Ift Rosenheim Hrvatska – ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje

Najveći Institut za istraživanje, ispitivanje i sertifikovanje prozora, fasada, vrata, stakla i građevinskog materijala

Zahvaljujući opsežnim ispitnim mogućnostima i preko 50 godina iskustva, ift Rosenheim smatra se međunarodnim vodećim telom za ispitivanje i sertifikovanje karakteristika prozora i fasada.

Ift Rosenheim je ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje prozora, fasada, vrata, stakla i građevinskog materijala, koje je akreditovalo nadzorno telo za građevinu i može da ponudi sve usluge potrebne za dobijanje ce oznake na jednom mestu.

Ift Rosenheim Hrvatska - ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje
Ift Rosenheim Hrvatska – ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje

KOMPETENTNI

Stručnost znači da ispitujemo, istražujemo i ocenjujemo elemente zgrade i građevinske materijale na holistički i praktičan način. Tim naučnika, inženjera, tehničara i stručnjaka kreira vodeću mrežu širom sveta. Smatramo se „vodičem“ kroz lavirint propisa i normi. Pritom se možemo osloniti na arhivu koja sadrži više od 6.000 normi, tehničkih pravila i zakona. Sveobuhvatne ispitne objekte i laboratorije gradi, kalibriše i napredno razvija posebno društvo. Zato su ispitni sertifikati, opšti sertifikati i dokumenti društva ift Rosenheim cenjeni i prihvaćeni na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi.

INOVATIVNI

Nama inovacija znači da rano identifikujemo trendove sa područja tehnologije, društva i prakse, kreiramo praktična rešenja i pružimo informacije o njima. To uključuje razvoj novih ispitnih metoda i ispitnih uređaja i instrumenata, smernica i sertifikata proizvoda, kao i publikacija i edukacija. Uključuje i kontinuirano praćenje propisa, normi i tehničkih inovacija različitih istraživačkih polja. Kreativni smo zahvaljujući timskom radu sa ift stručnjacima sa područja tehnologije, poslovne administracije, IT-ja, marketinga i komunikacije, a to nam pomaže i da mislimo izvan zadatih okvira. Stoga, klijenti društva ift imaju garanciju da su ispitne metode i tehničke izjave uvek zasnovane na najnovijem napretku u tehnologiji i standardizaciji.

Ift Rosenheim Hrvatska - ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje
Ift Rosenheim Hrvatska – ovlašćeno telo za ispitivanje, nadzor i sertifikovanje

NEZAVISNI

Neutralnost i nezavisnost naša su najveća prednost koju osiguravamo strogim internim i spoljašnjim revizijama koje provodi DAkkS (nemačko akreditorno telo), kao i nekoliko ISO akreditacija. Raznolikost strukture klijenata i industrije, kao i snažna finansijska baza čini nas nezavisnima od pojedinaca i udruženja. Poverljivo postupanje sa podacima o klijentima, anonimnost, neutralnost i diskrecija u postupanju sa ispitivanjima osigurava se anonimizacijom tela za ispitivanje, zabranom fotografisanja i zonama diskrecije u laboratorijima. S druge strane, zalažemo se za transparentnu komunikaciju metoda ispitivanja i ocenjivanja, kao i za strogu nediskriminaciju klijenata i interesnih grupa tokom ispitivanja, ocenjivanja i vremenskog rasporeda.

POUZDANI

Svoju garanciju dajemo na osnovu kompetentnih i detaljnih ispitivanja svih proizvoda utemeljenih kriterijuma koji su u potpunosti u skladu sa normama. Zajedno sa načelom dvostruke kontrole, revizijama svedoka i strogim sistemom upravljanja kvalitetom, možemo dati pouzdane, obavezujuće i verodostojne izjave. Kada su u pitanju proizvodi koje je ispitao, ocenio i sertifikovao ift Rosenheim, proizvođači, javna tela, arhitekte i vlasnici zgrada mogu se 100% osloniti na tehničku ispravnost karakterističnih vrednosti za funkciju, sigurnost, efikasnost, održivost i zdravlje. Zato su ispitni sertifikati, veštačenja i sertifikati društva ift Rosenheim izuzetno prihvaćeni na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Navodimo samo neke od najčešćih ispitivanja:

Navodimo samo neke od najčešćih ispitivanja
Ispitivanja ift Hrvatska

Sertifikovanje proizvoda i fabričke kontrole proizvodnje
Edukacije, seminari, konferencije

ift Rosenheim Hrvatska

ift Hrvatska d.o.o.
(partner ift Rosenheim)
Ulica Huga Badalića 23, 10000 Zagreb, Hrvatska / Croatia
tel: 00385 1 6147378
mob: 00385 91 7379 663
komac@ift-hrvatska.com
www.ift-hrvatska.com