intervju: Održivost, inovacije i društvena odgovornost kao ključ uspeha

U razgovoru s Branislavom Jovanovićem, generalnim menadžerom kompanije Axioma plus, istraživali smo trenutnu situaciju u industriji repromaterijala za prozore i vrata u Srbiji i Evropi. Jovanović je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima na domaćem tržištu, dok je u EU primetan nešto veći pad, delom uslovljen posledicama rata u Ukrajini i energetskom krizom. Kompanija Axioma plus se uspešno nosila sa izazovima uvoza i distribucije repromaterijala, prateći fluktuacije cena i potrebe tržišta.

Jovanović je istakao da se trendovi u industriji prozora, vrata i okova iz EU brzo preslikavaju na tržište Srbije, a kompanija se prilagođava tim promenama i fokusira na energetsku efikasnost i održivost. Takođe je naglasio važnost podrške lokalnoj zajednici i korporativne društvene odgovornosti.

Kompanija Axioma plus planira proširenje asortimana proizvoda, posebno u oblasti aluminijumskih profila i zaštite od sunca. Jovanović je izrazio optimizam u vezi s budućim razvojem tržišta repromaterijala za prozore i vrata u Srbiji, uz napomenu da je potražnja za novim objektima i sanacijom postojećih potencijalno obećavajuća. Na pitanje o izazovima vezanim za regulative i sertifikate u vezi s prozorima, Jovanović je ukazao na kompleksnost nacionalnih zahteva i regulativa, što može otežati pristup tržištu. Takođe je izrazio nadu da će se ovom pitanju posvetiti istraživačko novinarstvo.

M.Sc Branislav Lj. Jovanović EMBA generalni menadžer prodaje Axioma plus d.o.o. / foto: OpenLink
M.Sc Branislav Lj. Jovanović EMBA generalni menadžer prodaje Axioma plus d.o.o. / foto: OpenLink

Kao svoje lične vizije i ciljeve za dalji razvoj kompanije Axioma plus, Jovanović je istakao širenje palete proizvoda, otvaranje novih regionalnih tržišta i fokus na inovacijama, digitalizaciji i unapređenju poslovnih veština. Axioma plus je jedna od najuspešnijih kompanija u ovom segmentu kada se pogleda ceo region i njihova iskustva i predikcije su svakako veoma važni, kako za nas, tako i za celu branšu.

Kompanija koja je postavila nove standarde u industriji repromaterijala za prozore i vrata predstavlja svojevrsni sinonim za uspeh i inovaciju, dok je generalni menadžer, Branislav Lj. Jovanović, istaknut kao lider sa izuzetnim vizijama i sposobnostima koje su doprinele zavidnim rezultatima kompanije. U svetu poslovnih uspeha, Axioma plus se izdvaja svojom predanošću, kvalitetom proizvoda i poslovnom etikom, čime je stekla ugled neprikosnoven u industriji. Oni nisu samo kompanija, već i partner zajednice, sa dubokim korenima u korporativnoj društvenoj odgovornosti i podršci lokalnim inicijativama. Ovaj razgovor pruža jasniji uvid u dinamiku tržišta repromaterijala za prozore i vrata, te strategiju i planove kompanije Axioma plus za budućnost.

Kompanija Axioma plus
Kompanija Axioma plus

Kako biste opisali trenutnu situaciju u industriji repromaterijala za prozore i vrata u Srbiji, a kako u Evropi?

Rezultati na domaćem tržištu u našoj industriji su zadovoljavajući u odnosu na projekcije koje smo radili početkom godine prateći trendove u zemljama zapadne Evrope zbog značajnog broja velikih projekata i nastavka energetske sanacije objekata na našem tržištu što je uticalo da se očekivanja drastičnog pada nisu dogodila, sve je u granicama koje ne utiču na redovno poslovanje i realizaciju započetih kapitalnih investicija. Na drugoj strani, zemlje EU imaju nešto veći pad, ali u uslovima koje izazivaju posledice rata u Ukrajini i energetske krize čiji efekat ima mnogo veće negativne uticaje direktno na njihovu ekonomiju. Naša poslovna grana još uvek ima sigurno pozitivne rezultate na koje se može gledati sa optimizmom.

