstec konferencije koja upotpunjuju bogatu konferencijsku ponudu sajma:

  • VDMA: tema mašinska komunikacija
  • EuroWindoor: teme energetska efikasnost i korišćenje dnevnog svetla
  • „Glassinar“ impulsna predavanja: tema staklo u arhitekturi i građevinarstvu

Kompletan glasstec konferencijski program pronaći ćete ovde.

Čvrstu komponentu pratećeg programa sajma čini međunarodni kongres arhitekture, koji se ove godine po prvi put održava u saradnji sa vodećem arhitektonskim magazinom u Nemačkoj „Detail“ i arhitektonskom komorom pokrajine Severna Rajna Vestfalija. Link ka programu.

NEXT IN GLASS – tehnologija stakla uživo: izložba inovacija sa pogledom na buduće primene stakla
Izložba inovacija glass technology live (gtl) će se ponovo organizovati kroz saradnju četiri tehnička univerziteta: Darmstadt, Delft, Dortmund i Drezden.

Zaštita od klimatskih promena i održiva upotreba resursa su teme koje su izrazito aktuelne i značajne za sve oblasti industrije. Upravo ovo će biti fokus izložbe za dekarbonizovane industrije i skladištenje energije, koja predstavlja širok raspon proizvoda i usluga za klimatski neutralno, bezbedno i efikasno obebeđenje energije za privredu.

Program sajma decarbXpo 2022

Izložba za dekarbonizovane industrije i skladištenje energije (decarbXpo) osim tehnologija i usluga nudi i značajnu platformu za razmenu informacija između industrija i eksperata iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Program foruma i konferencija koji poveruje istraživačku oblast i praksu upotpunjuje ovaj sajam. Tu se ubrajaju između ostalog konferencija International Renewable Energy Storage, ecoMetals dan kao i međunarodna konferencija udruženja VDMA pod imenom „Power-to-X for Applications“. Centralne teme će biti elektroliza i drugi procesi za proizvodnju vodonika, primena u prerađivačkoj industriji, bezbednosna pitanja, transport i logistika, kao i ocenjivanje kompletnih lanaca snabdevanja i slučajevi iz prakse.

glasstec 2022 logo

www.glasstec.de

glasstec