projekat: Objekat stambeno poslovne harmonične egzistencije

U skladu sa okruženjem i lokacijom, objekat je projektovan kao stambeno-poslovni, sa poslovanjem u prizemnoj etaži i stambenim jedinicama različitih tipova i površina na spratnim etažama.

Svojom pozicijom čini deo fasadnog fronta koji formira niz sa objektom na susednoj parceli sa severozapadne strane, dok je sa jugoistočne planirano povlačenje građevinskog fronta u odnosu na regulacionu liniju. Na taj način naglašen je prodor prema dvorišnom delu parcele i obezbeđena razuđenost i arhitektoničnost u prostornom smislu. U delu prizemne etaže je pešačko-kolska komunikacija, koja vodi do dvorišnog dela kroz pasaž.

Planiranjem pasaža u jednom nivou, obezbeđen je lak pristup do stambenog ulaza i poslovnog dela objekta, kao i otvorenom prostoru u dvorišnom delu koji je opredeljen za odmor, igru dece i boravak na otvorenom. Uz internu saobraćajnicu obezbeđeno je parkiranje na otvorenom, u dvorištu, a koja vodi do podrumske etaže. U ovoj etaži organizovano je parkiranje kroz tri manje nezavisne garaže i posebnog dela za pešake koji je povezan sa ulazom u prizemlju. U južnom delu parcele je zona niskog i visokog zelenila.

Konstrukciju objekta čini armirano betonski sklop – temelji, stubovi, platna i ploče sa ispunom zidova od klima-blokova. Pregrade između stanova i ka hodnicima su od AKU-blokova čime se dodatno doprinelo boljoj zvučnoj izolaciji i komforu stanara.

projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić
projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić

Kombinacijom ventilisane i kontaktne fasade sa elementima ozelenjavanja i zasenčenja, obezbeđena je privatnost, smanjen uticaj zagađenja i buke. Kvalitetnom stolarijom sa troslojnim staklima podignuta je energetska efikasnost objekta.

Prilikom projektovanja, organizacijom i oblikovanjem objekta napravljen je zaokret u pristupu arhitekturi uz poštovanje skromnog građevinskog nasleđa u okruženju. Takođe, inspirisane su mogućnosti dalje transformacije prostora sa ciljem formiranja kontinuiteta kvalitetne građevinske strukture.

Spoljna stolarija je izvedena sa konstrukcijom od PVC profila VEKA 7K SOFTLINE 82 MD, sa troslojnim staklom i spoljnom ALU oblogom u antracit sivoj boji. Sa ovim sistemom je pojačan stepen termičke izolovanosti, sa kvalitetnim okovom i pripadajućim šarkama, ručicama i okapnicama.

Izvedeni objekat čini kombinacija ventilisane i kontaktne fasade, sa elementima ozelenjavanja i zasenčenja u vidu instaliranih žardinjera iznad maski klima, koje čine sastavni deo dvorišne fasade i zasenčenja u vidu aluminijumskih roletni i perforiranih aluminijumskih šalona.

projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić
projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić

Zastupljena su tri tipa završne obrade ventilisane fasade:

  • Aluminijumska
  • “Trespa” fasadni paneli
  • “Equitone” fiber-cementne ploče

Aluminijumska vetrena fasada J-bond sistem kompanije Alumil

Deo fasadnog korpusa orjentisanog ka ulici obložen je završnom kasetiranom aluminijumskom vetrenom fasadnom sa perforiranim pokretnim “kasetama”/poljima preko prozorskih otvora i terasa. Njihova uloga je da se obezbedi privatnost i komfor u toku boravka na terasama i smanji negativni uticaj buke sa prometne saobraćajnice. Za izradu fasade zaslužna je kompanija Alumil i njen J-bond svestrani sistem. Fasadne zone oko prozora i terasa ispod mobilnih perforiranih aluminijumskih kaseta/šalona tretirane su kao kontaktna fasada u tamno sivoj/crnoj boji (tipa “Demit”).

„J-bond sistem predstavlja kompozitne ploče visokog kvaliteta i raznolikosti, sa polietilenskim punjenjem, idealne za kako za spoljašnje oblaganje, tako i za unutrašnje uređenje. Sistem je modularan i jednostavan za ugradnju, što štedi vreme i troškove rada. Odlične toplotne performanse panela doprinose smanjenju troškova grejanja i hlađenja objekta, a otpornost na jako UV zračenje čini ga pogodnim za ugradnju u klimatskim zonama sa visokim stepenom sunčevog zračenja. Sistem takođe zadovoljava propisane protivpožarne normative, što doprinosi mogućnosti ugradnje i na objektima različitih namena. Važno je istaći da ovaj vid kompozitnih ploča ima otpornost na koroziju, pa samim tim zahtevaju minimalno održavanje tokom eksploatacije objekta“, – navodi Ivana Petronijević, arhitekta konsultant iz kompanije Alumil.

Ventilisana fasada – „Trespa” fasadni paneli

Delovi objekta orjentisanog ka unutrašnjem dvorištu (terase, prostor između prozora) urađeni su u sistemu ventilirane fasade sa nosećom konstrukcijom, termoizolacijom debljine 5 cm (kamena vuna), ventilisanim slojem vazduha 3 cm ili, na određenim pozicijama, direktnim fiksiranjem (terasa) „TRESPA” fasadnih panela debljine 8-10 mm u Anthracite Grey i Satin nijansama.

projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić
projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić
projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić
projekat: Morava IV / autor projekta: BINA Studio / foto: Relja Ivanić

Ventilisana fasada od fiber-cementnih ploča – „Equitone, Tectiva”

Deo ventilisanih fasadnih ravni obložen je fiber-cementnim pločama „Equitone Tectiva” (TE20), deo “Equitone natura” (N251) debljine 8 mm fiksiranih “nevidljivom” mehaničkom vezom. Panel ima prirodnu boju sa “cloud” efektom i teksturu cementa sa završnom površinom koja ima diskretne brazde (“grooved surface”) horizontalno orjentisane.

Svaki materijal i tehnološki detalj u ovom projektu su pažljivo odabrani da bi se postigla optimalna ravnoteža funkcionalnosti, estetike, energetske efikasnosti i požarne bezbednosti. Visokokvalitetni materijali i savremene tehnologije garantiraju dugotrajnost, pouzdanost i ugodan životni prostor.

  • Naziv projekta: Morava IV
  • Autori: BINA Studio
  • Autorski tim: Bojan Pavlović, dia, Nataša Matović, dia, Aleksandar Apostolović, dig, Nevena Blagojević, mia, Dušica Antić, mia
  • Lokacija: Kragujevac
  • Investitor: TP Morava d.o.o.
  • Fotografije: Relja Ivanić