Dobar deo kompanija iz ovog segmenta u Evropskoj uniji završiće godinu za neki procenat lošije nego u 2022. godini. Kakva su iskustva Vaše kompanije i Vaših partnera?

U samom startu možemo napomenuti da protekla godina sa svojim rezultatima ne može biti reper realne analize osim nekog statističkog poređenja čemu nismo mogli pridavati veliki značaj u izradi predikcija. Možemo reći da smo premašili postavljena očekivanja u saradnji sa našim partnerima iz inostranstva i da su svi brendovi koje zastupamo zadovoljni postignutim rezultatima, a obzirom na to da nam je ostao poslednji vrlo dinamičan kvartal sa našim najznačajnijim parterima Rolkom, Profilinkom i Expalumom očekujemo najmanje isti količinski nivo, ako ne i značajno veći.

Proizvodni pogon kompanije Axioma plus
Proizvodni pogon kompanije Axioma plus / foto: Axioma plus

Na BAU sajmu u Minhenu, većina direktora iz našeg sektora mi je rekla da nije realno praviti poređenja za ovu godinu sa prethodne 2-3 godine, koje su bile više nego čudne i obeležene prvo nestašicom materijala, pa onda rastom potražnje koji su i cene ispratile. Kakav je Vaš stav po ovom pitanju?

Složio bih se sa kolegama koje ste pomenuli. Poređenje poslednje 2-3 godine su u redu samo da bi ste mogli proveriti produktivnost ili definisati stavove prema nekim novim tržištima i plasiranim proizvodima, ali kvantitativno i finansijski to je svakako vrlo teško a na kraju i neupotrebljivo. Ako bismo se bavili detaljnijom analizom navedenih godina morali bi smo prvo definisati adekvatne parametre na koje su uticaj vršili različiti elementi. U fokus problematike postavio bih logistiku koja je pod prilikom pandemije doživela najveći krah. Taj pad je direktno rezultirao porastom cene i značajno uvećanom veštačkom tražnjom iz straha koji se javio usled nemoći praćenja redovnih kvartalnih procena potreba i rada prema standardnim poslovnim procedurama na koje su posebno navikli menadžeri velikih korporacija i korisnici najvećih CRM rešenja. Ta tema mi je posebno zanimljiva pošto je u vrlo sličnim uslovima poslovanja nicala preduzetnička inicijativa na teritoriji bivše Jugoslavije devedesetih godina, a mi mlađi smo direktno bili svedoci pa smo se sigurno značajno brže snašli u tom poslovnom ambijentu, o čemu govore postignuti rezultati.

Kako se cena repromaterijala razvijala u poslednjih godinu dana, i kako je to uticalo na Vašu kompaniju?

Cena repromaterijala, koji mi najviše koristimo, direktno je vezana za berzu i uvek smo budno pratili sva dešavanja, ali je protekli period doneo dosta novina. Od potrebe za značajno većim lagerom proizvoda usled posledica u pandemiji do toga da moramo da umanjujemo nivo lagera zbog brze fluktuacije cena i uticaja na reakciju ka našim klijentima. Iz ovoga smo izašli mudriji i oprezniji sa novim sistemom praćenja potreba i brzim menjanjem definicije praga predikcija kako bismo adekvatno bili orijentisani i ka našim klijentima i omogućili im cenovnu i proizvodnu konkurentnost.

Axioma Plus i Roloplast Mošić - PVC stolarija
Axioma Plus i Roloplast Mošić – PVC stolarija

Koliko se trendovi u industriji prozora, vrata okova, roletni… u EU preslikavaju na tržište Srbije, i kako se Vaša firma prilagođava tim promenama?

Pomeranja trendova iz visoko razvijenih zemalja na naše tržište su uvek bila prisutna i to možemo najlakše videti na primeru aktuelnih boja fasadne stolarije gde dominiraju tamni tonovi, posebno bliski boji RAL 7016 koja je svoj vrhunac u pomenutim zemljama imala možda i pre desetak godina. Značajnim rastom standarda rastu i želje naših klijenata za proizvodima koji su standard u EU pa se i trendovi preslikavaju mnogo brže nego pre, a to, ponovo direktno utiče i na portfolio proizvoda domaćih proizvođača koji se posvećuju izvozu i sa tim iskustvom i proizvodima nastupaju na novim eksportnim tržištima.

