PVC prozori i važni faktori koje je neophodno razmotriti prilikom proizvodnje i kupovine

Tri puta meri – jednom seci

Plastika je relativno nov materijal kada se radi o prozorskim okvirima. Najčešće se za proizvodnju koristi polivinilhlorid poznatiji po svojoj skraćenici PVC. Upravo zbog ovoga su i sami prozori čiji su ramovi napravljeni od ovoga materijala dobili naziv PVC prozori. Međutim, PVC nije jedini sintetički materijal koji se koristi za proizvodnju prozorskih ramova, opcija je i fiberglas koji se tokom vremena pokazao kao veoma kvalitetno i izdržljivo rešenje.

Najčešće se za proizvodnju koristi polivinilhlorid poznatiji po svojoj skraćenici PVC

Vinil je homogen u svom preseku tako da kod prozorskih ramova od PVC-a ne postoji opasnost da će se vremenom površinski sloj oštetiti i otkriti materijal koji se koristi kao baza. Zbog uniformnog preseka ramovi od PVC-a takođe ne zahtevaju dodatne premaze niti zaštitu kao ni održavanje koje je kod ostalih materijala apsolutno neophodno. Međutim, neki proizvođači danas nude prozorske ramove od PVC-a koji su obloženi furnirom ili laminatom kao i specijalne premaze kojima nije neophodno održavanje.

Ovo u velikoj meri proširuje izbor boja, materijala, dezena i, uopšte, završnog izgleda koji je dostupan kada se radi o PVC prozorima. Poslednjih godina su se na tržištu pojavili ramovi od PVC-a koji su u termostabilni i odlično se ponašaju pod uticajem sunčevih zraka i temperaturnih ekstrema i razlika koji inače imaju degradirajuć dugoročni efekat na plastiku.

Poslednjih godina su se na tržištu pojavili ramovi od PVC-a koji su u termostabilni

Kada se radi o termičkim karakteristikama, zahvaljujući komorama PVC prozori imaju iste osobine kao i prozorski ramovi od drveta, a u nekim slučajevima čak i bolje. Upravo su komore unutar rama zaslužne za odlična termoizolaciona svojstva PVC prozorskih ramova a često se u samom ramu, unutar jedne od komora, postavlja dodatna termoizolacija. Same komore, pošto su ispunjene vazduhom, imaju termoizolaciona svojstva. Danas se na tržištu najčešće mogu naći PVC ramovi sa tri ili pet komora mada ni jednokomorni ramovi nisu retkost ali su u tom slučaju ispunjeni termoizolacionim materijalom kakav je, na primer, stiropor ili stirodur.

Danas se na tržištu najčešće mogu naći PVC ramovi sa tri ili pet komora

Pojedini proizvođači se bave proizvodnjom kombinovanih ramova, takoreći hibrida. Najčešće se kao kombinacija javlja ram od drveta i metala, ali i od PVC-a i drveta. U ovoj kombinaciji drvo se nalazi sa unutrašnje strane prozora dok se metal ili PVC nalaze sa spoljašnje strane. Ovo doprinosi da sa spoljnje strane prozora nije potrebno nikakvo održavanje dok sa unutrašnje strane imamo plemenit i topao, prirodan materijal koji čini boravak u enterijeru prijatnijim.

Pojedini proizvođači se bave proizvodnjom kombinovanih ramova, takoreći hibrida.

Kao što je napomenuto, same komore u PVC prozorskim ramovima obezbeđuju velik stepen termoizolacije i čine da PVC ramovi budu u istom rangu kao i ramovi od drveta. Međutim, iako je ovo slučaj, mnogi proizvođači se trude da u najvećoj mogućoj meri poboljšaju termoizolaciona svojstva PVC ramova i učine ih još efikasnijim. Ovo se može postići na dva načina.

Prvi način uključuje izbegavanje velikih šupljina i komora unutar samog rama to jest stvaranje manjih prostora i komora. Kada unutar ramova postoje veće komore njihova toplotna provodljivost će takođe biti velika i na ovaj način energija će se rasipati to jest lakše će se provoditi u spoljnji prostor.

Neki proizvođači se odlučuju na manje komore a drugi se odlučuju da u komore postave dodatnu termoizolaciju sto ram čini još više termički i energetski efikasnim. Ovakvi ramovi se najčeće koriste sa energetski efikasnim staklima sto dodatno povećava energetsku efikasnost prozora. Naravno, ovakvi prozorski ramovi su otporni na vlagu i druge uticaje iz spoljašnje sredine i ne zahtevaju nikakvo održavanje, baš kao i kod standardnih PVC prozorskih ramova.

