Novosti Promena u menadžmentu LISEC kompanije

Promena u menadžmentu LISEC kompanije

Gottfried Brunbauer, novi CEO LiSEC Grupe

CEO Othmar Sailer napušta kompaniju 3. septembra, Gottfried Brunbauer preuzima njegovu poziciju.

Othmar Sailer je bi na poziciji CEO LiSEC Grupe preko 6 godina. Sada, napuštakompaniju. Othmar Sailer govori o svojoj odluci: „Zaista sam uživao radeći za LiSEC i uspeo sam da ostvarim značajan napredak za to vreme. Važan zadatak, između ostalog, je bio da izgradim pouzdan i stručan tim menadžmenta, što sam i ostvario. Sada je vreme da sebe posvetim ostvarivanju novih ciljeva.“ Sailer se fokusirao na razvoj strategije, kulture, strukture, na uvod i optimizaciju procesa i, povrh svega, na dalji razvoj proizvodnog menadžmenta: poslovne jedinice koje je kreirao oblikuju proizvodne grupe sa kojima je nivo inovacije rastao veoma brzo. Neki od drugih zadataka su bili razvoj usluge servisa i intenzivan rad na digitalizaciji u sektoru stakla.

Gottfried Brunbauer, koji je do sada bio na poziciji Chief Operating Officer (COO) LiSEC Grupe od novembra, a pre toga njegovo zaposlenje je bilo na poziciji CTO u Rosenbaueru, kompaniji koja je vodeća za proizvodnju sistema za borbu protiv požara i zaštitu od katastrofa, biće novi CEO u LiSEC Grupi.

www.lisec.com

LiSEC Austria GmbH
Peter Lisec Straße 1
3353 Seitenstetten, Austria

Filip MIERMANS
Head of Marketing and Corporate Communications
T: +43 7477 405 1151
M: +43 664 84 77 802
E: filip.miermans@lisec.com
W: www.lisec.com