Oplemenjena iverica – Iveral

Vrata se izrađuju od različitih materijala: drveta, metala, stakla plastike ili veštačkih materijala koji često imitiraju prirodnu teksturu drveta.Različite boje vrata doprinose većem efektu eneterijera, a idealno ju je prilagoditi materijalima i bojama koje se pojavljuju u prostoru.

Iveral je materijal koji se dobija presovanjem drvnog iverja i veziva u ploče koje se naknadno oblažu folijama različitih dekora.

Iveral u domaćinstvu
Slika 2 – Iveral u domaćinstvu

Karakteristike

Iveral se sastoji od  iverice obostrano oplemenjene dekorativnim papirom impregniranim melaminskom smolom. Od iverala se može raditi gotov sve, npr. vrata od iverala u jednom komadu mogu biti dosta velika jer je to ,,miran“ material i nije toliko podložan uticaju vlage i vazduha.

Spektar boja iverala
Slika 3 – Spektar boja iverala

Prednosti ovog materijala su u jednostavnom održavanju, visokoj otpornosti na mehaničke, hemijske i toplotne uticaje, postojanost boje i neškodljivost u kontaktu sa hranom.

Iveral koji oponaša teksturu prirodnog drveta
Slika 4 – Iveral koji oponaša teksturu prirodnog drveta

Oplemenjena iverica, presvučena tankom folijom u boji ili imitacijama teksture drveta radi se u istim debljinama kao i iverica.

Održavanje

Iveral dobro podnosi održavanje agresivnijim sredstvima, što je naravno prednost u odnosu na lakirane materijale.

Podela iverala

Iveral se deli na običan, debljie od 6.5mm – 40mm koji se koristi za izradu nameštaja u domaćinstvima, hotelima, staračkim domovima, bolnicama školama trgovinama itd; iveral obložen ultrapasom (HPL) debljine od 0.8 mm koji se koristi za kuhinjski nameštaj, nameštaj za pošte, banke, škole, bolnice itd; vodootporni iveral koji je obostrano obložen dekorativnim papirom i dolazi u debljinama od  13mm – 38mm, koristi se za nameštaj u kupatilima, enterijerima brodova, laboratorijama itd. i vodootporni iveral obložen ultrapasom je debljine od 0.8mm i ima primenu u izrada nameštaja za kupatila laboratorije, bazene, sanitarne čvorove itd. Lagani ivera je lagana iverica obostrano obložena ultrapasom debljine 0.8mm.

Kuhinja od Iverala
Slika 5 – Kuhinja od Iverala