Kako se Axioma plus nosi sa izazovima uvoza i distribucije repromaterijala?

Axioma plus svoje poslovanje bazira na distribuciji proizvoda u industriji prozora i vrata punih petnaest godina i na tom putu smo od sektora nabavke naše matične firme Roloplast 1964. godine postali značajan faktor snabdevanja tržišta ovim materijalima. Koliko se uspešno nosimo sa svim izazovima govori veliki broj zadovoljnih klijenata u zemlji i regionu sa kojima svakodnevno definišemo nove ciljeve.

Koje brendove trenutno zastupate i u kojoj su meri njihovi proizvodi pozicionirani na tržištu?

Naši partneri sa najviše poslovnih aktivnosti i najdužom saradnjom su Profilink, Rolka i sve kompanije iz Grupacije Lopez Bolanos među kojima je najpoznatiji brend Expalum. Do sada smo ispunjavali definisane godišnje ciljeve i obime ugovora na obostrano zadovoljstvo, a sa svima radimo na dugoročnim planovima i zauzimanjem većeg tržišnog udela u skladu sa kapacitetima i portfoliom proizvoda namenjenih tržištu koje nam je povereno.

Studenkinja sedi na prozoru
Studenkinja sedi na prozoru

Možete li nam reći nešto više o Vašem timu i kompetencijama koje su ključne za uspeh kompanije?

Naš tim čine mladi ljudi na čijem čelu su takođe izuzetno mladi lideri Marko i Branko Mošić čije su iskustvo i rezultati prepoznatljivi u regionu. Pomenuo bih još nekoliko ljudi koji su sa nama od početka tržišnih aktivnosti i koji su pružili nemerljiv doprinos trenutnoj poziciji Axioma plus, a to su Branislav S. Jovanović zadužen za prodaju na teritoriji Zapadne Srbije i Stevan Gajić menadžer prodaje u Vojvodini.

Kako se Vaša kompanija angažuje u zajednici i podržava korporativnu društvenu odgovornost?

Trudimo se da odgovorimo potrebama lokalne zajednice kroz podršku sportskim klubovima, različitim udruženjima, kulturnim i drugim manifestacijama. Podržavamo svaku inicijativu kad god smo u mogućnosti, ne samo finansijskim donacijama nego prisustvom i učešćem menadžmenta i zaposlenih.

Profilink
Profilink

Kako Axioma plus reaguje na rastući interes za energetsku efikasnost u građevinskoj industriji, kao i na održivost i ekološku odgovornost u poslovanju?

Navedenim temama pristupamo vrlo temeljno pošto njihova kompleksnost ulazi u definiciju naših poslovnih ciljeva i sastavni je deo misije i vizije naše kompanije. Prilagođavanje tržištu znači obezbeđivanje konkurentnih proizvoda, ali uz praćenje svih ekoloških propisa uz što bolje rezultate energetske efikasnosti krajnjih proizvoda.

Kako kompanija Axioma plus gradi i održava odnose sa svojim kupcima, proizvođačima prozora i vrata, i kako ti odnosi doprinose uspehu Vašeg poslovanja?

Trudimo se da pratimo sve trendove B2B komunikacije, pomažemo u razvoju poslovanja kupaca na početku stvaranja njihovih biznisa i trudimo se da im budemo oslonac u trasiranju poslovanja. Jedan od značajnijih vidova komunikacije sa kolegama iz branše je i putem Vašeg časopisa koji je u proteklih deset godina bio oslonac plasmana novih proizvoda i širenja broja naših poslovnih partnera od kojih je većina Vaš dugogodišnji oglašivač i na ovako uspešnoj saradnji smo Vam izuzetno zahvalni.

Kako se razlikuju odnosi i dinamika u vezi sa potražnjom repromaterijala za prozore i vrata između komercijalnih i stambenih prostora te kako te razlike utiču na poslovanje kompanije Axioma plus?

Generalno osnovna razlika koja se uočava je u materijalima koji se upotrebljavaju. Primarna delatnost Axioma plus su od početka poslovanja bile komponente za roletne i PVC profili kojih na komercijalnim objektima ima sve manje i time otvara nove mogućnosti koje prati naš RD sektor.

