Zašto su krovni paneli dobar izbor za toplotnu izolaciju?

Ako pitate građevince i one ljude koji se aktivno bave gradnjom šta je to što predstavlja budućnost gradnje nesumnjivo je da će najveći broj odgovora biti – sendvič paneli. Mnogo je razloga za to, a upravo njihove brojne prednosti doprinele su tome.

Ovi ugradni elementi sa termoizolacionim karakteristikama osvajaju tržište građevine širom naše zemlje i sveta, a pogodni su i za oblaganje krovova kao i za zidove na različiti objektima. U vremenu u kojem dolazi do vrtoglavog porasta cena svih vrsta proizvoda i usluga, većina ljudi prinuđena je da prilikom bilo koje kupovine, gradnje, renoviranja prostora i drugih poslova prvo preračunava troškove i šta je najbolje rešenje, odnosno šta daje najbolji odnos cene i kvaliteta. Zato u građevinskom smislu veliki broj ljudi nađe rešenje upravo u ovim panelima.

Ispunjavaju uslove modernog građevinarstva

Pre svega, treba da znamo da je ovaj termoizolacioni materijal sačinjen od dva čelična pocinkovana plastificirana lima između kojih se može naći jedna od tri vrste ispune i to: poliuretan (PUR), poliizocijanat (PIR) ili kamena vuna. U zavisnosti od potreba, praktične primene i drugih kriterijuma odabraće se najadekvatniji od ova tri.

Zahtevi života u modernom dobu podrazumevaju brzinu, kvalitet, inovativna rešenja, dugotrajnost i lep dizajn. Upravo su to zahtevi koje krovni paneli ispunjavaju kada je moderno građevinarstvo u pitanju i oni polako zamenjuju konvencionalne načine gradnje. Može se reći da na ovaj način oni prave veliku razliku kada je u pitanju ušteda vremena i novca, a čak i onda kada je u pitanju eventualna dislokacija objekta i premeštanja na drugo mesto.

Dakle, u maksimalno olakšanim uslovima gradnje (bilo da je reč o stambenim, poslovnim ili industrijskim objektima) omogućena je efikasnost uz istovremeno prisustvo lakih i kvalitetnih izolacionih materijala. U prevodu, danas je poenta postići najniže troškove izrade, eksploatacije i održavanja, a tu svakako značajno mesto zauzimaju krovni paneli i njima slični proizvodi.

Brzi i jednostavni za montažu i ne zahtevaju dodatna ulaganja

Jedna od glavnih prednosti koja se dovodi u vezu sa svim ostalim prednostima koje se mogu naći u literaturi kada je ovaj termoizolacioni materijal u pitanju odnosi se na brzu i jednostavnu montažu, ali i demontažu istovremeno. Procena je da je vreme potrebno za gradnju objekta na ovaj način i do četiri puta brže u odnosu na klasičnu.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da imaju dug životni vek i da se lako održavaju, da ne zahtevaju dodatna ulaganja i zato ih mnogi smatraju vrlo ekonomičnim rešenjem. Kada je reč o dugotrajnosti stručnjaci navode da je njihov prosečni životni vek oko pedeset godina ali da to može varirati u zavisnosti od samog tipa, modela i proizvođača.

Zbog svoje jednostavne ugradnje odnosno montaže koja podrazumeva pričvršćivanje šrafovima, lako se postavljaju ali i skidaju ukoliko za tim nekada bude postojala potreba. Ujedno, to lako premeštanje koje sa sobom nosi i kvalitet i dugotrajnost može doprineti uštedi vremena i novca, a tome doprinose još neki segmenti.

Ušteda novca i vremena

Ako uzmemo u obzir činjenicu da su troškovi proizvodnje toplotne energije visoki, ali da su troškovi hlađenja od 20 do 40 puta veći od njih onda vam je jasno koliko je važno kakva će termoizolacija objekta biti. Posebno kada je reč o hladnjačama, skladištima, magacinima i sl. Zato su krovni paneli ali i oni namenjeni za zidove odlično rešenje u tim situacijama.

Uz adekvatnu termoizolaciju gubici mogu da se svedu na minimum, uz osiguranje prostorne temperature na optimalnom nivou. Za ovaj segment procene izuzetno je važna R-vrednost koja predstavlja sistem ocenjivanja koji se koriste kod izolacionih proizvoda i svojstava materijala kako bi se procenila njihova efikasnost. Slovo ,,R“ u ovom slučaju predstavlja oznaku za otpornost i donosi se na otpornost koju taj materijal ima u odnosu na toplotni tok ili provodljivost temperature. Samim tim ukupna R-vrednost zavisi od vrste izolacionog materijala, njegove debljine ali i gustine.

Da biste znali da li je materijal koji birate efikasan izolator onda tražite onaj sa što većom oznakom R-vrednosti. Efikasna izolacija, poput one koju pružaju krovni paneli, jedan je od načina da uštedite novac (kroz efikasnu uštedu toplotne energije koja se ne rasipa), ali i vreme kada je njihova ugradnja i održavanje u pitanju.

Značaj termoizolacije

Iako se možda ranije nije puno govorilo o tome, kako kod običnih ljudi, projektanata pa i kod samih proizvođača, u današnje vreme od izuzetnog značaja za građevinarstvo jeste segment koji se tiče termoizolacije objekta. I na njega danas sve gore navedene kategorije obraćaju pažnju.

Godinama su se ljudi edukovali, sticali iskustvo i uvideli sve važne prednosti koje donosi kvalitetan materijal i objekat koji je dobro izolovan. Glavni zadatak kada je ova tematika u pitanju jeste da se obezbedi ograničavanje toplotnih gubitaka industrijskih i stambenih objekata, kao i ostalih energetskih i drugih postrojenja.

A to podrazumeva da termoizolacija, u ovom slučaju krovni paneli kao materijal, ima sledeće karakteristike: da ima malu zapreminsku masu, da što manje upija vodu, da je otporan na dejstvo visoke hladnoće i mraza tj. da bude postojan kako na nižim tako i na višim temperaturama, da je otporan na dejstvo požara, da je trajan i postojan kao i da ne prima i ne zadržava mirise…

Uz to krovni paneli pružaju termički otpor, akustičnu izolaciju (njihova ugradnja doprinosi smanjenju difuzije buke), pružaju otpornost na požar u zavisnosti od vrste ispune, kao i nepropusnost (vode i vazduha).

Ne treba zanemariti ni prednosti zidnih panela

Danas su razmere modernog građevinarstva otišle toliko daleko da se ova vrsta materijala koristi za izgradnju čitavih objekta, a u poslednje vreme sve češće i stambenih jedinica. Zidni paneli takođe su veoma popularni i imaju sve prednosti koje imaju i krovni modeli.

Od ove vrste materijala danas se prave hale, hladnjače, skladišta, vazduhoplovni hangari, magacini, bolnički objekti, poljoprivredne zgrade, industrijski i komercijalni objekti, poslovni prostori i zgrade, te montažne kuće i stambene jedinice.

Zidni paneli mogu biti različitog dizajna i u nekoliko nijansi boja u zavisnosti od toga šta klijenti žele. Treba praviti razliku između onih sa vidljivim i onih sa skrivenim spojem. Zidni modeli za skrivenim spojem su višenamenski i uz njih se postiže izuzetan estetski efekat kome je to važna stavka. Profilacije kod oba modela mogu biti mikrolinijske, standardne i ravne. Sigurni smo da će vam ove informacije, činjenice i podaci pomoći da donesete jednu od važnih odluka kada je ova tematika u pitanju i pomoći vam da bolje razumeta njen značaj i prednosti.