TÜYAP je proširio svoje aktivnosti organizacije na Balkan

Sa 44 godine iskustva na izlaganjima, Tüyap Exhibitions Group je preduzela značajan korak u jačanju svog globalnog prisustva, uspostavljanjem, Međunarodnog sajma trgovine (International Trade Fair) u Beogradu u maju 2022, pored šest kancelarija za vezu širom sveta i mreže preko 80 predstavnika u 27 zemalja. Prvi događaj ove inicijative, koji će doprineti ostvarenju izvoznih ciljeva naše zemlje, bili su All4Wood i WindoShow sajmovi, koji su se istovremeno održavali u Beogradskom sajmu od 8. do 11. marta 2023. godine.

Posle Istanbula, Burse, Konya, Adane i Samsuna, prva turska kompanija za sajmove, Tüyap Exhibitions Group, osnovala je 18. maja 2022. u Beogradu kompaniju Međunarodni sajam trgovine (International Trade Fair), koja će svoje aktivnosti sprovoditi u Srbiji i na Balkanu. Tüyap, koji u inostranstvu već ima kancelarije za vezu u Moskvi, Tbilisiju, Skoplju, Ljubljani i Teheranu, i mrežu preko 80 predstavništava u 27 zemalja, ojačaće svoje globalno prisustvo ovim prodorom, kao i povećati svoj doprinos izvoznim ciljevima naše zemlje.

TÜYAP sajam 2023. / foto: Redakcija MarketingPress
TÜYAP sajam 2023. / foto: Redakcija MarketingPress

Prvi događaji u Beogradskom sajmu koji su otvoreni u okviru Međunarodnog sajma trgovine su Internacionalni sajam šumarskog sektora All4Wood Balkans u okviru kog su predstavljene mašine za obradu drveta, alata i proizvodnju nameštaja i WindoShow Balkans gde su se predstavili proizvođači prozora, vrata, okova, stakla itd. koji su se održali od 8. – 11. marta 2023.

Važna prilika za domaće kompanije da povećaju obim izvoza

Proizvodi drvoprerađivačke industrije i staklo za prozore, koji daju veliki doprinos turskom izvozu, bili su izloženi na sajmovima proizvedenim sa naprednim tehnologijama. Na sajmovima iz Srbije i sa Balkana učestvovale su renomirane profesionalne organizacije oba sektora, Asocijacije proizvođača mašina za obradu drveta i Asocijacije proizvođača opreme za nameštaj, uključujući značajna tržišta nameštaja i drvoprerađivačke industrije kao što su Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Slovenija. Cilj je da se uspostavi čvrsta poslovna veza sa ključnim donosiocima odluka iz njihovih zemalja. 126 izlagača sastali su se sa posetiocima na All4Wood i WindoShow i predstavili svoje proizode i usluge. 114 izlagača je iz Turske, a 12 iz Srbije. 90% učesnika iz Turske namerava sarađivati sa preduzećima u Srbiji u 2023. godini.

TÜYAP sajam 2023. / foto: Redakcija MarketingPress
TÜYAP sajam 2023. / foto: Redakcija MarketingPress

Zeynep Ünal Öztop, generalni direktor Tüyap Exhibitions Group, čiji su stavovi o ovom globalnom prodoru Turske prihvaćeni, rekao je:

„Doprineli smo ekonomiji naše zemlje naporima koji su trajali skoro 44 godine da dostignemo snažan nivo poslovanja naše zemlje na polju pravedne organizacije u okviru svetske konkursne industrije, zahvaljujući specijalizovanim sajmovima koje smo pripremili na Beogradskom sajmu. Takođe nameravamo da ojačamo poziciju naše zemlje na balkanskom području u okviru svojih novih izvoznih ciljeva, kao i da međusobnu trgovinu prenosimo u efikasniju i moćniju dimenziju. Sa našim strukturisanjem u Beogradu započei smo misiju da podržimo međunarodnu ekspanziju turskih kompanija i doprinesemo njihovom izvozu vezama jedan korak dalje.“

Naglašavajući da veruje da će ovaj novi centar na Balkanu igrati aktivnu ulogu u zaceljivanju rana od zemljotresa koji je duboko pogodio Tursku, Ünal Öztop je nastavio svoje reči na sledeći način:

„Posle zemljotresa koji nas je sve potresao, moramo da održimo našu ekonomiju u životu da bi rane bile zalečene, a materijalna i moralna podrška može da se nastavi. Svi ćemo se potruditi u našem području, kako bi oporavak bio moguć. Kao Tüyap Exhibitions Group, svesni smo naših odgovornosti na ovom dugom i teškom putu. Naš prioritet u ovom procesu biće stvaranje novih izvoznih kanala i obima poslovanja za sve naše kompanije koje učestvuju, posebno one koje će učestvovati u regionima pogođenim zemljotresom. Kompanija koju smo otvorili u Beogradu, u Srbiji, poslužiće istoj svrsi stvaranjem novih izvoznih potencijala i doprineće širenju poslovnih količina kompanija iz naše zemlje“.