Koje su prednosti drvene stolarije?

Postoji mnogo razloga za korišćenje drvene stolarije. Drvo je prirodan materijal i ukoliko se na dobar način tretira i održava ono će nagraditi svoje vlasnike značajnom dugotrajnošću i izdržljivošću.

Prozorski ramovi i vrata od drveta su uvek izgledali izuzetno atraktivno, a ova atraktivnost se vremenom održala tako da će drvena stolarija i danas biti upečatljiv vizuelni element na svakoj fasadi.

Drvena stolarija, prozor
Drvena stolarija, prozor

U vremenu i društvu u kojem živimo sve se više pažnje obraća na ekologiju i dobrobit čovekove životne sredine. Konačno smo shvatili koliko čovek može da utiče na sredinu u kojoj živi i deluje i koliko mu se to može osvetiti. U ovom svetlu, popularnost drvene stolarije u svetu postaje sve očiglednija.

Drvo je prirodan i biološki obnovljiv materijal. Izvor drveta su šume koje su obnovljiv prirodni resurs i koje se vrlo lako mogu ekološki odgovorno i tretirati i seći. Uz to, stolarija od drveta može biti izuzetno dugotrajna, a čak i kada se njen životni i radni vek privede kraju drvo od kojeg je načinjena neće stvoriti nerazgradiv otpad koji zagađuje prirodu.

Prednosti drvene stolarije su očigledne, ona je estetski prilagodljiva, izuzetno otporna i dugovečna, može da predstavlja značajne energetske uštede i, ono što sve više poslednjih godina dolazi u prvi plan – drvena stolarija je ekološki superioran izbor.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.