Još samo nekoliko dana do ceremonije prezentacije konkursa ArXellence 3

ArXellence 3 je međunarodno takmičenje interdisciplinarnih arhitektonskih ideja koje traži holistički i transdisciplinarni pristup učesnika u promovisanju održivog razvoja i očuvanju istorijskog pamćenja. Takmičenje organizuje ALUMIL u saradnji sa neprofitnom civilnom kompanijom AEGEAS, a nadgleda ga i koorganizuje Tehnička komora Grčke.

Tema ArXellence 3 je „Očuvanje istorijskog sećanja kao i promocija i zaštita posebnih karakteristika životne sredine ostrva Đaroš“. Ovim povodom, poziva se globalna arhitektonska zajednica da podnese inovativne predloge za moderan istraživački centar, koji će služiti kao „svetionik“ kulture, unapređujući očuvanje istorijskih događaja kroz jačanje strategije biodiverziteta u istočnom Mediteranu.

ArXellence konkursi za arhitektonske ideje predstavljaju jedinstvenu inicijativu ALUMIL kompanije. Oni su postali institucija koja je deo ESG strategije kompanije. Ovi konkursi ističu značaj arhitektonskog stvaralaštva i vrednost održive gradnje. Takođe naglašavaju izazov redizajniranja javnog prostora i potrebu da se poboljša kvalitet života ljudi.

Datum i vreme događaja

Ovogodišnja prezentacija konkursa održava se 28. juna u Megaron Athens Concert Hall u Grčkoj, a live stream može se pratiti preko zvaničnog YouTube kanala kompanije Alumil S.A. u 17h po lokalnom vremenu u Srbiji.

Ovogodišnja prezentacija konkursa održava se u Grčkoj, 28. juna, a live stream može da se prati po lokalnom vremenu u Srbiji u 17h. Uživo praćenje same ceremonije moguće je preko zvaničnog YouTube kanala kompanije Alumil S.A.

Dnevni red događaja

Uvod u ArXellence: Inovativna inicijativa ALUMIL kompanije sa ciljem da inspiriše i uspostavi bolju budućnost za Grčku.

Pregled ArXellence 2: Izdvajamo sa međunarodnog arhitektonskog konkursa koji se fokusirao na redizajn propadajuće zapadne obale Soluna, uključujući institucionalni okvir i akcije za implementaciju rezultata konkursa danas.

Paneli govornika

1. panel: Naučni pristup održivosti, predstavljajući evropske i globalne perspektive prakse održive gradnje.

2. panel: Rešavanje problema održivosti Grčke i istraživanje potencijalnih poboljšanja.

Formalna najava ArXellence 3: Traženje holističkog i interdisciplinarnog pristupa očuvanju istorijskog pamćenja i razvoju strategija biodiverziteta u istočnom Mediteranu.

Govornici

Na događaju će učestvovati međunarodno priznati naučnici i istraživači, koji će podeliti svoje ideje i predloge o ključnim pitanjima održivosti, održivog razvoja i najboljih praksi, sa ciljem unapređenja kvaliteta ljudskog života i zaštite životne sredine.

Nagrade

3 glavne nagrade takmičenja biće dodeljene glasanjem žirija i biće prikazane na sledeći način za najbolji transdisciplinarni pristup:

  • prva nagrada – 40.000 €,
  • druga nagrada – 20.000 €,
  • treća nagrada – 10.000 €,
  • pohvale za 6 učesnika.

www.alumil.com

Alumil Yu Industry a.d.
A. GTC SQUARE – Milutina Milankovića 11b,
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 614 92 10
E. projektbiro@alumil.com
W. www.alumil.rs