Stolarija profilisanog imena

PVC-U ili bilo koji drugi prozor nije sačinjen samo od profila. Postoje i drugi delovi koji su, veoma važni za funkcionisanje prozora.
Sastavni deo PVC-U prozora su i termoizolaciono staklo i okovi.

…TERMOIZOLACIONO STAKLO

Termoizolaciono staklo, najvidljivi deo prozora ima veoma važnu ulogu. Termoizolaciono staklo predstavlja barijeru, kroz koju se vrši razmena toplotne energije (priliv ili odliv u zavisnosti od godišnjeg doba). Ukoliko je termoizolaciono staklo lošijeg kvaliteta, energetska efikasnost prozora je lošija. Nije dovoljno ugraditi samo kvalitetan PVC-U profil. Termoizolaciono staklo u proseku zauzima oko 70 % površine prozora. Upravo iz tog razloga staklo se stalno usavršava kako bi postalo značajna toplotna barijera, ali i veliki zvučni izolator.

* Sa velikim klimatskim promenama i ekstremnim vremenskim prilikama, razvoj visokoefikasnog stakla je stavljen kao priroritet u proizvodnji stolarije.

Prema evropskom zakonodavstvu postoje odgovarajući zahtevi s aspekta toplotne zaštite koju PVC-U prozori treba da zadovolje da bi se našli na tržištu. Koeficijent prenosa toplote u severnoj Evropi ne sme biti viši od 1,2 W/m2K, dok u centralnoj Evropi ta vrednost mora biti do 1,4W/m2K, u Srbiji je dozvoljena vrednost koeficijenta prenosa toplote 1,5 W/m2K. Kumulativni koeficijent prenosa toplote sastoji se od: koeficijenta prenosa toplote rama, koeficijenta prenosa toplote termoizolacionog stakla, kao i linijskog koeficijenta prenosa toplote.

Termoizolaciono staklo
Termoizolaciono staklo

Termoizolaciono staklo značajno utiče na razmenu toplote, ugođaj i kvalitet stanovanja. Sniženjem koeficijenta prenosa toplote, naročito termoizolacionog stakla smanjuje se potrošnja energenata.
Pravu staklenu revoluciju, izazvala su tzv. termoizolaciona ili termopan stakla, koja su kombinacija više stakala povezanih distantnim lajsnama u kojima se formiraju prostori napunejni vazduhom ili plemenitim gasovima.

* Prvo termoizolaciono staklo je napravljeno od dva flot stakla (na rastojanjima: 10 mm, 12 mm, 14 mm), koja su povezana aluminijumskom distantnom lajsnom (napunjena apsorberom vlage).

Kako se klimatska situacija menjala tako su se i projektovala nova termoizolaciona stakla sa značajno nižim koeficijentima prenosa toplote. Rezultat tog projekta je i staklo Low-e. Low-e je staklo koje kao osnovu ima flot sa odgovarajućim prevlakama koje onemogućavaju razmenu toplote između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha.
Njegovom primenom se značajna količina toplotne energije (dugotalasno zračenje) vraća u prostor za stanovanje. Koeficijent prenosa toplote kod dvoslojnog termoizolacionog stakla kod koga je jedno od stakala Low-e može biti i duplo manje u poređenju sa standardnim flot staklima.

* U novije vreme se koriste termoizolaciona stakla (4 godišnja doba), koja imaju značajnu ulogu i u periodu grejanja i hlađenja.

Sa zadovoljavanjem potrebe visoke energetske efikasnosti, proizvođači stakla veliki akcenat stavili su i na povećanje fizičke otpornosti stakla. Drugim rečima, u skladu sa sve većom nesigurnošću u svetu, staklo je dobilo i funkciju zaštite od neželjenih gostiju. Veliku zaštitnu funkciju imaju tzv. laminirana stakla, stakla nastala međusobnim lepljenjem (laminiranjem) više stakala u jedno, gotovo neprobojno staklo. Staklo ima izuzetno veliki značaj kod projektovanja prozora.

…OKOVI

Bitan element PVC-U stolarije je okov koji se sastoji od (pogonskog mehanizma, ugaonika, vođica makaza, makaza, srednjeg zatvarača, šarki, prihvatnika ručki).

* Ukoliko želimo dobar prozor potrebno je obezbediti kvalitetan profil, kvalitetno izolaciono staklo, kvalitetan okov, kvalitetno zaptivanje i kvalitetnu ugradnju.

Okovi za stolariju, terasna klizna vrata

… I IME I DELO

Nije li kupovina postala mučenje? Nije, ukoliko se dobro informišete pre same kupovine i saznate šta je to na šta treba obratiti pažnju. Kada je kupovina PVC-U stolarije u pitanju, vodite računa o ove tri stvari o kojima smo pričali i nećete pogrešiti. Jer znate, pored zvučnog imena, jako je bitno šta to ime nosi i pruža. Kod PVC-U stolarije, ona može nositi ime profila koji je deo nje, ali nije jedini i najvažniji deo nje. PVC-U stolarija je kompleksan proizvod koji mora, pored imena, da ima i delo, a to je zaštita i bolji uslovi života. Ne dajte se zavarati, informišite se i uživajte u najboljoj kupovini.

Autor teksta: Snežana Trtica Graovac, novinar