Stolarija od aluminijuma na rezidencijalnim objektima

Stolarija od aluminijuma prevashodno je pogodna za velike fasadne otvore budući da je ovaj materijal odlikovan kao lak, ali ujedno čvrst i izdržljiv, te vrlo postojan i otporan na različite atmosferske uticaje, otporan na koroziju i savitljiv, što omogućava arhitektama da izraze svoju kreativnost i originalnost.

Razvoj aluminijuma kao građevinskog materijala direktno je doprineo razvoju arhitekture, što je oličeno kako na primerima poslovnih zgrada, koje su odraz modernosti, sa fasadama od stakla, neobičnih struktura, tako i u rezidencijalnoj gradnji budući da su fasadni otvori sve češće preko celog zida, čime se brišu međe unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta.

Ovaj stil je tokom XXI veka još zastupljeniji, a tome nesumnjivo doprinosi i tehnološki napredak, tako da su i aluminijum i njegove legure doživeli napredak, u pogledu sastava i kvaliteta. Stolarija od aluminijuma faktički nema dimenzionih ograničenja, što omogućava izradu glomaznih i vrlo visokih formi.

Preteča prozora od aluminijuma bili su metalni prozori, razvijani s razvojem čeličnih konstrukcija, koji su isprva bili slični današnjim aluminijumskim prozorima, elegantni, tankog okvira. Čelik s vremenom zamenjuje aluminijum i time se pruža više mogućnosti pri projektovanju.

Stambene vile novog doba
Foto: ALUMINCO SRB d.o.o. / Stambene vile novog doba

Izvesno je da aluminijum poseduje specifičnu estetiku, koja stolariji daje moderan i vizuelno dopadljiv izgled, inovativan, prefinjen i elegantan. Manjkavost mu se ogleda u tome što nema najbolja izolaciona svojstva jer, budući metal, dobro provodi toplotu, ali se i to može prenebregnuti ubacivanjem takozvanog termoprekida.

Stolarija od aluminijuma i aluminijumski profili nekada su izrađivani u prirodnoj metalik boji, no zahvaljujući metodi elektrostatičkog nanošenja boje i njenog plastificiranja, mogu biti dostupni u više stotina nijansi, čak i dvobojni.

Tehnomarket doo / Lineal Therm prozorski sistemi - ALU stolarija
foto: Tehnomarket doo / Lineal Therm prozorski sistemi – ALU stolarija

Kada govorimo o rezidencijalnim objektima, stolarija od aluminijuma je podesna za velike fasadne otvore zahvaljujući performansama ovoga materijala: lak, čvrst, vrlo izdržljiv, otporan na atmosferske uticaje itd. Aluminijum pruža i raznovrsna dizajnerska rešenja, te tako prozori mogu biti kako različitih dimenzija, tako i okrugli ili polukružni, ali ono što je najspecifičnije – omogućava celozidno zastaklenje. Takođe, mogu biti izrađeni u različitim bojama ili pak dvobojni. Iako, kao i svaki metal, aluminijum ima lošija termoizolaciona svojstva, u stolariju se može ugraditi tzv. termoprekid, tako da i ova stolarija biva energetski efikasna.

Aluminijumski profili su nešto skuplji u odnosu na PVC-U i pojedine drvene profile, ali su postojani, trajni, laki za održavanje, tako da je ulaganje u njih isplativo, gledano na duže staze.

U rezidencijalnim objektima stolarija od aluminijuma se neretko kombinuje sa drvetom, kada dobijamo stolariju koju odlikuju najbolje osobine oba sastavna materijala – prirodnost i toplina drveta, sa unutrašnje strane, savršeno uklopiva u svaki enterijer, otpornost, trajnost i izdržljivost aluminijuma, sa spoljne strane.

Deo profila od drveta pravi se od različitih vrsta koje se uobičajeno ne upotrebljavaju za samostalnu izradu prozorskih okvira. Kako se nalazi sa unutrašnje strane, drvo kao prirodan i ekološki materijal svojim izgledom upotpunjuje enterijer, a i postojano je budući da nije izloženo atmosferskim uticajima.

EJ AluStone drvo-aluminijum prozori i vrata
EJ AluStone drvo-aluminijum prozori i vrata

Sa spoljne strane nalazi se aluminijumski ram, koji svakako utiče na trajnost celog prozora. Ram može biti izrađen u različitim bojama i dezenima, a kasnije se ne treba farbati niti plastifikovati. Kako svaki od ova dva materijala različito deluje na uticaj sunca – odnosno širenje i skupljanje izazvano njegovim dejstvom, veza između ova dva materijala pravi se preko spojnica. Kada je reč o kombinaciji aluminijuma sa drvetom, i tu postoje dve varijante: prva – aluminijum-drvo stolarija, kad je profil od aluminijuma s unutrašnje strane obložen drvetom; druga – drvo-aluminijum stolarija, kojoj je profil od drveta sa spoljašnje strane obložen aluminijumom.

Osim za prozore, u poslovnoj i rezidencijalnog gradnji aluminijum se koristi i za ulazna vrata. Iako su aluminijumska vrata prvenstveno bila namenjena poslovnim objektima, ovaj materijal sve više se pojavljuje i na ulaznim vratima kuća i stanova. Kako je primarna funkcija ulaznih vrata zaštita od spoljnih uticaja, aluminijum je odličan izbor budući da su ova vrata dugotrajna i otporna na atmosferske prilike. Danas se najčešće nalaze na luksuznim privatnim objektima.

Aluminijum savršeno odgovara modernom dobu, u kojem se polaže na jedinstvo energetske efikasnosti, kvaliteta i udobnosti. Izborom ovog građevinskog materijala stvaraju se prirodni, a ujedno snažni i moderni profili, nadasve dugotrajni, koji mu omogućuju da zauzme primat u modernom građevinarstvu. Otuda aluminijum često zauzima mesto u stambenim i poslovnim objektima, naročito jer utiče na povećanje komfora i uslove svakodnevnog života.

Autor: Sanja Dakić, novinar