Drvena stolarija Zaštita drvene stolarije od spoljašnjih uticaja

Zaštita drvene stolarije od spoljašnjih uticaja

Ljuštenje i pucanje lakova koji nisu zaštićeni od sunca

Spoljašnji elementi koji utiču na izgled drveta su atmosferski uticaji kao što su kiša, vetar, sunce, sneg, zagađen vazduh i promene klimatskih uslova.

Postoji mnogo različitih sredstava za premazivanje koja se koriste u zaštiti drveta od propadanja uzrokovanog raznim atmosferskim uticajima. U zavisnosti od željenog izgleda i uslova na lokaciji, zavisi koji ćete premaz izabrati u konkretnom slučaju. Jedna od najvažnijih karakteristika premaza za spoljašnju upotrebu je pored dekorativne, i zaštitna funkcija drveta od vlage.

Zaštita drvene stolarije
Slika 2 – Zaštita drvene stolarije

Visok stepen vlage može dovesti do nestabilnosti dimenzija drveta, pojave napona u drvetu, između samih premaza i drveta i u samom filmu. Prekomerna vlaga izaziva pucanje i ljuštenje premaza, usled čega zaštitni premaz gubi svoju funkciju. Temperaturne promene utiču na skupljanje i širenje filma, čime se povećava mogućnost ljuštenja. Zato su u planinskim predelima oštećenja veća i češća, zbog temperaturne razlike između noći i dana, koje su velike.

UV svetlost izaziva degradaciju površine drveta i depolimerizaciju filma. Učestanim kvašenjem filma usled raznih padavina može se smanjiti debljina i kvalitet drveta. Smog i razni gasovi iz industrijskih postrojenja u kombinaciji sa kišom stvaraju kiseline koje izazivaju koroziju i habanje filma. Ukoliko se na premazu pojave oštećenja potrebno ih je odmah obnoviti, kako bi ste obezbedili dugotrajnu zaštitu. Drvo možete zaštititi od propadanja konstruktivnim i površinskom zaštitom.

Premazi za površinsku zaštitu drveta

Premazi za površinsku zaštitu drvenih površina u spoljašnjem prostoru mogu biti: emajl, lakovi i lazure.

Zaštita od kiše
Slika 3 – Zaštita od kiše

Emajli su sredstva debelog sloja namenjena za premazivanje, koja stvaraju film kojim se u potpunosti prekriva tekstura drveta i njegovi nedostaci. Ovi premazi sadrže veliku količinu pigmenata i na raspolaganju su u raznobojnim nijansama. Glavne prednosti ovih premaza su vodootpornost i mala paropropusnost, koja je u slučaju drveta istovremeno i nedostatak. Izlaganjem atmosferskim uticajima, može doći do propadanja premaza i prodora vlage kroz film. Usled toga može doći do „disanja“ drveta i pojave mikroprsina u filmu premaza.

Zaštita drveta od spoljašnjeg uticaja
Slika 4 – Zaštita drveta od spoljašnjeg uticaja

Lakovi predstavljaju emajle bez pigmenata. Prilikom upotrebe lakova, mogu nastati slični problemi kao kod emajla. Pošto lakovi ne sadrže pigmente, drvo treba zaštititi da ne požuti i ne potamni. Obično se dodaju UV apsorberi. Sve komponente drveta su osetljive na UV svetlost, a naročito lignin. Rezultat degradacije lignina je stvaranje materije koja se lako ispira sa površine drveta. Zbog ispiranja vodom i dejstva UV zraka, površina brzo postaje siva i otpada. Na ovaj način nastaje reljefna površina. Ukoliko je drvo direktno izloženo sunčanoj svetlosti, degradacija je još veća.

Lazure su manje pigmentisani premazi koji stvaraju tanak film na drvetu i transparentnu površinu drveta. Lazure su vodootporne, a zahvaljujući svojoj permeabilnosti omogućavaju drvetu da „diše“. Usled atmosferskih uticaja, lazure mogu erodirati, a debljina filma se može drastično smanjiti. Prednost lazura je u njihovom obnavljanju, koje je vrlo jednostavno.

Nanošenje lazure
Slika 5 – Nanošenje lazure

Prethodni tekst4 načina za konstrukciju liftova u 2016
Sledeći tekstRevolucija kliznih vrata