Izgradnja zgrade
Izgradnja zgrade

Možete li nam reći nešto više o planovima za proširenje asortimana proizvoda u narednom periodu?

Direktno bih se vezao za prethodno pitanje. Definisali smo određene smerove u širenju portfolija koji su šaljivo interno nazvani Plan 2434 odnosno, kao što možete da zaključite namenjeni su sledećoj dekadi. Ono što ćemo već naredne godine uraditi je podrška našem najdužem poslovnom partneru Profilink koji u decembru ove godine završava grinfild investiciju nove fabrike aluminijuma i ponudićemo proizvode i njihove kapacitete tržištu, takođe, u pregovorima smo sa novim brendovima za nas, ali poznatih tržištu iz sveta PVC profila kako bismo dopunili prazninu u portfoliju za zahtevnima visoke klase proizvoda. Sledeći smer su novi proizvodi u zaštiti od sunca, novi modeli i platforme u automatizaciji proizvoda, ali o tome posle sajma R+T kada definišemo nove ugovore sa starim i novim partnerima.

Kakve su Vaše prognoze za razvoj tržišta repromaterijala za prozore i vrata u Srbiji u 2024. godini?

Mislim da je rano da prognoziramo narednu godinu dok ne ispratimo tokove poslednjeg kvartala, ali očekujem da će nivo biti minimalno isti, ali svakako treba ispratiti sva dešavanja i posledice koje može inicirati novo ratno žarište na uslove globalne ekonomije koji će se rapidno preslikati na domaću privredu. Potrebe tržišta su velike za novim objektima i sanacijom postojećih što našem poslovanju uvek može dati optimizam u predviđanju.

Axioma plus profili
foto: Axioma plus

Koje izazove i planove vidite za kompaniju Axioma plus u narednih pet godina?

Jedan od osnovnih izazova je interni razvoj i povećanje poslovnih kapaciteta kako bi se brzo transformisali i prilagodili uslovima i obimu poslovanja koji smo postigli i time neometano mogli da rastemo za čega imamo sve realne osnove prodajnom mrežom koju smo napravili, uvećavanjem palete proizvoda i kvalitetom usluge koju nudimo.

Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kada se radi o regulativama i sertifikatima u vezi sa prozorima?

To je posebna i vrlo zanimljiva tema, a tiče se zatvorenosti za neke nacionalne projekte, subvencionisane projekte i insistiranje na našim domaćim regulativama te sertifikatima urađenim u Srbiji, a ne u EU institucijama. Njih je moguće uraditi pretežno na jednom mestu čime je tržišna utakmica oko toga vrlo otežana. Time sam proces postaje vrlo nepristupačan, spor, a i krajni rezultat biva vremenski ograničen. Takav pristup je, takođe, apsurd u odnosu na evropske i svetske sertifikate, koji nisu vremenski ograničeni nego se samo ispituje odstupanje od proizvodnog procesa ili materijala jer ukoliko toga nema šta može da se promeni u finalnom proizvodu? Ovo svakako može biti prilično dug odgovor i jedna zanimljiva tema da se posvetite istraživačkom novinarstvu kada za to neko u Vašoj kući bude imao vremena.

Koje su Vaše lične vizije i ciljevi za dalji razvoj kompanije Axioma plus?

Želim da se posvetim širenju palete proizvoda, pomognem u otvaranju novih regionalnih tržišta koja su nam neophodna za dolazak do nove energije i bržu implementaciju ideja iskustvima uspešnih kompanija iz različitih sektora, ne samo građevinarstva. Uočavam da postoji veliki prostor širenja poslovanja i mislim da je to posebno vezano za inovacije, digitalizaciju i jasnu primenu savremenih poslovnih veština koje moramo da unapređujemo svakodnevno i ne dozvolimo pojavu stagnacije koja se ogleda radom u ustaljenim sredinama i nepromenjenim poslovnim procesima.

Axioma plus logo

AXIOMA PLUS d.o.o.
Marka Aurelija bb
22000 Sremska Mitrovica
office@axiomaplus.com
www.axiomaplus.com