Dijalog između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora

“Istorija arhitekture je i istorija borbe za svetlost”. Le Corbusier

Priča o otvorima u arhitekturi je zapravo priča o fasadi i pojavnosti objekta tj. o dijalogu između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora.

U svim našim projektima i u svim našim razmišljanjima o arhitekturi, fasadu ne doživljavamo kao omotač koji treba učiniti lepim, već je doživljavamo kao prostor koji ima funkciju povezivanja i komunikacije između spoljašnjosti i unutrašnjosti.

Iz ovog uverenja proizilazi i naš pristup, ne samo oblikovanju naših objekata već i njihovoj celokupnoj organizaciji.

Naziv objekta: Poslovni objekat „Revolucija“
Investitor: Granit Invest d.o.o.
Generalni izvođač: Granit Invest d.o.o.
Projektna dokumentacija, koncept, IDR, PGD, PZI: Zabriskie d.o.o.

Ideja za poslovni objekat „Revolucija“, koji se nalazi prekoputa najstarijeg beogradskog parka Ćirilo i Metodije, je upravo proizašla iz te činjenice odnosno, priča ovog poslovnog objekta izrasta iz i nadovezuje se na ideju o pogledu iz parka i pogledu prema parku.

Kako bi unutrašnja atmosfera imala što više benefita od zelenila parka prekoputa, želeli smo ostvariti što veću transparentnost fasade. Iz tog razloga, izrazit procenat fasade materijalizovan je u velikim staklenim otvorima. Takođe, želeli smo da ovaj poslovni prostor bude bogat prirodnom svetlošću pa smo predvideli velike staklene otvore od plafona do poda, ali tako pozicionirane da se istovremeno oseća i dubina fasade.

Kad stojite uz samo staklo u ovom prostoru, vi vidite betonske fasadne grede i stubove ispred i osećate trodimenzionalnost prostora, baš tu na granici između unutra i spolja, a to proizvodi osećaj sigurnosti i povećan osećaj prijatnosti boravka uz tako velike staklene površine bez punog parapeta.

Poslovni objekat „Revolucija“ / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.
Poslovni objekat „Revolucija“ / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.

Takođe, želeli smo i da prenesemo i energiju parka i zelenila u objekat pa smo formirali velike terase po celom obodu trećeg i četvrtog sprata. Terase su pozicionirane neposredno iznad postojećeg drvoreda i njegovih krošnji u Bulevaru Kralja Aleksandra. U gredama smo formirali velike žardinjere u kojima će da buja zelenilo. Na taj način smo oformili zelene terase kao koristan prostor, uz čiju pomoć je istinski izbrisana granica između spolja i unutra. Investitor je u svemu, ne samo delio našu viziju, već je i podsticao mnogim svojim idejama i ta činjenica je presudna za uspeh u realizaciji arhitekture.

Poslovni objekat „Revolucija“ / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.
Poslovni objekat „Revolucija“ / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.

Kako je u pitanju A klasa poslovnog objekta sa visokim stepenom energetske racionalnosti, sva stakla su troslojna a profili sa najvišim performansama toplotne provodljivosti. Fasadni otvori su projektovani i kao otvarajući kako bi se obezbedila prirodna ventilacija prostora, koja je od presudne važnosti za kvalitet boravka i rada.

Naziv objekta: Stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“
Investitor: Merin Group
Generalni izvođač: Sitius Inženjering
Projektna dokumentacija, koncept, IDR, PGD, PZI: Zabriskie d.o.o.

Projekat za stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“ je naš odgovor na nasleđene vrednosti stambene arhitekture Novog Beograda. Investitor „Merin Group“, želeo je da ovim objektom ponudi stanove visoke udobnosti i funkcionalnosti ali želeo je da ponudi tržištu i novi kvalitet kroz autentičnost arhitekture. I upravo takva nastojanja investitora daju arhitektama najznačajniji prostor za delovanje.

Mesto gde su se spojili i rezonirali autentičnost pojavnosti, kvalitet stambenog prostora i nadovezivanje na vrednosti stambene arhitekture Novog Beograda jeste upravo fasada tj. njeni otvori i terase.

Kvalitet koji odlikuje stambenu arhitekturu modernističkog perioda pa tako i Novog Beograda jesu dugački neprekinuti nizovi prozora sa parapetom, i veoma često dugačke kontinualne terase, koje proizvode humanu dimenziju stanovanja u višespratnicama odnosno ostvaruju funkcionalan i kontinualan kontakt sa spoljnim prostorom.

Stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“ / foto: Relja Ivanić
Stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“ / foto: Relja Ivanić

Mi smo taj princip na ovom objektu prilagodili savremenom trenutku i savremenim potrebama. Formirali smo kontinualne terase, celom dužinom stanova i otvore smo formirali kao velike „francuske“, bez parapeta, jer smo želeli da se unutrašnji prostor što više otvara ka spoljnom. Terase su tako postale taj kvalitetni, funkcionalni prostor između privatnog i javnog prostora. Ograde terasa su po istoj težnji, materijalizovane u perforiranom aluminijumskom limu, kako bi se istovremeno postigla polutransparentnost ograde, privatnost, bezbednost, ali i autentičan, savremen arhitektonski izraz.

Stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“ / foto: Relja Ivanić
Stambeno-poslovni objekat „Kennedy Residence“ / foto: Relja Ivanić

Igra zakošenih terasa je ovde upravo taj način putem koga smo naglasili interakciju i preplitanje unutrašnjeg i spoljnog prostora, što je istovremeno i najefektniji način uklapanja arhitekture u okruženje.

Rekonstrukcija industrijske hale
Investitor: Novkabel
Zakupac: Schneider Electric
Projektna dokumentacija, koncept, IDR, PGD, PZI: Zabriskie d.o.o.

Objekat industrijske hale u kompleksu Novkabel u Novom Sadu ima danas retku prednost, a to je uronjenost u okolno parkovsko zelenilo.

Druga prednost se ogleda u, nadamo se u budućnosti sve češćem procesu rekonstrukcije i prenamene postojećih objekata, koji su izgubili svoju prvobitnu namenu.

Proces rekonstrukcije je veoma zahtevan pre svega jer je nepredvidiv, ne znate šta vas sve čeka kada ogolite kuću da biste je rekonstruisali, ali je to svakako jedan od procesa koji nas vodi do održive budućnosti. I baš u procesu rekonstrukcije se najjasnije vidi potreba za holističkim pristupom u arhitekturi, gde nova i stara tehnologija, funkcionalnost, ekonomska racionalnost, pasivni sistemi energetske racionalnosti, estetika i memorija mesta, dolaze do izražaja.

Iako objekti industrijskih hala u Novkabel kompleksu nisu zaštićeni od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture, mi smo želeli i naišli na podršku kod investitora, da halu tretiramo kao spomenik i sačuvamo u najvećoj mogućoj meri ne samo konstruktivne elemente već i njenu pojavnost.

Scheider Electric / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.
Scheider Electric / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.

Sa druge strane želeli smo da kreiramo savremeni poslovni prostor, adekvatan potrebama firme kakva je Schnieder Electric, koji nudi bogatstvo različitih atmosfera od neformalnih prostora za rad, preko prostora za odmor i opuštanje do klasičnih kancelarijskih prostora. Princip za kreiranje takvih atmosfera u inače, moglo bi se reći dosadnom ambijentu industrijske hale, jeste kreiranje unutrašnjih atrijuma – ostakljenih zelenih bašti u središtu hale. Četiri unutrašnja zelena atrijuma, osim što su postala tako vrtovi unutar kuće oni su i formirali niz unutrašnjih ambijenata i humanizovali karakter unutrašnjeg prostora.

Osim atrijuma, naglašenu vezu sa parkovima u ovom industrijskom kompleksu ostvarili smo i preko same fasade gde smo još jednom nastojali fasadu tretirati, ne kao ravan, omotač, koga je potrebno učiniti lepim, već kao funkcionalni prostor koji se poigrava odnosom zatvorenog i otvorenog prostora i koji doprinosi pasivnom principu energetske racionalnosti.

Scheider Electric / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.
Scheider Electric / 3D vizualizacija: Zabriskie d.o.o.

Tako smo duž staklene fasadne ravni formirali unutrašnji obodni zeleni prsten, koji predstavlja produžetak parka u unutrašnji prostor, ali i značajan zeleni fond koji će doprineti regulaciji mikro klime unutar objekta. Istovremeno ova zona predstavlja i neformalnu zonu za rad, ali i odmor.

Nekada su otvori u arhitekturi bili u službi ne samo funkcije osvetljavanja već i fantastičnih zanatskih detalja koji su kreirali kako unutrašnju, tako i spoljnu atmosferu. Danas, kada su tehnologija i industrija preuzele zanatski detalj i učinile ga skoro nevidljivim, a mogućnosti i performanse otvora nemerljivo porasle, prostor fasade i otvora postaje beskrajan prostor za arhitektonsko izražavanje i kreiranje jedinstvenog ugođaja korisničkog iskustva odn. doživljaja prostora. I upravo u tom prostoru, često nalazimo inspiraciju za našu arhitekturu.