PRESS GLASS olakšava izbor akustičnih staklenih jedinica

PRESS GLASS konfigurator za akustične staklene jedinice je ažuriran i dopunjen novim funkcijama. Kao što je proizvođač naznačio, izbor odgovarajućeg stakla sada je mnogo jednostavniji i efikasniji.

Koristeći konfigurator, može se uklopiti akustično staklo koje kompanija PRESS GLASS ima u svom portfoliju sa specifičnim akustičnim potrebama. Kako bi se ovo učinilo, potrebno je u konfiguratoru samo izabrati odgovarajuće akustične parametre. Dobijene konfiguracije i parametri se zatim, za referencu, mogu sačuvati u PDF formatu” – informiše PRESS GLASS.

Prethodnog meseca ovaj konfigurator je dobio nove funkcije. Unapređena verzija omogućava pretragu staklenih jedinica prema novim, dodatim kriterijumima. Uglavnom se radi o debljini i težini paketa, zaštitnoj klasi i bezbedonosnom staklu. Takođe je moguće ograničiti rezultate pretrage na jedinice od laminiranog stakla.

Konfigurator za akustično staklo dostupan je na vebsajtu pressglass.eu i kao besplatna aplikacija za mobilne telefone PRESS GLASS MOBILE (iOS i Android).

Više o kompaniji PRESS GLASS možete saznati na vebsajtu pressglass.eu

PRESS GLASS

PRESS GLASS d.o.o. Hrvatska
Ulica dr. Marijana Mlinarića 5, Poduzetnička Zona Jalžabet, 42203 Jalžabet
T. +385 42 62 90 01
E. varazdin@pressglass.com
W. www.pressglass.com

PRESS GLASS SA Poljska
Nowa Wies, ul. Kopalniana 9 42-262 Poczesna
T. +48 34 327 50 69
E. nowawies@pressglass.com