Povratna toplotna ventilacija

Integrisani sistem za ventilaciju sa povratom toplote usklađuje dva prethodno suprotstavljena cilja: ventilaciju i niske troškove grejanja. Ventilatori rade na principu regenerativne toplotne razmene. Pomoću reverzibilnog protoka vazduha, keramičke pločice apsorbuju toplotnu energiju iz ekstrahovanog sobnog vazduha i vraćaju ga dolazećem spoljašnjem vazduhu. Veru AeroTherm Ventilatori postižu protok od 15 m³ / h i mogu se upravljati preko prekidača ili daljinskog upravljača.
Protok vazduha
Slika 2 – Protok vazduha

Toplotna ventiacija

Toplotna ventilacija je poznata kao mehanička ventilacija sa toplotnim povratom, odnosno, ventilacioni sisitem  koji koristi ventilator sa izmenjivačem vazduha i toplote između spoljašnjeg i unutrašnjeg protoka vazduha. Toplotna ventilacija daje svež vazduh i poboljšanu kontrolu klime, a takođe štedi energiju smanjivanjem  grejanja.

Moderni domovi su znatno smanjili nivo ventilacije koja redukuje toplotni gubitak i poboljšava energetsku efikasnost. Dobro dizajniran mehanički ventilacioni sistem može da obezbedi dovoljnu količinu čistog, svežeg vazduha koji je od vitalnog značaja za zdravlje ljudi i okruženje u kojem se nalaze.

Povratna toplotna ventilacija
Slika 3 – Povratna toplotna ventilacija

Adekvatna ventilacija u kući je od vitalnog značaja za zdraviji život. Ona uklanja vlagu i ustajali vazduh zajedno sa mirisima i zagađivačima, i zamenjuje ih sa svežim vazduhom za disanje.

Moderne, energetski efikasne kuće su hermetičke (sa manjom promajom) od starijih zgrada, jer poštuju specifikacije prema Propisima u zgradarstvu. Ove kuće su ponekad opremljene mehaničkom ventilacijom sa Heat Recovery (MVHR) sistemima, takođe poznatim kao sistemima „celokupne kućne ventilacije“.