Roboti stižu u industriju stakla

Sa napretkom automatizacije, sve više i više robota je počelo da pristiže na proizvodne pogone industrije ravnog stakla. Robotska tehnologija poboljšava pouzdanost procesa, kao i kvalitet staklenih proizvoda.

Gde se roboti trenutno koriste? I koje konkretne prednosti donose? Evo analize zasnovane na dugogodišnjem korisničkom i tehnološkom znanju.

Roboti posebno za industriju stakla

Kao pionir u industriji, LiSEC se već dugo bavi pitanjem kako se robotska tehnologija može iskoristiti u industriji stakla. Neophodno je uzeti u obzir faktore koji se odnose na materijal, kao što su nežno polaganje stakla kako bi se sprečilo lomljenje ili odgovarajuća tehnologija vakuumskih usisnih čašica. Kroz opsežne testove u prirodnom okruženju, nađene su potencijalne slabe tačke, kao i optimalna rešenja kako da se roboti integrišu u proces proizvodnje bez trzavica.

Roboti se trenutno koriste na tri mesta u obradi ravnog stakla: tokom utovara/istovara, tokom postavljanja okvira u proizvodnji izolacionog stakla i tokom procesa kaljenja tokom utovara na poziciju za obradu.

Postavljanje na mašinu i preuzimanje nakon obrade

U proizvodnji izolacionog stakla, roboti sa posebnom hvataljkom su pogodni za ulaganje sa staklenog nosača na vertikalnu liniju ili sa vertikalne linije na stakleni nosač. Mogu podizati težinu stakla čak do 480 kg! To znači da se linija izolacionog stakla može potpuno automatski puniti pojedinačnim staklima ili se sa nje istovarivati izolacioni stakleni elementi.

Vakuumska usisna hvataljka robota fleksibilno se prilagođava proizvodima i staklenim jedinicama. Linearni raspored usisnih čašica omogućava okretanje elemenata ako je potrebno, a fiksni potpornji prsti i proširive usisne čašice omogućavaju nežan transport elemenata sa termoplastičnim distancerima.

Zašto roboti za utovar i istovar robe na centru za IG stakla?

Automatizovani utovar i istovar osiguravaju kontinuiranu proizvodnju. Ako se stakla postavljaju ručno, usisna čašica može skliznuti i oštetiti površinu stakla. Roboti uvek postavljaju sa istom preciznošću, tako da optimizovan proces usisavanja i postavljanja osigurava dosledan kvalitet proizvoda. U kombinaciji sa identifikacijom staklenih nosača, roboti takođe mogu fleksibilno slagati na različite transportne kontejnere.

Postavljanje okvira

Još jedna moguća primena robota u proizvodnji izolacionog stakla je kao veza između linije za proizvodnju okvira i linije za izolaciono staklo. Ovde robot sa vertikalne transportne linije uzima odstojne okvire sa butilom nanesenim na obe strane, poravnava ih u adekvatan položaj koristeći sistem hvataljke i okreće ih prema liniji za izolaciono staklo. Tamo se okvir uz veliku preciznost postavlja na stakleni panel, koji je tačno poravnan na unapred određenu poziciju na stanici za postavljanje okvira. Takvi sistemi su pogodni za sve uobičajene tipove krutih odstojnih traka. Mogu se obrađivati i drvene prozorske rešetke u džoržijskom stilu.

Zašto koristiti robote za postavljanje okvira?

Postavljanje okvira zahteva preciznost i efikasnost. Korišćenje robota optimizuje ovaj proces, što daje visokokvalitetne krajnje proizvode. Pošto je okvir uvek stegnut sa svih strana, od podizanja nakon primene butila, pa sve do postavljanja na staklo, proizvodni tok ostaje stabilan za sve veličine okvira. Dodatne prednosti su proširene prostorne mogućnosti koje proizilaze iz velikog raspona kretanja robota. To znači da se proizvodnja okvira može postaviti pod gotovo bilo kojim uglom u odnosu na liniju za izolaciono staklo.

Utovar u peć za kaljenje

Tokom procesa kaljenja u peći, staklo se zagreva na približno 700 °C, a zatim se brzo hladi pomoću vazdušnog strujanja. Za ovaj proces, ravnomerna distribucija toplote na staklenoj jedinici je ključna. Ako ovo nije obezbeđeno, na površini stakla nastaju talasi koji negativno utiču na optički kvalitet krajnjeg proizvoda. Da bi se sprečilo neujednačeno zagrevanje, Sto za kaljenje je pokriven precizno postavljenim staklom, operacijom koju je iskalkulisao moćni optimizacioni softver.

Stvarno pozicioniranje vrši robot, koji osigurava stabilno i kontinuirano pozicioniranje stakla na poziciju za kaljenje. Kada stakleni panel stigne do pozicije za uklanjanje, robot spušta potrebne usisne čašice na hvataljci i aktivira vakuum. Daleko fleksibilniji od sistema sa valjcima, on može okrenuti panel ako je potrebno i postaviti ga u tačnu poziciju izračunatu direktno na ulazu u peć za kaljenje. Hvataljka sa svojim niskopritisnim usisnim čašicama takođe može obraditi panele sa izrezima.

Zašto roboti za utovar u peć za kaljenje?

Kontinuiran utovar stakla u peći za kaljenje osigurava najveći moguću efikasnost. Takođe osigurava da proizvodnja bude doslednog kvaliteta tokom celog dana, jer je peć za kaljenje uvek napunjena prema istom algoritmu.

Zaključak

Roboti imaju određene prednosti u odnosu na ljude: izvršavaju zadatke sa identičnom preciznošću iznova i iznova, ne umaraju se i ne pada im koncentracija u toku procesa. Oni preuzimaju repetitivne i zametne zadatke, a zaposleni onda mogu da se koncentrišu da svoje veštine upotrebe na zahtevnije aktivnosti, kao što su utovar i istovar na liniju za izolaciono staklo, postavljanje okvira ili utovar u peć za kaljenje. Ovo vodi do povećane sveopšte produktivnosti i kvaliteta proizvoda.

www.lisec.com

LiSEC Austria GmbH
Peter Lisec Straße 1
3353 Seitenstetten, Austria

Martin Muehlwanger
Head of Marketing and Corporate Communications
T: +43 7477 405 1151
M: +43 664 84 77 802
E: martin.muehlwanger@lisec.com
W: www.lisec.com