Promena u menadžmentu LISEC kompanije

CEO Othmar Sailer napušta kompaniju 3. septembra, Gottfried Brunbauer preuzima njegovu poziciju.

Othmar Sailer je bi na poziciji CEO LiSEC Grupe preko 6 godina. Sada, napuštakompaniju. Othmar Sailer govori o svojoj odluci: „Zaista sam uživao radeći za LiSEC i uspeo sam da ostvarim značajan napredak za to vreme. Važan zadatak, između ostalog, je bio da izgradim pouzdan i stručan tim menadžmenta, što sam i ostvario. Sada je vreme da sebe posvetim ostvarivanju novih ciljeva.“ Sailer se fokusirao na razvoj strategije, kulture, strukture, na uvod i optimizaciju procesa i, povrh svega, na dalji razvoj proizvodnog menadžmenta: poslovne jedinice koje je kreirao oblikuju proizvodne grupe sa kojima je nivo inovacije rastao veoma brzo. Neki od drugih zadataka su bili razvoj usluge servisa i intenzivan rad na digitalizaciji u sektoru stakla.

Gottfried Brunbauer, koji je do sada bio na poziciji Chief Operating Officer (COO) LiSEC Grupe od novembra, a pre toga njegovo zaposlenje je bilo na poziciji CTO u Rosenbaueru, kompaniji koja je vodeća za proizvodnju sistema za borbu protiv požara i zaštitu od katastrofa, biće novi CEO u LiSEC Grupi.

www.lisec.com

LiSEC Austria GmbH
Peter Lisec Straße 1
3353 Seitenstetten, Austria

Filip MIERMANS
Head of Marketing and Corporate Communications
T: +43 7477 405 1151
M: +43 664 84 77 802
E: filip.miermans@lisec.com
W: www.lisec.com