projekat: Posebna pažnja posvećena ekspresivnosti fasade

Objekat je složene medicinske tehnologije. Teatralni, naglašeni ulaz sa tremom, oivičen je linijskim led svetlom koji ga markira u noćnim uslovima. Trem sa Vizantijskog bulevara uvodi korisnike do centralnog prostora sa čekaonicom i info-pultom. Sagledivost lifta i stepeništa, kao i jasna postavka komunikacija korisnicima omogućava laku orijentaciju u prostoru.

Osim ordinacija u prizemlju se nalaze apoteka i laboratorija kao nezavisne funkcionalne celine locirane tako da budu što pristupačnije pacijentima uz mogućnost nezavisnog funkcionisanja od ostatka objekta sa nezavisnim ulazima sa pristupnog trema. Upravni deo objekta je podeljen: u prizemlju je administracija vezana za korisnike objekta, a na prvom spratu su kancelarije menadžmenta.

Projekat: Dom zdravlja „Maja“, eksterijer / projektant: Arhitektura Buđevac / foto: Arhitektura Buđevac
Projekat: Dom zdravlja „Maja“, eksterijer / projektant: Arhitektura Buđevac / foto: Arhitektura Buđevac

Osim specijalizovanih radioloških kabineta sa aparatima poslednje generacije u podrumu su projektovane i prateće i tehničke prostorije, kao i izdvojeni blok za osoblje (svlačionice, sanitarni blok, perionica) sa univerzalnom salom za sastanke i odmor osoblja i bifeom. Na prvom spratu su specijalističke službe sa posebnom pažnjom poklonjenom udobnosti pedijatrijskih pacijenata. Ceo drugi sprat je hirurški blok sa dve operacione sale, intenzivnom negom i četiri dvokrevetna apartmana.

Objekat je kubičan sa randomizovanom fasadom u kombinaciji aluminijumskih brisoleja u teksturi drveta i francuskih balkona. Centralni motiv na glavnoj, ulaznoj fasadi ka bulevaru jeste krst koji sugeriše namenu objekta i brendira ga. Krstolika forma je definisana brisolejima sa led rasvetom koji su rasuti i po bočnim fasadama. Iluminirani brisoleji su u plavoj boji koja je zaštitna boja Klinike „Maja“.

Projekat: Dom zdravlja „Maja“, enterijer / projektant: Arhitektura Buđevac / foto: Arhitektura Buđevac
Projekat: Dom zdravlja „Maja“, enterijer / projektant: Arhitektura Buđevac / foto: Arhitektura Buđevac

Fasadna kompozicija je svojim ritmom i proporcijom elemenata prilagođena percepciji posmatrača iz automobila pri maksimalno dozvoljenoj brzini kretanja na bulevaru. U likovnosti objekta posebna pažnja je posvećena ekspresivnosti objekta u noćnim uslovima posebno artikulisanim programskom rasvetom integrisanom u štapove brisoleja.

Enterijer je dizajniran kao produžetak eksterijera i svojim materijalima i elementima korespondira sa istim. Naglašene linijske svetiljke zajedno sa rebrastim zidnim panelima u teksturi drveta nose glavnu liniju enterijera. Na svakom spratu nalazi se info pult brendiran u istom ključu sa elementima koji se ponavljaju na fasadi sa prosvetljenim plavim krstom kao glavnim motivom. Celokupni brending dizajniran je tako da stvori ultimativnu prijatnost boravka i pobegne od tipične bolničke estetike.

Naziv projekta: Dom zdravlja „Maja“
Godina projektovanja: 2021.
Godina završetka: 2023.
Spratnost: Po+P+2
Površina: 2450 m2
Lokacija: Vizantijski bulevar, Niš
Investitor: Klinika Maja / Eurolux gradnja d.o.o.
Projektant: ARHITEKTURA BUĐEVAC – Saša Buđevac dia, Andreja Buđevac dim, Aleksandar Kocić, dim Dušan Kocić dim, Anđela Tričković dim