Obaveštenje o invasticiji kompanije PRESS GLASS SA na području Republike Hrvatske

PRESS GLASS je vodeća evropska kompanija koja se bavi prerađivanjem stakla za potrebe u građevini. Kompanija se bavi obradom ravnog stakla. Njeni proizvodi su prisutni u većini evropskih zemalja te izvan Evrope na tržištu Južne Amerike i Azije. Ukupni kapital firme, od osnivanja 1991. godine, nalazi se u rukama jedinog poljskog vlasnika. Glavni klijenti kompanije su proizvožači prozora, kompanije koje se bave postavljanjem staklenih fasada i svih vrsta stakla u enterijerima. PRESS GLASS kompanija proizvodi staklo za proizvođače solarnih i fotonaponskih panela i za kompanije koje u velikim količinama koriste kaljeno staklo.

Gdanjski Business Center u Varšavi, Poljska
Slika 2 – Referentni projekat PRESS GLASS, Gdanjski Business Center u Varšavi, Poljska
 Sky Tower u Wroclawu, Poljska
Slika 3 – Referentni projekat PRESS GLASS, Sky Tower u Wroclawu, Poljska

Na početku 2014. godine kompanija PRESS GLASS SA donela je odluku o otvaranju PRESS GLASS doo i izgradnji proizvodnje sa sedištem u Republici Hrvatskoj. Kompanija je osnovana u martu 2014. godine i odmah nakon registracije, započeti su pripremni radovi. U avgustu 2014. godine kompanija PRESS GLASS dobila je dozvolu za gradnju proizvodnog pogona u Varaždinu, tako su i započeti građevinski radovi. Završna faza investicije planira se u aprilu 2015. godine, a početak proizvodnje trebalo bi da počne u maju 2015. godine. Sa zapošljavanjem novih radnika kompanija je počela sa radom u novembru 2014. godine. Sve aktuelne informacije o konkursima i zapošljavanju novih radnika objavljene su na internet stranici kompanije www.pressglass.eu/posao.

Prikaz projekta
Slika 4 – Prikaz projekta: Fabrika u Varaždinu, Republika Hrvatska

 

Prikaz projekta
Slika 5 – Prikaz projekta: Fabrika u Varaždinu, Republika Hrvatska

PRESS GLASS svojom prisutnošću na području Republike Hrvatske želi pomoći razvoju kompanija u ovom delu evrope koje se bave proizvodnjom stolarije, postavljanjem staklenih fasada i svim vrstama stakla u enterijerima. PRESS GLASS ima višegodišnje iskustvo u saradnji sa najvećim svetskim proizvođačima prozora i pritom ima veliko iskustvo u optimizaciji procesa proizvodnje IZO stakla i vezanih procesa proizvodnje prozora.

Fabrika u Radomsku, Poljska - proizvodna hala
Slika 6 – Fabrika u Radomsku, Poljska – proizvodna hala

Kompanija poseduje četiri fabrike na području Poljske, o okolini Czestochowe i Gdanjska, u gradovima Tychy i Radomsk. Najmlađe proizvodno postrojenje u Radomsku trenutno je u procesu nadogradnje, što bi trebalo osigurati povećanje proizvodnog kapaciteta. Ova investicija se odvija paralelno sa izgradnjom fabrike na području Hrvatske.

Kompanije se konstantno razvija zbog usmerenosti na ispunjavanje svih potreba i očekivanja svojih klijenata. Stabilan razvoj prodaje i proizvodnog potencijala omogućuje klijentima sigurnost i garantuje podršku u svim fazama prodaje. PRESS GLASS SA proizvodi preko 4 miliona m2 IZO stakla godišnje.

Fabrika u Radomsku, Poljska - proizvodna hala
Slika 7 – Fabrika u Radomsku, Poljska – proizvodna hala

PRESS GLASS SA želi istaknuti kvalitetnu saradnju, zahvaliti Agenciji za investicije i konkurentnost na operativnoj pomoći i pruženoj podršci tokom čitavog procesa realizacije investicijskog projekta (od inicijalnog upita, obilaska ciljanih lokacija, pružanja relevantnih informacija, organizacije sastanaka sa nadležnim telima u postupcima dobijanja dozvola do same realzacije). Takođe, želeli bi dodati kako PRESS GLASS SA do sada nije naišao na prepreke u realizacij te smo zadovoljni dinamikom razvoja našeg investicijskog projekta u RH.

PRESS GLASS SA ovim putem želi da se zahvali vlastima Poduzetničke zone i upravnoj kancelariji za prostorno uređenje, građevinu i zaštitu okoline pri Varaždinskoj županiji za svu pruženu pomoć prilikom dosadašnje saradnje.

PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com