Nova generacija sigurnosnih brava

Nova generacija sigurnosnih brava zahvaljujući timovima kvalifikovanih inženjera koji razvijaju proizvode i tehnička rešenja, stvaraju prvoklasan oslonac sigurnosti.

Patentirani sef ključ i cilindar
Slika 2 – Patentirani sef ključ i cilindar

Usredsređenošću na stalne inovacije i unapređenjem sgurnosti sa najboljom tehnologijom i kvalitetom proizvoda, pojedine kompnije se ističu na tržištu u odnosu na ostale.

Vrste sigurnosnih brava i sistema zaključavanja

Brava  „No Way“ (u prevodu sa engleskog = nema šanse) je inovativni sigurnosni sistem za brave sa sefovskim ključevima, dizajniranim tako da bude otporan na najnovije metode otvaranja. Novi sistem za pričvršćivanje cilindra i sigurnosne rozete je Simply.

Hijerarhijski sistem zaključavanja
Slika 3 – Hijerarhijski sistem zaključavanja

Novi sistem razvijen u saradnji sa Torinom, omogućava nadogradnju nove tehnologije, pružajući veću sigurnost tradicionalnim sistemima zaljučavanja u više tačaka. U ovaj sistem se takođe može integrisati hijerarhijski sistem zaključavanja: glavni i generalni ključ, centralni cilindar, sistem istog ključa, sistem na više nivoa. Najnoviji sistem zaključavanja opremljen je sa 11 eemanata u mehanizmu zaključavanja, 6 klinova u kombinaciji sa 5 aktivnih lamella u jezgru, i sa preko million kombinacija i ključem koji je zaštićen od neovlašćenog kopiranja.

Slika 4 - Ključ koji se ne može neovlašćeno reprodukovati
Slika 4 – Ključ koji se ne može neovlašćeno reprodukovati

Osim dizajna „No Way“, sistem MRX Plus sadrži pored brave sa sefovskim ključevima, i ključ sa mangetskim umetkom i smičićim elementom koji aktivira bravu kada je ključ odgovarajući, dopuštajući ili sprečavajući zaključavanje. Osim što dodatno povećava sigurnost brave sa sefovskim ključevima, ovaj sistem takođe omogućuje kontrolu i zaštitu ključrva od neovlašćene reprodukcije.

Sefovski ključ
Slika 5 – Sefovski ključ

Sistem „Tutor“ predstavlja pouzdanu i funkcionalnu zaštitu proitv napada usmerenih na nasilne tehnike otvaranj brava ili lomljena cilindra.  U ekstremnom slučaju, kada je brava zaključana,a provalnik slomi cilindar, brava će se blokirati i sprečiti otvaranje vrata. Ovaj sistem se aktivira okretanjem jednog kruga ključa i zaštićen je protiv moguće deblokade.

Bezbednost je evoluirala sa novim modelima sigurnosnih brava.