Međunarodni dani energetike i investicija – 28-29. oktobar, Novi Sad

Međunarodni dani energetike i investicijaCentralno evropski forum za razvoj, CEDEF, Novosadski sajam i Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV. organizuju Međunarodne dane energetike i investicija koji će se održati 28-29. oktobra 2015. godine u Novom Sadu. Međunarodni dani energetike i investicija imaju za cilj da:

  • podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih stejkholdera u oblasti energetskog i sektora lokalnog razvoja u Srbiji i Regionu
  • omoguće upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i stimulišu veće investiranje u ovim oblastima
  • predstave napredne tehnologije kao i oblike finansiranja energetskih projekata.

Gradovi i opštine u Srbiji i region imaju inicijativu i aktivno rade na privlačenju investicija koje će predstaviti na Sajmu. Svih 168 opština ima niz atraktivnih projekata iz infrastrukture, energetike, komunalnih usluga, transporta i mnogih drugih. U okviru CEDEF programa “Lideri održivog razvoja” sakupljeno je više od 900 aktuelnih projekata lokalnih samouprava, i sve imaju potrebu za inovativnim rešenjima, znanjem i tehnologijama koje štede resurse i podstiču efikasnost. Investicioni partneri, zainteresovani za projekte u oblasti energetike, infrastrukture, vode, ekologije drugih značajnih komunalnih oblasti predstaviće svoje potencijale za saradnju, kao i moguće forme ugovora, kao JPP ili ESCO

Međunarodni dani energetike i investicija okupiće preko 2000 eksperata – predstavnika vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih i razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, medija u oblasti energetskog sektora i drugih gostiju sa ciljem da se podstaknu investicije u energetski sektor, industrijske parkove, izgradnju prečistača otpadnih voda, i da se stimuliše veće korišćenje obnovljivih izvora energije, primena ESCO ugovora i javno privatnih partnerstava, kao i primena mera energetske efikasnosti u Srbiji i regionu.

IZLAGAČKI PROGRAM

Novosadski sajam izlagački programNovosadski sajam pruža izuzetno atraktivne mogućnosti za izlagače u modernom i tehnički opremljenom Master Centru, uz kompletnu sajamsku ponudu štandova raznih veličina i izvanrednih prilika za susrete i sastanke. Organizatori su pripremili veoma intenzivan program promocije za sve izlagače i učesnike kongresnog programa

Na Međunarodnim danima energetike i investicija tokom dva dana biće predstavljene kompanije i tehnologije u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, finansijske institucije i organizacije koje finansiraju projekte u ovoj oblasti, lokalne samouprave, agencije, udruženja i u kongresnom i izložbenom delu.

Izlagački program

Dobrodošli u Novi Sad, grad dobrih sajmova,
mesto susreta novih tehnologija, razvojnih projekata,
investicione zajednice i eksperata u energetici.

KONGRESNI PROGRAM

Kongresni programZa vas smo pripremili kvalitetan kongresni program, uz niz stručnih konferecija, radionica, okruglih stolova i prezentacija naprednih tehnologija. Bogat program ima preko 30 konferencija

I dan 28.10.2015.

Potreba za energijom globalno raste10.00 – 10.30 Svečano otvaranje
10.30 – 11.00 Press konferencija
11.00 – 12.30 Velika plenarna konferencija: Energetska sigurnost i zakonska regulativa

Kako potreba za energijom globalno raste sve je veći izazov obezbediti dovoljne količine energenata. Energetsku sigurnost jednog regiona ili ekonomije moguće je postići putem bezbednosti u isporuci i sigurnosti u snabdevanju energijom. Energetska sigurnost, privredni razvoj i efikasnost zaštite životne sredine, već dugo su osnovni i uzajamno povezani ciljevi nacionalnih ekonomija. Da bismo obezbedili privredni i društveni rast i razvoj uz očuvanje životne sredine neophodno je konstantno usaglašavanje četiri osnovna elementa energetske matrice – energetske potrebe, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i klimatske promene, a sve u cilju ostvarivanja održivog razvoja