Neki proizvođači se odlučuju na manje komore a drugi se odlučuju da u komore postave dodatnu termoizolaciju

Osim PVC-a danas se na tržištu prozorskih ramova od sintetičkih materijala mogu naći i ramovi od poliestera ojačanog staklenih vlaknima ili – fiberglasa. Sami ramovi su veoma slični u preseku sa ramovima od PVC-a: imaju manje komore koje su ispunjene vazduhom ili specijalnim materijalom za dodatnu termoizolaciju. Međutim, ono što ramove od fiberglasa razlikuje od PVC-a je njihova čvrstoća. Ovaj materijal je čvršći od PVC-a što ga čini dobrim izborom kada su veće i teže prozorske površine ili stakla sa više slojeva i komora u pitanju.

Osim PVC-a danas se na tržištu prozorskih ramova od sintetičkih materijala mogu naći i ramovi od poliestera ojačanog staklenih vlaknima ili – fiberglasa

Još jedan materijal na bazi polimera koji je moguće koristiti u izradi prozorskih ramova je specijalna termoplastika koja se koristi u automobilskoj industriji kao i za izradu uređaja za domaćinstvo. Termoplastika se ponaša potpuno identično kao i fiberglas i PVC i prozorski ramovi napravljeni od ovog materijala imaju potpuno isti presek, ali, baš kao i fiberglas, termoplastika ima niz strukturnih prednosti u odnosu na PVC što je čini savršenom za prozorske površine većih razmera.

Fiberglas i termoplastika se prilikom izrade prozorskih ramova koriste uglavnom u specija- lnim slučajevima, kada je potrebno veoma teške staklene površine ugraditi i pretvoriti u prozore. Za standardne prozore PVC je i dalje veoma dobro i, što je izuzetno važno, ekonomično i isplativo rešenje.

Fiberglas i termoplastika se prilikom izrade prozorskih ramova koriste uglavnom u specija- lnim slučajevima

Pored prozorskih ramova, kod PVC-a ali i prozora napravljenih od drugih materijala, staklo je veoma važan činilac poboljšane energetske efikasnosti prozora kojoj svi proizvođači teže. Jednoslojno staklo je potpuno energetski neefikasno i zbog toga ga proizvođači danas izbegavaju. Ovakvo staklo će bukvalno isisisati toplotu i energiju iz prostora, ali i novac iz budžeta. Danas se na tržištu pretežno kupuje dvoslojno staklo koje ima mnogo bolja termička svojstva.

Samo staklo može biti obično ili sa veoma tankim slojem specijalnog premaza koji će štedeti energiju. Kod prozora sa dvoslojnim staklom – najčešća opcija koja se danas proizvodi i upotrebljava – dve staklene površine su spojene u prozorsko stako a između njih se nalazi ispuna od vazduha ili nekog drugog gasa koji je još efikasniji u energetskom smislu. Prilikom ispune se koriste inertni gasovi, pretežno kripton i argon.

Dve staklene površine su spojene u prozorsko stako a između njih se nalazi ispuna od vazduha ili nekog drugog gasa koji je još efikasniji u energetskom smislu

Još efikasnije prozorske površine imaju tri sloja stakla i dve komore ispunjene gasom. Troslojno staklo je izuzetno efikasno ali i teško tako da je neophodno prilikom njegove upotrebe imati adekvatan ram koji će biti u stanju da podnese dodatno opterećenje.

PVC je veoma zahvalan materijal koji u svojstvu prozorskog rama može biti veoma trajan i energetski efikasan.

PVC je veoma zahvalan materijal koji u svojstvu prozorskog rama može biti veoma trajan i energetski efikasan

Prilikom izrade prozora od PVC-a potrebno je uzeti u razmatranje toplotnu provodljivost plastike kao i njene strukturne osobine. Toplotna provodljivost, ili, bolje reći termoizolacione sposobnosti, se poboljšavaju upotrebom komora i manjih pregrada ali i termoizolacionog materijala koji se ugrađuje u ramove.

Dodatan element koji utiče na izradu ramova je izbor stakla. Ukoliko je staklena površina velika ili staklo veoma teško PVC ramu će biti potrebno dodatno ojačavanje.

Samo staklo je važan činilac koji utiče na kvalitet prozora

Samo staklo je važan činilac koji utiče na kvalitet prozora. Ono će danas uglavnom biti dvoslojno ili čak i troslojno i imaće odlične termoizolacione osobine zahvaljujući ispuni od inertnih gasova.

Piše: Irma Talović, d.i.a.