Srpski eksperti u oblasti ENERGETSKE EFIKASNOSTI u zgradarstvu rame uz rame sa Evropskim

Nemački stručnjaci u oblasti energetske efikasnosti su razmenili iskustva sa delegacijom iz Srbije. Uvođenje nezavisnog centra kao krovne organizacije u procesu razvoja energetske efikasnosti nužno za dalji razvoj.

Beograd, Frajburg 16. avgust 2016. – Predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, univerziteta i fakulteta, Beogradskih elektrana i kompanija u oblasti građevinarstva su imali priliku da se, tokom posete Frajburgu, koju je organizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), upoznaju sa najboljim nemačkim iskustvima u vezi sa načinima finansiranja i funkcionalnih modela za energetsku efikasnost u zgradarstvu.

Pored edukativnih predavanja, seminara, radionica i razgovora, tokom kojih su svoja iskustva prisutnima preneli eksperti iz Nemačke, učesnici su takođe obišli nekoliko javnih objekata koji su energetski efikasni i time su stekli uvid u portfolija tih organizacija, načine finansiranja i modele upravljanja.

Srpski eksperti u oblasti ENERGETSKE EFIKASNOSTI u zgradarstvu rame uz rame sa Evropskim

„Činjenica je da Srbija troši tri do pet puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda nego zemlje Evropske unije, ali treba reći i da je Republika Srbija ostvarila napredak na polju energetske efikasnosti u zgradarstvu, u poslednjih nekoliko godina. Srbija treba da bude ponosna što ima veoma iskusne i posvećene stručnjake za energetsku efikasnost u zgradarstvu, ali je neophodno uvođenje krovne organizacije kao što je to slučaj u drugim zemljama EU – nezavisnog centra koji će okupiti nacionalne stručnjake u ovoj oblasti i raspolagati svim informacijama na jednom mestu. Ovaj centar treba da bude jedinstveno mesto za najkreativnija rešenja u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, istraživanja i analize energetske efikasnosti, na raspolaganju svim zainteresovanim licima (državnim institucijama, proizvođačima EE materijala, građevinskom sektoru itd)’’, izjavila je Renate Schindlbeck, vođa tima na projektu „Energetska efikasnost u zgradarstvu“.

Ova studijska poseta je organizovana kao jedna od aktivnosti u okviru nemačko-sprske razvojne saradnje kroz projekat „Energetska efikasnost u javnim objektima“. Opšti cilj ovog projekta je poboljšanje preduslova za smanjenje emisije CO2 kroz povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima u Srbiji, sa akcentom na škole i vrtiće.
Unapređenje energetske efikasnosti predstavlja važan element energetske politike Republike Srbije, koji značajno doprinosi sigurnosti snabdevanja energijom, povećanju standarda, smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata na životnu sredinu.

Nemacka-saradnja-logo