Javni poziv lokalnim samoupravama – Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine.

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

U realizaciji poglavlja V. Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini, („Službeni glasnik RS”, broj 10/22), koju sprovodi Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, kao organ u sastavu Ministarstva rudarstva i energetike, predviđeno je da će se za realizaciju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u 2022. godini koristiti sredstva Uprave koja su obezbeđena na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/21), raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2022. godine do 15 časova. Prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 15 časova, 17. februara 2022. godine.

Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javni-pozivi

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Izvor: www.mre.gov.rs