Put stakla: od magazina do Vaše fasade

Najbitniji deo svakog prozora je staklo koje zauzima oko 70%  njegove površine. Naravno da su važni i ramovi koji mogu da budu od PVC-a, aliminijuma ili drveta, važan je i okov, ali u savremenom građevinarstvu staklo igra veoma važnu ulogu.

Termo staklo predstavlja nezamenljiv deo savremene građevinske stolarije. Omogućava velike uštede i stvara veoma ugodnu atmosferu u prostorijama. Čini ga specijalna konstrukcija na koju su fiksirana dva ili više stakla, odvojena pregradom od aluminijumskih lajsni. Konstrukcija je hermetički zatvorena, a prostor između stakala je ispunjen inertnim gasom, čime se sprečava pojava kondenzovane vlage između stakala i dodatno čuva toplota. Razmak između staklenih ploča obezbeđen je aluminijumskim lajsnama koje su ispunjene sredstvima za upijanje i sprečavanje vlage.

PROCES IZRADE TERMO STAKLA

Dva staklena panela koja će biti spojena u zalivenu jedinicu treba pre svega izrezati na meru. ESTE TEAM d.o.o. preporučuje upotrebu automatskih CNC reznih stolova proizvođača INTERMAC, Italija, čijom se upotrebom smanjuje škart i povećava kvalitet. Rezanje je, kao prva faza u obradi stakla, ključno za postizanje visoke preciznosti u radu. Model GENIUS RS-A, kao i ostali rezni stolovi iz serije GENIUS, mogu biti opremljeni uređajem za uklanjanje niskoemisionog filma sa ivice stakla pre njegovog spajanja u izolacionu jedinicu. Ova operacija je neophodna zato što prisustvo niskoemisionog filma nepovoljno utiče na prianjanje sredstava za zalivanje. INTERMAC, takođe, proizvodi i rezne stolove za laminirano staklo, kao i kompletne linije za rezanje različitih performansi i kapaciteta.

Rezni stolovi za laminirano staklo iz serije GENIUS - ESTE TEAM d.o.o.
Rezni stolovi za laminirano staklo iz serije GENIUS – ESTE TEAM d.o.o.

Stakleni paneli se potom peru pomoću demineralizovane vode u perilicama sa 4 ili 6 četaka, koje mogu biti otvorene ili zatvorene sa gornje strane, visine od 1,60 do 2,5m ili čak 3,3m. Nakon pranja, sledeća faza kroz koju staklo prolazi u mašini jeste sušenje. ESTE TEAM d.o.o. na našem i okolnim tržištima plasira više modela horizontalnih i vertikalnih perilica, sisteme za tretiranje vode, kao i svu ostalu neophodnu opremu za izradu termo stakala proizvođača SCV SYSTEM, Italija.

Oprema za izradu termo stakala proizvođača SCV SYSTEM, Italija - ESTE TEAM d.o.o.
Oprema za izradu termo stakala proizvođača SCV SYSTEM, Italija – ESTE TEAM d.o.o.

Nakon pranja, operater će izvršiti detaljan pregled stakala, ali se u ovoj fazi danas sve više preporučuje upotreba automatizovanih sistema kao što su skeneri GlassInspector kompanije DELTAMAX AUTOMAZIONE, Italija. Upotrebom ovih uređaja detektuju se greške u staklu, nečistoće, otisci prstiju, ogrebotine, mehurići i slično. GlassInspector se lako instalira na sve linije za proizvodju termo stakla, u potpunosti se integriše u njihovo funkcionisanje i ne ometa normalnu proizvodnju. Grafički interfejs je jasan i intuitivan: nepravilnosti se identifikuju, klasifikuju i označavaju različitim bojama u skladu sa stepenom negativnog uticaja.

U sledećoj fazi se okvir termoizolacionog distancera puni sredstvom za sušenje, takozvanim silikagelom. Na taj način se apsorbuje vlaga koja može da se nataloži između dva panela stakla, a koja može proći u zalivenu jedinicu tokom vremena.

Dalje, nanosi se butil na oba kraja distancera. On se zatim pažljivo učvršćuje između dva staklena panela. Osnovna svrha jeste sprečavanje neposrednog kontakta metala (distancera) i stakla, dok se istovremeno vrši primarno sjedinjavanje termo paketa. Za ovu svrhu se koriste butil ekstruderi, koji mogu biti kapaciteta 1 ili 7 kg, modeli BM1 ili BM7 našeg pouzdanog dobavljača SCV SYSTEM, Italija.

Ekstruder proizvođača SCV SYSTEM, Italija - ESTE TEAM d.o.o.
Ekstruder proizvođača SCV SYSTEM, Italija – ESTE TEAM d.o.o.

Postoje različite opcije za drugo zalivanje termo paketa, pri čemu se odabrani materijal nanosi na spoljašnju ivicu termo stakla kako bi se obezbedilo potpuno zatvaranje i zaptivanje. U tu svrhu se mogu koristiti uređaji koji se zovu ekstruderi i koji mogu biti hidraulički ili pneumatski, proizvođača SCV SYSTEM, Italija i mogu upotrebljavati razli- čite materijale, od hot melta do tiokola i silikona.

ESTE TEAM d.o.o.

ESTE TEAM d.o.o.
Džona Kenedija 20
11070 Novi Beograd, Srbija
T. +381 11 2601 774
T. +381 11 3196 764
M. +381 63 340 396
E. office@esteteam.net
W. www.esteteam.net