Toplotna i zvučna izolacija PVC profila

Toplotna izolacija PVC profila

PVC-U je termoplast, koji se može više puta prerađivati. Odlikuje se veoma niskom toplotnom provodljivošću λ = 0,16 – 0,17 W/mK. Profili napravljeni od PVC-U imaju toplotne karakteristike slične toplotnim karakteristikama drveta. Oni su dobri toplotni izolatori i praktično ne dolazi do pojave kondenzacije i zaleđivanja na površini profila.

Sa višekomornim profilima može se ostvariti Uf = 1,1 W/(m²K).

„Relativno” je veliko izduženje usled toplotnog uticaja, kako materijala, tako i profila, o tome treba voditi računa prilikom projektovanja prozora.

Uzdužni koeficijent izduženja PVC-U je npr. šest puta veći od aluminijuma. Ove analize moraju biti ozbiljno analizirane kod definisanja konstrukcija. Potrebno je planirati odgovarajuća izduženja i ostvariti odgovarajući zazor između zida i profila rama.

Tamni profili se više izdužuju, jer i apsorbuju više toplote za vreme izlaganja sunčevom zračenju. Dešava se da su temperature na spoljnoj površini mnogo više nego na unutrašnjoj. To izaziva različita izduženja spoljnih i unutrašnjih vlakana. To može prouzrokovati pucanje profila. Veoma se retko koriste obojeni profili u naročito osunčanim područjima. Ukoliko se to dešava onda se koriste posebne folije PMMA ili se vrši proces koekstrudiranja, koji značajno poskupljuje proces proizvodnje.

REHAU - PVC stolarija
foto: REHAU – PVC stolarija

Veoma je bitna analiza sa ponašanjem PVC-U prozora u slučaju požara. PVC-U u domenu zapaljivosti spada u samogasive materijale. Znamo da je za požar potreban materijal, izvor toplote, vazduh, tačnije kiseonik iz vazduha. Samogasiv znači da se po uklanjanju izvora toplote materijal sam gasi. Vrše se posebna istraživanja u slučaju pojave hlora prilikom gorenja. O osnovnim sastojcima PVC-U smo pisali u prethodnim brojevima. Osnovna komponenta za proizvodnju je kuhinjska so (NaCl), kao i nafta. Iz tog razloga se i govori o pojavi hlora.

Kvalitet PVC-U prozora

Kao što je prethodno navedeno, PVC-U prozori su po pitanju toplotne izolacije (U-vrednost) uporedivi sa drvenim prozorima.

Od velike energetske krize, od sredine 1970. godine, toplotna izolacija ima sve veći i veći značaj. Ona je naročito izražena danas. Toplotna izolacija je izuzetno važna za krajnjeg korisnika. Da bi se smanjila potrošnja energije u zgradama izvršena je revizija zakonodavstva. Prozori su uzrok toplotnih gubitaka u pristojno izolovanoj kući do 30%, kod nas to prelazi i preko 50%.

Analiziraćemo dva tipa toplotnih gubitaka:

– transmisioni toplotni gubici
Ovi toplotni gubici rezultat su toka toplote kroz komponente zgrade u grejnoj prostoriji. U slučaju prozora to je toplotni tok kroz materijal rama i stakla.

– gubici toplote izmenom vazduha
Ovi toplotni gubici su rezultovani otvorima na zgradi, npr. kroz otvorene prozore i kroz spojeve ili kanale otvora.
Toplota uvek fundamentalno ide ka spoljnoj strani, npr. zimi od unutrašnjosti ka spoljašnosti. Prenos toplote kroz PVC-U otvore komora profila je veoma mali.

GEALAN predstavlja GEALAN-LINEAR®: sistem profila za prozore koji postavlja nove standarde
GEALAN-LINEAR® postiže Uf vrednosti do 1,0 W/m2K

Višekomorni profili imaju istaknutu toplotnu izolaciju. Kvalitet se predstavlja koeficijentom prolaza toplote koji dostiže vrednost Uf = 0,9 W/(m²K). Dvostruka i trostruka ostakljenja, a naročito toplotno izolovana stakla takođe dovode do veoma dobre toplotne izolacije.

Zvučna izolacija

U poređenju sa masivnim spoljnim zidom kuće, normalne karakteristike prozora su inferiorne i u pogledu toplotne i zvučne izolacije. Prozori kao elementi zgrade značajno smanjuju spoljnu buku. Zahtevi za proizvodnjom prozora su u funkciji dozvoljenog nivoa buke unutar zgrade. To može biti različito zavisno od vrste prostorije za korišćenje. Šta je važno kada definišemo unutrašnji nivo buke? Potrebno je uzeti u obzir i buku tehničkih instalacija. Pored visokog nivoa spoljašnje buke potrebno se zaštititi od visokog nivoa unutrašnje buke.

Akustično ponašanje prozora je uglavnom uzrokovano staklom, debljina–masa, prostor ostakljenja i položaj i broj zaptivača stakla. Vrednost zvučne izolacije prozora zavisi prvenstveno od dobrog zaptivanja svih spojeva i veza. Nezaptiveni spojevi su proglašeni kao zvučni mostovi, jer kada vazduh prolazi, zvuk takođe ide kroz otvor. Kada se sve sumira može se konstatovati da lay-out profila malo utiče na smanjenje zvuka.

Autori: Prof. dr Dragan Škobalj i Žarko Đokić dipl.maš.inž.