Ulazna vrata od različitih materijala – drvo, PVC i aluminijum

Ispitivanjem tržišta, ustanovljeno je da danas gotovo dve trećine stambenih objekata i dalje ima starija drvena vrata. Razlog toga je svakako slabija platežna moć korisnika. Kako bi doskočili tržištu, mali prodavci su pristupili izradi: PVC i aluminijumska ulazna vrata koja će biti dostupna širim narodnim masama.

Međutim, usled nemanja odgovarajućih mašina i kadra, koji bi ispoštovali propisane standarde, kao i korišćenje lošeg repromaterijala, kao rezultat svega nastala su vrata sumnjivog karaktera, odnosno lošijeg kvaliteta.

DRVENA ULAZNA VRATA

Već pominjana drvena vrata godinama su bila dominantna na tržištu, a kako statistika kaže i dalje nose primat. Iako su ljudi generalno vezani za drvo kao prirodni materijal, veliki problem kod ovih vrata jeste potreba za njihovim stalnim održavanjem.

Ovo se posebno odnosi na drvena vrata koja se nalaze na kućama i koja zbog izloženosti vremenskim prilikama (voda, sneg, visoke i niske temperature) brzo propadaju i estetski i funkcionalno. A, ako znamo da ulazna vrata prevashodno imaju zadatak da pruže sigurnost i zaštitu od znatiželjnih pogleda i ništa manje znatiželjnih ulazaka, jasno je da moraju biti ispravna i da moraju savršeno funkcionisati. U protivnom takva ulazna vrata će više biti pretnja nego zaštita.

PVC ULAZNA VRATA

Ulazna vrata novijeg doba, koja pružaju odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju i koja ne zahtevaju veliku pažnju kada je održavanje u pitanju. Sa druge strane, ona poseduju i zavidan izbor modela, boja i dezena koji se savršeno uklapaju u bilo kakav izgled objekta. Međutim i pored mnogobrojnih inovacija, kao što je ubacivanje metalnih ojačanja i kvalitetnih okova, ova vrsta ulaznih vrata ne spadaju u grupu ulaznih vrata zavidne sigurnosti.

PVC ulazna vrata boje lešnika
PVC ulazna vrata boje lešnika

ALUMINIJUMSKA ULAZNA VRATA

U novije vreme sve veći značaj imaju aluminijumska ulazna vrata. Iako su se pojavljivala kao ulazna vrata na poslovnim objektima, ona se danas sve više pojavljuju na ulazu u stambene objekte. Odličan izgled, velika otpornost na atmosferske prilike i dugotrajnost, velika su prednost ove vrste ulaznih vrata koja se sve češće čine ulaz na luksuznim privatnim objektima. Veliki značaj primene ovih vrata jeste ubacivanje tzv. toplih mostova čime je povećana njihova energetska efikasnost i rešen problem loše toplotne izolacije. Kao mana kada je ova vrsta ulaznih vrata u pitanju, jesu značajna finansijska sredstva koja je neophodno izdvojiti.

TEHNI aluminijumska vrata velikih dimenzija
TEHNI aluminijumska vrata velikih dimenzija

Ako bi morali da biramo između ove tri vrste ulaznih vrata verovatno bi odluka pala na njihovu međusobnu kombinaciju. Estetika drvenih, energetska efikasnost PVC-a i sigurnost i dugotrajnost aluminijumskih ulaznih vrata su više nego potrebne osobine, koje se mogu naći u jednom modelu poznatijem kao sigurnosna vrata.

Autor teksta: Snežana Trtica Graovac, novinar