Veći, stabilniji, održiviji: REHAU RAU-FIPRO X

REHAU optimizuje prozore sa daljim razvojem RAU-FIPRO X materijala ojačanog staklenim vlaknima

Ekspert za polimere REHAU je u poslednjih 10 godina proizveo preko 50.000 kilometara
prozorskih profila od visokokvalitetnog materijala RAU-FIPRO.

Međunarodna kompanija sada podiže kompozitni materijal ojačan staklenim vlaknima na sledeći nivo: sa udelom staklenih vlakana većim za 50% definišu prozorski profili od RAU-FIPRO X materijala nove standarde u stabilnosti i energetskoj efikasnosti. Inovacija materijala je u upotrebi od jeseni 2018. u REHAU prozorskom sistemu GENEO. Kompozitni materijali ojačani staklenim vlaknima su osnova za jednostavna i u isto vreme pouzdana rešenja u proizvodnji, koja omogućavaju visoka dostignuća u trkačkim sportovima i avioindustriji, ali i u stanovanju. Sa daljim razvojem RAU-FIPRO X, kompozitnog materijala ojačanog staklenim vlaknima, REHAU povećava još jednom katalog dostignuća modernih prozora i nudi sve do uglova i spoljašnjih zidova potpuno armiran profil bez termičkih mostova.

Zahvaljujući povećanom udelu staklenih vlakana u prozorskim krilima za 50%, RAU-FIPRO X stvara osnovu za povećanje dimenzija prozora koje do sada nije viđeno. Elementi u beloj boji mogu da se izvedu do visine od 2,80 m i širine do 1,60 m, a obojeni su mogući u dimenzijama od 2,50 m visine i u 1,50 m širine. Rezultat je više prirodnog svetla i veća arhitektonska sloboda za jedinstveni osećaj ugodnosti stanovanja.

Najbolje vrednosti u energetskoj efikasnosti, zvučnoj i protivprovalnoj zaštiti
90 posto prozora od RAU-FIPRO X materijala izvode se bez čeličnog ojačanja, a samim tim i bez toplotnih mostova. GENEO RAU-FIPRO X dostiže Uf-vrednosti između 0,98 i 0,79 W/m²K.

Institut za pasivne kuće u Darmstadtu sertifikovao je profile od RAU-FIPRO X materijala

Institut za pasivne kuće u Darmstadtu sertifikovao je profile od RAU-FIPRO X materijala. Pošto upotreba visokokvalitetnog materijala upotrebu metala u velikim prozorskim profilima u većini slučajeva čini zastarelom, komore profila ostaju slobodne za funkcionalna poboljšanja kao što je npr. primena termo-modula. Ovo dodatno povećava energetsku efikasnost.

U kombinaciji sa trostrukim-termoizolacionim staklom GENEO RAU-FIPRO X dostiže UW-vrednosti do 0,6 W/m²K. Najbolje vrednosti GENEO RAU-FIPRO X dostiže i u pogledu protivprovalne zaštite sa klasom RC 2 i sa klasom RC 3 uz upotrebu posebnog sigurnosnog stakla i u zaštiti od buke sa umanjenjem buke sve do 47dB.

Maksimalna fleksibilnost i sloboda izvođenja REHAU eksperti za polimere znaju potrebe i želje svojih kupaca i anticipiraju zahteve tržišta. Kupci mogu da profitiraju od energetske efikasnosti i funkcionalnosti polimernih prozorskih rešenja i u isto vreme da biraju adekvatno rešenje u pogledu boje koje najviše odgovara arhitekturi objekta.

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com