Drvena stolarija Koje su prednosti drvene stolarije?

Koje su prednosti drvene stolarije?

Stolarija od drveta može biti izuzetno dugotrajna
Stolarija od drveta može biti izuzetno dugotrajna

Postoji mnogo razloga za korišćenje drvene stolarije. Drvo je prirodan materijal i ukoliko se na dobar način tretira i održava ono će nagraditi svoje vlasnike značajnom dugotrajnošću i izdržljivošću.

Prozorski ramovi i vrata od drveta su uvek izgledali izuzetno atraktivno, a ova atraktivnost se vremenom održala tako da će drvena stolarija i danas biti upečatljiv vizuelni element na svakoj fasadi.

Drvena stolarija, prozor
Drvena stolarija, prozor

U vremenu i društvu u kojem živimo sve se više pažnje obraća na ekologiju i dobrobit čovekove životne sredine. Konačno smo shvatili koliko čovek može da utiče na sredinu u kojoj živi i deluje i koliko mu se to može osvetiti. U ovom svetlu, popularnost drvene stolarije u svetu postaje sve očiglednija.

Drvo je prirodan i biološki obnovljiv materijal. Izvor drveta su šume koje su obnovljiv prirodni resurs i koje se vrlo lako mogu ekološki odgovorno i tretirati i seći. Uz to, stolarija od drveta može biti izuzetno dugotrajna, a čak i kada se njen životni i radni vek privede kraju drvo od kojeg je načinjena neće stvoriti nerazgradiv otpad koji zagađuje prirodu.

Prednosti drvene stolarije su očigledne, ona je estetski prilagodljiva, izuzetno otporna i dugovečna, može da predstavlja značajne energetske uštede i, ono što sve više poslednjih godina dolazi u prvi plan – drvena stolarija je ekološki superioran izbor.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.