Drvo-aluminijum ili aluminijum-drvo? Osnovne razlike

Trend zgrada koje streme u visinu i njihov prostorni izgled je lična karta objekata budućnosti i to im je obezbedio aluminijum. Međutim, postoji nešto u ljudima što nameće potrebu da napravi sponu između prošlih vremena i budućnosti.

Kada je stolarija u pitanju to je pojava aluminijum-drvo i drvo-aluminijum stolarije.

Prva od faza svakako je upoznavanje sa osobinama i karakteristikama samog proizvoda, usaglašavanje sa potrebama korisnika i obezbeđivanje odgovarajućih sredstava.

Kao što tu u svakoj sferi ljudskog života biva, pored primene čistih materijala za izradu došlo je i do pravljenja različitih kombinacija. Jedna od tih bila je i kombinovanje drveta i aluminijuma. Razlog je vrlo logičan. Naime, aluminijum je moderan, savremen, moćan, elegantan materijal koji omogućava stvaranje najrazličitijih oblika prozora i vrata, koji pokrivaju velike površine i koji zadovoljavaju potrebe arhitekata i savremene gradnje.

Iako se često ove dve vrste stolarije poistovećuju, zapravo radi se o dve potpuno različite vrste prozora i vrata.

Kod aluminijum-drvo stolarije osnovu čini aluminijum, koji je sa strane okrenute ka unutrašnjosti objekta obložen drvetom.

Međutim kod drvo-aluminijum stolarije osnovu profila čini drvo, koje je sa spoljašnje strane, odnosno strane ka spoljašnjoj sredini obložen aluminijumom.