projekat: Pujo A&D: Planinska priroda uramljena A-frame kućom

Arhitektonsko oblikovanje objekata koji omogućavaju maksimalni užitak u prirodi oslanja se na prožimanje pejzaža i kuće, enterijera i eksterijera, te suptilnog tkanja građenih elemenata u šumovite ambijente. U projektu jedne od prvih A-frame kuća u Srbiji, Pujo Architects and Designers iskoristili su trougao fronta kuće da omoguće maksimalni prodor pogleda prema eksterijeru.

Smeštena u šumovitim predelima Kopaonika, koje karakterišu upečatljivi vidici naglašeni vrhovima četinara okolne šume, vikendica po projektu Pujo Architects and Designers postaje još jedan trougaoni vrh u šumi, koja se ogleda u staklenim površinama fasade.

U strukturi kuće, već u oblikovanju staklene fasade upečatljivi su nivoi korišćenja kuće, pa se tako mogu čitati zone trema sa staklenom ogradom, donjeg nivoa kuće sa kliznim vratima koje se sagledava kao postolje trougaone celine kuće, te glavnog segmenta prizemlja sa galerijom, čija se podela sagledava kroz podele ostvarene profilima i elementima na fasadi – od terase i kliznih vrata na prizemlju, do staklenih površina uokvirenih „A“ oblikom konstrukcije.

Akcentovanje upečatljive forme kuće ostvareno je i u enterijeru, gde je špic kuće naglašen drvenim oblogama na plafonu. Na ovaj način, pored naglašavanja vrha kuće, horizontalnim pružanjem drvenih obloga ka staklenoj fasadi, dodatno se usmerava pogled ka eksterijeru. U kreiranju vizure sa galerije, geometrija i konstrukcija kuće dodatno su istaknute bojom antracita na nosećim elementima, koji se po dubini prožimaju sa materijalom profila staklene fasade.

A - frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac
A – frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac

Projektovanje vizura iz objekta, posmatrano od njegovog vrha do samog bazisa trougla konstrukcije u konstantnoj je komunikaciji sa prozorima na fasadi i šumovitim eksterijerom. Sam ambijent galerije definisan je drvenim oblogama koje okružuju prostor, i pogledom ka eksterijeru kao fokalnom tačkom, dok se u zaleđu prostorije kao akcenat pojavljuje skulpturalno stepenište bele boje, koje reflektuje svetlost i uvodi kružnu geometriju koja kontrastira uglovima A-frame konstrukcije.

Nasuprot bazisu staklene fasade nalazi se posebno dizajnirano spiralno stepenište bele boje, koje omogućava spuštanje sa galerije na prizemlje, sa otvaranjem pogleda prema prirodi. Dok svojom bojom reflektuje svetlost, stepenište dodatno kontrastira crnim površinama zidova, u koje su gotovo neprimetno utkana vrata koja vode do noćne zone i drugih prostorija kuće.

A - frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac
A – frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac

Arhitektonsko usmeravanje pružanja pogleda prema eksterijeru u projektu ove kuće prati pravce pružanja stabala okolnih četinara, pa se tako u definisanju vizure vertikalni profili stolarije prožimaju sa stablima, stvarajući dinamičnu igru prirodnih i artificijelnih detalja. Dinamika u dizajnu pogleda horizontalama i vertikalama ostvarena je tako što vertikale podražavaju ritam šume, dok horizontalni profili i konstrukcija u većim dimenzijama akcentuju trougaone segmente A-frame strukture kuće.

Kosine krova na objektu prate arhetipsko oblikovanje planinske kuće, sa krovnim ravnima koje se pod oštrim uglom spuštaju do samog tla. Dinamika površina i stvaranje ritma krovne ravni koje se sagledavaju sa same pozicije ulaza i nivoa prizemlja, projektovane su smenom šindre – tradicionalnog krovnog omotača, i modernih krovnih prozora u kojima se takođe ogledaju četinari i nebo, čineći dinamičan ambijent bočnih strana kuće.

U enterijeru, pozicija krovnih prozora u noćnoj zoni stvara utisak spavanja u šatoru, pod vedrim nebom, pa tako krovni prozori i trougaoni otvori sa bočne strane prostorije citiraju prostorne elemente šatorskog krila, a istovremeno se pospešuje efekat užitka u prirodi kroz otvaranje vizura ka šumi i iz kreveta. Ovakvim projektantskim potezima, naglašava se relaksacija, kroz posebno projektovane mikroambijente koji pozivaju na opuštanje i posmatranje prirode iz dela kuće namenjenog potpunom opuštanju. Naglašavajući eksterijer i miran ton prostorija noćne zone crnom bojom zidova, fokus korisnika prostora stavljen je na odnos kreveta i prozora i vizuru potpuno individualnog doživljaja užitka u prirodi.

U projektovanju mikroambijenata kuće, Pujo Architects & Designers stvorili su posebne celine namenjene užitku u vizurama. Ove celine karakteriše udoban nameštaj orijentisan prema eksterijeru, čime se kroz arhitekturu anticipira „slow living“ koncept korišćenja kuće. Prostori za opuštanje i uživanje u šumovitom pejzažu koji okružuje kuću definisani su savremenom interpretacijom trema, koji se nadovezuje na kameni postament i rustični ambijent postignut šindrom na krovu, a koji zahvaljujući korišćenju staklene ograde prema okruženju postiže efekat lebdenja među krošnjama četinara.

A - frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac
A – frame kuća / autor projekta: Pujo A&D / foto: Igor Prusac

Modernom izrazu kuće doprinosi i aneks definisan kao crni kubus koji se prožima sa arhetipskom formom planinske kuće, kojom je dobijena još jedna natkrivena terasa koja je stepeništem sa staklenom ogradom povezana sa tremom na donjem nivou kuće. Na ovaj način, postignuto je atraktivno razuđivanje funkcionalnih zona, i omogućen veći stepen otvaranja objekta ka okruženju.

Pored efekta usmeravanja pogleda ka eksterijeru iz svih delova kuće, sama kuća ima posebnu ulogu u definisanju noćnog ambijenta šume, pa se tako suptilnim osvetljenjem iz objekta noću definiše efekat kućice u šumi interpretiran na savremeni način, odabirom toplog tona rasvete i čistom geometrijom – veštim dizajnerskim potezima arhitekata biroa Pujo.

Otvarajući objekat prema eksterijeru i veličanstvenim pejzažima planinskog vrha, te dizajniranjem mikroambijenata koji pospešuju relaksaciju i uživanje u pogledu ka šumi, Pujo Architects & Designers kreirali su jedinstvenu arhitekturu i na primeru jedne od prvih A-frame kuća u Srbiji postavili smernice za njihovu primenu u različitim prirodnim kontekstima.

Autor teksta: Milja Mladenović, Pujo Architects & Designers