12.30 – 13.30 Konferencija: Daljinsko i individualno grejanje
13.00 – 14.30 Konferencija: Energetska efikasnost u zgradarstvu i načini finansiranja
13.00 – 14.00 Radionica: Priprema i izrada projektne dokumentacije lokalnih samouprava prilikom apliciranja kod finansijskih institucija
14.00 – 15.00 Okrugli sto: Obaveze Srbije u Energetskoj zajednici i razvoj energetskog tržišta
14.00 – 15.00 Okrugli sto: Pametne mreže u Srbiji i regionu
15.00 – 16.00 Radionica: Energetski menadžment na lokalu i u privredi
15.00 – 16.00 Okrugli sto: Klimatske promene-u susret konferenciji u Parizu 2015
16.00 Otvaranje izložbe “Industrijsko nasleđe – stare mini hidro elektrane Elektroprivrede Srbije”

Prezentacioni program

13.30 – 14.00 Nove tehnologije u energetici – oznake energetskih razreda na proizvodima
14.00 – 14.30 Javna rasveta i pametni gradovi
14.30 – 15.00 Investicije u infrastrukturu gradova i opština
15.00 – 15.30 Carbon market i EU ETS
15.30 – 16.00 Komunalni i industrijski otpad – otporni gradovi

II dan 29.10.2015

10.30 – 12.00 Konferencija: Investicije u energetiku i infrastrukturu
Potpisivanje Ugovora o sufinansiranju projekata, Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV……..
12.00 – 12.30 Press konferencija
11.00 – 13.00 Konferencija: Transfer tehnologija, znanja i iskustava madjarskih kompanija u oblasti EE, OIE i finansiranje projekata
13.00 – 14.00 B2B sastanci: Susreti mađarskih kompanija i lokalnih samouprava
12.00 – 15.00 Konferencija: Obnovljivi izvori energije u Srbiji
Panel 1 – Potencijali bioenergije
Panel 2 – Voda – energija, efikasnost i održivost
Panel 3 – Energija sunca i vetra
12.00 – 14.00 Konferencija: Kako investirati u EE, OIE i ICT tehnologije
Panel 1 – Novi modeli ugovaranja i finansiranja – JPP i ESCO
Panel 2 – Investicije u nove ICT tehnologije
14.00 – 15.00 Prezentacije projekata

Prezentacioni program

13.30 – 14.00 Prozori i izolacija – prvi korak ka energetskoj efikasnosti
14.00 – 14.30 Nekonvencionalni izvori energije: sadašnjost i budućnost
14.30 – 15.00 Energetska efikasnost: naš najveći neiskorišćeni resurs
15.00 – 16.00 Stručni forum: Mladi i energetika
15.30 – 16.00 Energetske biljke

ULAZ ZA POSETIOCE JE OTVOREN
I PRISUSTVO SVIM KONFERENCIJAMA
JE BEZ KOTIZACIJE

Članovi Programskog savetaU cilju podizanja međunarodnog ugleda manifestacije, ove godine se po prvi put inaugurišu „Zemlja partner“ i „Zemlja prijatelj“ Međunarodnih dana energetike i investicija. Pored brojnih najavljenih novina je i formiranje Programskog saveta koji čine eminentna imena iz struke, politike, nauke i na republičkom, pokrajinskom i gradskom nivou.

Članovi Programskog saveta:

Miloš Vučević, gradonačelnik, Grad Novi Sad, predsednik Programskog saveta,
Nenad Stanković, sekretar, Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine APV
Prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra, Ministarstvo rudarstva i energetike RS
Miroslav Vasin, sekretar, Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova APV

Ljubo Maćić, predsednik saveta, Agencije za energetiku RS
Prof. dr Branko Kovačević, predsednik NO, Elektroprivreda Srbije
Prof. dr Rade Doroslovački, dekan, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Đorđe Staničić, Generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština
Branko Stefanović, direktor funkcije za velike poslovne korisnike, Telekom Srbija
Ratko Filipović, predsednik, Privredna komora Vojvodine
Prof. dr Ana Bovan, predsednik, CEDEF
Centralno evropski forum za razvoj
Mr Slobodan Cvetković, generalni direktor, Novosadski sajam

DOBRODOŠLI U NOVI SAD NA TRADICIONALNO JESENJE OKUPLJANJE NOSILACA INVESTICIONIH PROJEKATA I ENERGETIČARA

Prethodni tekstGrafički beton
Sledeći tekstNova generacija sigurnosnih brava