EBRD promoviše projekte u oblasti energetske efikasnosti u javnom sektoru

EBRD i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije produbljuju saradnju u privatno-javnom sektoru. Unapređenje saradnje između privatnog i javnog sektora u oblasti energetske efikasnosti je u fokusu konferencije pod nazivom “ESCO – šansa za unapređenje energetske efikasnosti u javnim ustanovama”, koja je održana 24. septembra u Beogradu. Konferenciju je organizovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, i Privredna komora Srbije, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) kao i Centralno evropskog foruma za razvoj (CEDEF).

Na konferenciji, kojoj su prisustvovali predstavnici vlade, eksperti iz oblasti energetske efikasnosti, kao i lokalni i međunarodni investitori razgovaralo se o uvođenju inovativnih pristupa u pružanju komunalnih usluga, kao što su ugovor o energetskom učinku (EnPC), unapređenja u tenderskom procesu kao i jačanje učešća privatnih kompanija za energetske usluge (ESCOs).

EBRD je blisko sarađivao sa vladom i lokalnim samoupravama kako bi se dala podrška ovim novim inicijativama i omogućilo učešće privatnih investitora kroz Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan. Ovaj Program je podržan sa bespovratnom donacijom u iznosu od 23.35 milliona evra obezbeđenih od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), inovativnog instrumenta za finansiranje koji obezbeđuje bespovratna sredstva kako bi se povećao efekat kreditnih sredstava za finansiranje prioritetnog infrastrukturnog i socio-ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu. WBIF je osnovan u decembru 2009. godine od strane Evropske komisije, partnerskih međunarodnih finansijskih institucija – Razvojna banka Saveta Evrope, EBRD i Evropska investiciona banka, kao i bilateralnih donora, i podržan je od strane Evropskog saveta.

Prema ESCO principu projekti za energetsku efikasnost se sprovode od strane iskusnih privatnih kompanija

Uz pomoć EBRD, Ministarstvo rudarstva i energetike je podržalo veće učešće ESCO u javnom sektoru, kako bi se povećale investicije u energetskoj efikasnosti.

Prema ESCO principu projekti za energetsku efikasnost se sprovode od strane iskusnih privatnih kompanija čime se značajno poboljšava kvalitet ovakvih ulaganja i omogućavaju investicije u modernizaciju. Ugovor o energetskom učinku je osnova za ove projekte. Primenom ovog pristupa se smanjuju operativni troškovi kao što su grejanje, rasveta, ventilacija i snabdevanje pijaćom vodom, finansiranih iz sredstava ESCO i plaćenih putem ostvarene uštede. ESCO koji je ugovoren putem ugovora o energetskom učinku za uzvrat garantuje određeni nivo usluga što omogućava da sve investicije i pružene usluge budu pokrivene putem ostvarene uštede.

EBRD podržava Regionalni program energetske efikasnosti kako putem pružanja tehničke podrške, tako i putem finansiranja projekata ostvarenih putem ESCO. Finansiranje se vrši kreditiranjem od strane lokalnih banaka pod okriljem EBRD programa (WeBSEFF) ili putem direktnog finansiranja od strane EBRD.

U srednjoročnom periodu, gradovi i opštine u Srbiji mogu imati koristi od investicija u iznosu do 130 miliona evra što može dovesti do ušteda u energiji i troškovima održavanja u iznosu do 30 miliona evra godišnje.

Uz pomoć Ministarstva za rudarstvo i energetiku Republike Srbije započeo je proces identifikacije prioritetnih javnih ustanova u Srbiji koje će biti uključene u prvu fazu tendera za ESCO projekte. Sva javna preduzeća sa intenzivnom potrošnjom energije su pozvana da apliciraju za tehničku podršku u cilju što efikasnijeg korišćenja energije. Kao deo Regionalnog programa za energetsku efikasnost, tim konsultanata pod okriljem EBRD u Srbiji pruža podršku opštinama i javnim preduzećima u njihovoj pripremi za ESCO projekte.

Za više informacija kontaktirajte Merana Lukića iz EBRD kancelarije u Beogradu putem e-maila: lukicm@ebrd.com