Koncept budućnosti – energetska efikasnost i održiva gradnja

Tehnološka revolucija koja je čovečanstvu donela ogroman prosperitet i napredak u svim sferama života i delovanja, podrazumeva korišćenje velike količine energije, koja se do danas proizvodi najvećim delom iz neobnovljivih izvora kao što su nafta, ugalj i gas.

Posledice korišćenja ogromnih količina ovih izvora dovele su do značajnog porasta emisije štetnih gasova u atmosferu, koji proizvode efekat staklene bašte, a što za rezultat ima katastrofalno zagađenje životne sredine i globalno zagrevanje. Danas više nema dileme da su klimatske promene stvarna i realna opasnost za planetu Zemlju, a primetne su čak i na našim prostorima.

Pasivne kuće
Pasivne kuće

Godišnja doba su se u samo nekoliko poslednjih godina promenila, a svedoci smo i nepredvidivih poplava i suša o čijim posledicama je suvišno govoriti. Da li mi kao društvo moramo da promenimo svoje aktivnosti ili ne? Ulog je preveliki da bi rizikovali ili prepustili ove tokove slučaju. Ulog je budućnost naše planete i naših potomaka koji će na njoj živeti. Svet polako uviđa važnost ekološke krize, koja, iako sporije, odaje svoje posledice od ekonomske krize, na dugoročnom planu ima mnogo razorniji efekat.

Potrebno je pronaći nove načine delovanja, proizvodnje i potrošnje energije kako bismo obezbedili ono što je i sama definicija održivog razvoja koju je 1987. godine dala Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, nedovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe.

Iz ovog razloga, zemlje širom sveta su se obavezale da će smanjiti emisiju ugljen dioksida (CO2) i ostalih tzv. gasova sa efektom staklene bašte. Iako se održivi razvoj i energetska efikasnost najčešće vezuju za promenu koncepta same proizvodnje energije, industrijsku proizvodnju i transport, ne smemo zaboraviti da građevinski sektor ima udeo od 40% u ukupnoj emisiji CO2, te nije začuđujuće da se baš u ovom sektoru zahtevaju najveće promene. Takođe, primetno je da samo arhitektonsko projektovanje i građevinska industrija, ne uspevaju dovoljno brzo da se adaptiraju i menjaju u skladu sa tehnološkim inovacijama.

Ostatak teksta pročitajte na sledećem linku

5 osnovnih principa gradnje pasivne kuće
5 osnovnih principa gradnje pasivne kuće

Materijal preuzet sa websajta www.grenef.com