Prozori i vrata u tradicionalnoj i modernoj arhitekturi zgrada

Izuzetno važan aspekt svakog objekta i u pogledu funkcionalnosti i u pogledu estetike jesu vrata i prozori. Svojom formom, dimenzijama i dizajnom determinišu stil jedne epohe, čineći i njen prepoznatljiv element.

Promene kroz vreme

Neminovno je da je od čovekovog postanka svaki objekat koji mu je služio za stanovanje imao izlaz ka spoljnom svetu i prirodna ili improvizovana vrata. Izolovan u svom skrovištu, čovek je ipak i morao i mogao komunicirati sa spoljnim svetom, koristeći prirodne pukotine ili praveći otvore, koje je popunjavao vratima od prirodnih materijala. Prva čvrsta vrata sa svojom savremenom funkcijom, ali i estetski usavršena, javljala su se još u najstarijem periodu civilizacije, posebno ukrašavana tokom antike u bogatim zdanjima. Izuzetno ukrašavana bivala su i ona tokom srednjeg veka, a tehnološki i vizuelno su unapređivana sve do današnjeg dana.

Enterijer poslovne zgrade
foto: freepi.com

Kada je reč o prozorima, oni su takođe umnogome evoluirali. S početka su vrlo retko postojali, eventualno u važnim odajama vlastelina. Prateći stare građevine, najbolje se uočava razvoj ovih elemenata, ali i njihov uticaj na arhitekturu objekata u celini. Promene su se odigrale na različitim poljima. Pre svega, unapređivani su materijali od kojih se prave profili, što je primetno ako idemo i samo nekoliko decenija unazad. Usavršavano je staklo koje se koristi, te smo od gotovo neprozirnog stakla pre nekoliko vekova došli do termoizolacionih stakala koji mogu prekrivati čitave zidove. Usavršavale su se i metode ugradnje, koja je izuzetno važna kako bi i prozori i vrata bili pouzdani i izdržljivi.

Ono što je u prošlosti bilo deo luksuza i prestiža, danas je neminovni deo svakodnevice, koji u potpunosti odgovara savremenom načinu života i potrebama urbanog čoveka. Otuda sledi da je upravo razvoj prozora i vrata donosio promene u arhitekturi, stilovima gradnje i načinu života, što je naravno omogućio tehnološki napredak i razvoj u građevinarstvu.

Uređena terasa
foto: freepik.com

I nekad i sad

Prozori i vrata načelno imaju vrlo jednostavne uloge u prostoru – vrata su spona objekta sa spoljašnjim svetom, ili veza među prostorijama, ona su barijera, ali omogućuju protok ljudi, vazduha, svetlosti. Iako je komunikacija sa spoljašnjošću prioritetna, ona imaju i zaštitnu ulogu. Prozori takođe omogućuju da unutar prostora dopru vazduh, toplota, svetlost. Ipak, važna je i njihova estetska strana budući da, nalazeći se na fasadi objekta, neminovno utiču na eksterijer.

Oduvek je bilo važno da svojim oblikom, dimenzijama i dizajnom budu usklađeni sa fasadom i okruženjem. Oni su ujedno i deo enterijera, neodvojiv i važan segment koji neretko diktira njegovu estetsku i funkcionalnu vrednost. Danas je za prozore i vrata važno da ispune niz važnih kriterijuma, a to je da budu i praktični i izdržljivi, kvalitetni i trajni, estetski zadovoljavajući, ali i da poseduju potrebnu dozu toplotne i zvučne izolacije. Laka ugradnja i jednostavno održavanje, kao i sigurnosni aspekt, takođe su bitni i mogu presuditi prilikom izbora.

Autor teksta: Sanja Dakić Đurić, novinar